Биографически и книжовни чертици на Григоръ С. Пърличевъ, и

 Вѣнчаната му поема прѣзъ 1860 година на поетическия конкурсъ въ Атина

отъ

Георги Баласчевъ

 

 

Печатница на Иванъ Е. Цуцевъ, София 1897

 

[[ липсват страници 33-34, 37-44 и 47-48 ]]

 

Сканове на сайта www.strumski.com

 

 

- Кратка характеристика. Биографически бѣлѣжки на Григоръ С. Пърличевъ

- Сердарътъ. Поема отъ Григоръ Ставридисъ (Пърличевъ) охридянинъ, вѣнчана на поетическия конкурсъ прѣзъ 1860 г. въ Атина

- (Характеристика - 2)

 

 

[Back to Main Page]