Георги  Баждаров
М О И Т Е    С П О М Е Н И*

(София – 1929 г.  Съставител: Ангел Джонев)

ПРЕДГОВОР

КНИГА  ПЪРВА  -  ПРЕЗ УПРАВЛЕНИЕТО НА ТУРЦИТЕ В МАКЕДОНИЯ
1 . Детство и ученичество
2 . Учителствуването ми в с. Крушово, Демирхисарско (Серски окръг)
3. От студент - четник
4. Два месеца с Яне Сандански
5. При дядо Илия Кърчовалията
6. Организаторска работа
7. Пред въстание
8. Усилена подготовка
9. Решителните дни

КНИГА  ТРЕТА - СЛЕД ВОЙНИТЕ  (1918 - 1928)**
I. От погрома до договора в Ньой
II. От Ньойския договор за мир до убийството на Тодор Александров:
        _1_  -  _2_  -  _3_  -  _4_  -  _5_  -  _6_
III. ВМРО в междуцарствие

БЕЛЕЖКИ
ГЕОГРАФСКИ  ПОКАЗАЛЕЦ
ИМЕНЕН  ПОКАЗАЛЕЦ


[Back to Index]*  Посвещавам спомените си на съпругата ми Василка Г. Баждарова, по баща Михайлова, истинска мъченица, съпътствувайки ме в живота, и на сина ми Димко Г. Баждаров, та дано бъде той по-умен, по-добър, по-щастлив и по-полезен от мене за рода ни и Отечеството  ни.

** Втората книга от спомените ми оставям да напиша след третата, защото третата е по-важна, по-поучителна. Ако съм жив, ще напиша после и втората част /1903 - 1918 год./