Развалини от стара черква в Сливен (по Албума на Сейже  и Дезарно)

 

Френски пътеписи

за Балканите, XIX в.

 

Съст.  Бистра Цветкова

(Наука и изкуство, София 1981)

 

Peregrinatores Francogalici De Terris Haemo Adiacentibus Narrantes

Editio Et Redactio Litterata  Bistra A. Cvetkova

(Serdicae MCMLXXXI, In Aedibus Nauca i Iskustvo)

Атака на руските войски срещу редута при Созопол, подпомогнати от българските въстаници през 1829 г. (по Албума на Сейже  и Дезарно)

 

Съдържание
Table des matieres
Албум
Album
Списък на маршрутните карти
Index des cartes des itinéraires

Корица.. 

       Предговор

       Introduction

 

  1. Жозеф-Клод-Маргерит, Граф Шарбонел (Joseph-Claude Marguerite, Comte de Charbonnel)

   ●  Константинопол (пътят от Скутари до) с бележки върху естеството на пътищата, страните и населените места, както и върху градовете Филипополи и Андринопол

 

  2. Кап. Делашас Вериньи (Capitaine Delachasse Verigny) /1806/

    ●  Пътят от Себенико до Константинопол в 33 дни

 

  3. Луи дьо Заманя (Louis de Zamagna) /1807/

   ●  ( Враня — Константинопол )

 

  4. Анонимен пътеписец (Anonyme) /1807/

   ●  ( Прищина — Лъгадина — Константинопол )

 

  5. Ж.-М. Танкоан (J.-M. Tancoigne) /1807/

   ●  ( Къз-Дервенд, българско село в Мала Азия )

 

  6. Адриан-Луи Кошле (Adrien-Louis Cochelet) /1809/

   ●  Маршрут от Рагуза до Константинопол

 

  7. Граф Антоан-Франсоа Андреоси (Antoine-François Andreossy, Comte de) /1812/

   ●  Описание на пътя от Костаница до Константинопол според наблюдения на посленичеството на Негово Високо Превъзходителство господин генерал Граф Андреоси

 

  8. Франсоа-Даниел Томасен (François-Daniel Thomassin) /1814/

   ●  Маршрут от Константинопол до Букурещ през Андринопол и от Букурещ до Червената кула, или Ротентур

 

  9. Мари-Луи-Жан-Андре-Шарл Виконт Дьо Марселюс (Marie-Louis-Jean-André-Charles, Vicomte de Marcellus) /1816—1820/

   ●  ( Източна България )

 

10. Полковник Ротие (Colonel Rottiers) /1818/

   ●  Пътешествие от Тифлис до Константинопол

 

11. Огюст Дьо Месанс, Граф Дьо Лагард (Auguste De Messence, Comte de Lagarde) (1824)

   ( Зизополи и др. )

 

12. Жан-Жак Жермен, Барон Пьоле (Jean-Jacques Germain, Baron de Pelet) /1826/

   ●  Бележки върху Турция. Копие от един мемоар на господин Барон Пьоле, бригаден генерал, и обявен от него през 1826 г.

 

13. Ген.-Лейтенант Арман-Шарл Гийемино (Gen. Lieutenant Comte Armand-Charles Guilleminot) /1829/

   ●  Пътят од Андринопол до Русчук, извървян от генерал-лейтенант Граф Гийемино през февруари и март 1826 г.

 

14. Ж.-Г. Барбие Дьо Бокаж (J.-G. Barbie De Bocage) /1828/

   ●  Описание на град Шумла и околностите му с приложен план, изясняващ положението на обсадите на този град от русите

 

15. Жак-Жан-Мари-Франсоа Буден, Граф Дьо Тромлен (Jacques-Jean-Marie-François Boudin, Comte de Trommelin) /1828/

   ●  Бележки за пътищата от Дунав до Константинопол през Балкана, или планината Хемус

 

16. С. Сеиже (C. Sayger) /1829/

   ●  1. ( С.-Петербург  —  Витебск  —  Тулчин  —  Одеса  —  Кюстенджа  —  Бургас )

       2. Бургас. Преминаване на ниския Балкан. Андринопол. Мирът. Казармите. Чаршията. Джамията на Селим II. Джамията на Баязид. Приют за луди. Ханът Рустан Паша. Дервишите Бедеви. Цитаделата. Митрополитът. Гробищата. Старини. Арменци. Оръжиепроизводители. Заминаване за Демотика

 

   ●   3. Демотика. Крепости. Старини. Къщата, в която е живял Карл XII. Подземие затвор. Лудата. Манифактури. Търговия. Земеделски произведения. Връщане в Андринопол. Заминаване в Къркклисе. Изглед на областта Аскьой. Къркклисе. Старини. Население. Заминаване за Виза. Гората. Йене. Бинар Хисар. Турски мавзолеи. Кладенците с рибите. Виза. Старини. Джамии. Население. Земеделски произведения. Мидия. Връщане в Андринопол

      4. Престой в Андринопол. Ески Сарай. Население. Климат. Търговия. Работилници. Библиотеки. Фойерверки в Йени Сарай. Празник на гроздобера. Размишления върху турците. Заминаване от Андринопол

 

   ●  5. Фикели. Вакоф. Кавакле. Бююк манастир. Абкунар. Ямболи. Селимно. Население. Български изселници. Търговия, Занаяти. Земетресение. — Драгодан. Касапле. Аладакъой. Цигани. Карнабад. — Минерални води. Румиликьой. Бургас. Чумата

      6. Бургас. Анхиол. Старини, население. Търговия. Болници. Мезембрия. Старини. Развалини. Черкви. Население. Гърците в Румелия. Завръщане в Бургас. Чумата. Сизеболи. Заминаване в Одеса

 

17. Ж.-Б. Ришар (G.-B. Richard) /1828—1833/

   ●  Класически пътеводител за пътуващия из Европа: Маршрут 341. От Париж до Константинопол през Брюксел, Кьолн, Хоновер, Берлин и БреслауМаршрут 342. От Париж до Константинопол през Марсилия с параходМаршрут 343. От Константинопол до Белград през Андринопол и СофияМаршрут 344. От Константинопол до Букурещ през Андринопол Маршрут 345. От Константинопол до Салоник през Силиври

 

18. Феликс дьо Фавие (Felix de Favier) /1830/

   ●  Кратка записка за онова, което успях да забележа при последното ми пътуване до Константинопол относно състоянието и разположението на турските и руските войски както в Европа, така и в Азия

 

19. Алфонс-Мари-Луи дьо Ламартин (Alphonse-Marie-Louis de Lamartine) /1832—1833/

   ●  Пътуване из Изтока  (Voyage en Orient)

 

20. Д-р Ами Буе. Сборник с маршрути от Европейска Турция (Dr Ami Boue, Recuel ditineraires dans la Turquie d’Europe)

       1. Маршрут от Белград за Константинопол през Пожаревац, Милановац, Видин, Шипченския Балкан и Андринопол

       2. Маршрутът Белград—Константинопол през Ниш—София и Филипополис

       3. Маршрут от Ниш за Лесковац и оттам през Трън за София , а след това през Етропол и Търнава за Варна

     БЪЛГАРИЯ, БАЛКАНЪТ И ТРАКИЯ

       4. Маршрут от Никополи за Андринопол и Енос през Исливне

       5. Маршрутът от Силистри до Исливне през Разград

       6. Маршрут от Ручук за Константинопол през Шумла, Каринабад и Андринопол

       7. Маршрут от Шумла за Константинопол през Айдос и крайбрежната верига на Черно море

       8. Указания за пътя от Мачин или Тулча за Бургас през Паравади или Варна

     ТРАКИЯ

       9. Маршрут от Татар Базарджик или от Филипополи за Бургас през Калофер, Ески-Загра, Ямболи и Айтос

     10. Маршрут от Константинопол за Салоник през Текир-Даг и Серес

     11. Родопите или Деспото-Даг и техните пътища

     12. Маршрут от Белград за Салоник през Крагуевац, Крушевац, Нови Пазар, Ипек, Прищина и Ускуб

     13. Маршрут от Салоник до Ниш през Серес, Радомир и Шарков

     ЦЕНТРАЛНА ТУРЦИЯ, МАКЕДОНИЯ И ГОРНА АЛБАНИЯ

     14. Маршрут от Егри-Паланка до Дурацо и Скутари или Олон в Албания. През Каратова, Истиб, Монастир и Елбасан

     15. Маршрут от Монастир до Салоник през Флорина, Кастория, Кайлари и Водена

     16. Маршрут от Константинопол до Скутари в Албания през Баня, Дубница, Кюстендил, Ускуб, Калкандел, Шар, Призрен и в страната на миредитите

     АЛБАНИЯ

     18. Маршрут от Скютари, или Скутари, до Янина и Арта

     19. Маршрут от Янина за Салоник през Тесалия

           Маршрут от Лариса до Призрен и Прищина през Кастория, Охри, Кричово и Шар

     37. Маршрут от Ниш за Крагуевац през Гурзовац, Баня и Ягодина

 

21. Д-р Ами Буе. Европейска Турция (Dr Ami Boue, La Turquie dEurope)

   ●  Предговор. ( България  —  Влашките провинции  —  Тракия  —  Македония  —  Тесалия  —  Албания  —  Епир  —  Сърбия  —  Черна гора )

   ●  Приложение 1. Начин за пътуване в Турция

 

 

Библиография  (Bibliographie)

Речник на чужди и по-стари думи  (Glossaire)

Съкращения  (Abréviations)

Предметен показалец  (Index des matieres)

Показалец на личните имена  (Index des noms des personnes)

Показалец на географските имена  (Index geographique)

 

[Back to Main Page]