Френски пътеписи за Балканите, XIX в.

Съст. и ред. Бистра Цветкова

 

ФРЕНСКИ ПЪТЕПИСИ ЗА БАЛКАНИТЕ, XIX В.

 

СЪСТАВИЛА И РЕДАКТИРАЛА БИСТРА А. ЦВЕТКОВА

 

ЧУЖДИ ПЪТЕПИСИ ЗА БАЛКАНИТЕ

1981 ИЗДАТЕЛСТВО НАУКА И ИЗКУСТВО

 

  

PEREGRINATORES FRANCOGALICI DE TERRIS HAEMO ADIACENTIBUS NARRANTES

 

EDITIO ET REDACTIO LITTERATA BISTRA A. CVETKOVA

 

PEREGRINATORES DE TERRIS HAEMO ADIACENTIBUS NARRANTES 

SERDICAE MCMLXXXI

IN AEDIBUS NAUCA I ISKUSTVO

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ПРЕДГОВОР . . . . . . . . . . . 7

 

ЖОЗЕФ-КЛОД-МАРГЕРИТ, ГРАФ ШАРБОНЕЛ . . . . . . . . . . . 21

КАП. ДЕЛАШАС ВЕРИНЬИ /1806/ . . . . . . . . . . . 27

ЛУИ ДЬО ЗАМАНЯ /1807/ . . . . . . . . . . . 29

АНОНИМЕН ПЪТЕПИСЕЦ /1807/ . . . . . . . . . . . 39

Ж.-М. ТАНКОАН /1807/ . . . . . . . . . . . 55

АДРИАН-ЛУИ КОШЛЕ /1809/ . . . . . . . . . . . 60

ГРАФ АНТОАН-ФРАНСОА АНДРЕОСИ /1812/ . . . . . . . . . . . 66

ФРАНСОА-ДАНИЕЛ ТОМАСЕН /1814/ . . . . . . . . . . . 75

МАРИ-ЛУИ-ЖАН-АНДРЕ-ШАРЛ ВИКОНТ ДЬО МАРСЕЛЮС /1816—1820/ . . . . . . . . . . . 84

ПОЛКОВНИК РОТИЕ /1818/ . . . . . . . . . . . 93

ОГЮСТ ДЬО МЕСАНС, ГРАФ ДЬО ЛАГАРД /1824/ . . . . . . . . . . . 97

ЖАН-ЖАК ЖЕРМЕН, БАРОН ПЬОЛЕ /1826/ . . . . . . . . . . . 107

ГЕН.-ЛЕЙТЕНАНТ АРМАН-ШАРЛ ГИЙЕМИНО /1829/ . . . . . . . . . . . 111

Ж.-Г. БАРБИЕ ДЬО БОКАЖ /1828/ . . . . . . . . . . . 114

ЖАК-ЖАН-МАРИ-ФРАНСОА БУДЕН, ГРАФ ДЬО ТРОМЛЕН /1828/ . . . . . . . . . . . 131

С. СЕИЖЕ /1829/ . . . . . . . . . . . 141

Ж.-Б. РИШАР /1828—1833/ . . . . . . . . . . . 197

ФЕЛИКС ДЬО ФАВИЕ /1830/ . . . . . . . . . . . 216

АЛФОНС-МАРИ-ЛУИ ДЬО ЛАМАРТИН /1832—1833/ . . . . . . . . . . . 218

Д-Р АМИ БУЕ. СБОРНИК С МАРШРУТИ ОТ ЕВРОПЕЙСКА ТУРЦИЯ . . . . . . . . . . . 235

 

СПИСЪК НА МАРШРУТНИТЕ КАРТИ . . . . . . . . . . . 495

БИБЛИОГРАФИЯ . . . . . . . . . . . 496

РЕЧНИК НА ЧУЖДИ И ПО-СТАРИ ДУМИ . . . . . . . . . . . 521

ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ . . . . . . . . . . . 525

ПОКАЗАЛЕЦ НА ЛИЧНИТЕ ИМЕНА . . . . . . . . . . . 530

ПОКАЗАЛЕЦ НА ГЕОГРАФСКИТЕ ИМЕНА . . . . . . . . . . . 536

СЪКРАЩЕНИЯ . . . . . . . . . . . 574

 


 

СПИСЪК НА МАРШРУТНИТЕ КАРТИ

 

АВТОР: ПЕТЪР СТ. КОЛЕДАРОВ.

 

1. ЖОЗЕФ-КЛОД-МАРГЕРИТ, ГРАФ ШАРБОНЕЛ (1801 Г). КАПИТАН ДЕЛАШЕС ВЕРИНЬИ (1806 Г). ЛУИ ДЬОЗАМАНЯ (1807 Г.) . . . . . . . . . . . 24—25

 

2. АНОНИМЕН ПЪТЕПИСЕЦ (1807 Г.) . . . . . . . . . . . 40—41

 

3. АДРИАН-ЛУИ КОШЛЕ (1809 Г.) . . . . . . . . . . . 56—57

 

4. ГРАФ АНТОАН-ФРАНСОА АНДРЕОСИ (1812 Г.) . . . . . . . . . . . 72—73

 

5. ФРАНСОА-ДАНИЕЛ ТОМАСЕН (1814 Г.) . . . . . . . . . . . 76—77

 

6. МАРИ-ЛУИ-ЖАН-АНДРЕ- ШАРЛ, ВИКОНТ ДЬО МАРСЕЛЮС (1816—1820 Г.) . . . . . . . . . . . 86—89

 

7. ЖАН-ЖАК-ЖЕРМЕН, БАРОН ПЬОЛЕ (1826 Г.) ГЕН.-ЛЕЙТЕНАНТ АРМАН-ШАРЛ ГИЙЕМИНО (1826 Г.) . . . . . . . . . . . 104—105

 

8. ЖАК-ЖАН-МАРИ-ФРАНСОА БУДЕН, ГРАФ ДЬО ТРОМЛЕН (1828 Г.) . . . . . . . . . . . 136—137

 

9. СЕИЖЕ (1829 Г.) . . . . . . . . . . . 142—143

 

10. Ж.-Б. РИШАР (ЖАН-МАРИ ВЕНСАН ОДЕН) МЕЖДУ 1828 И 1851 Г.) . . . . . . . . . . . 200—201

 

 

ФАКСИМИЛЕТА:

 

1. КАРТА НА ЕВРОПЕЙСКА ТУРЦИЯ, ПОПРАВЕНА ОТ А. БУЕ (ЛИТОГРАФИЯ), ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ „ЕВРОПЕЙСКА ТУРЦИЯ”.

 

2. „ЕТНОГРАФСКА КАРТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЧАСТ ОТ ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ И НА ГЪРЦИЯ”, СЪСТАВЕНА ОТ АМИ БУЕ И ОТПЕЧАТАНА В Т. 2 ОТ БЕРГХАУСОВИЯ „ФИЗИКАЛИШЕ АТЛАС”, ИЗДАДЕН ОТ Ю. ПЕРТЕС. ГОТА, 1847 Г.

 


 

 

 

ФРЕНСКИ ПЪТЕПИСИ ЗА БАЛКАНИТЕ (XIX В.)

Съставила и редактирала проф. д-р Бистра Цветкова

 

Рецензенти доц. Цветана Георгиева и ст. н. с. Илия Тодоров

Редактор на издателството Румен Лечев

Художник Елена Маринчева

Художествен редактор Олга Паскалева

Технически коректор Правда Колева

Дадена за набор на 11. II. 1981 г.

Подписана за печат на 2. XII. 1981 г.

Излязла на 30. XII. 1981 г.

Формат 60/30/16.

Печатни коли 39,25

Издателски коли 39,25

Усл. изд. коли 46,67

Издателски № 24839

Литературна група II-6

Tираж 6222

КОД 02/9531 172611/0620-10-81.

Цена 6,26 лв.

 

ДИ „Наука и изкуство” — София

ДП „Александър Пъшев” — Плевен

 

© Бистра Андреева Цветкова

с/о Jusautor, Sofia, 1981

 

[Back]