Френски пътеписи за Балканите, XIX в.

Съст. и ред. Бистра Цветкова

 

ПОКАЗАЛЕЦ НА ЛИЧНИТЕ ИМЕНА

 

 __А_    —   __Б_    —   __В_    —   __Г_    —   __Д_    —   __З_    —   __И_    —   __К_    —   __Л_    —   __М_    —   __Н_    —   __О_    —   __П_    —   __Р_    —   __С_    —   __Т_    —   __У_    —   __Ф_    —   __Х_    —   __Ш_    —   __Ю_

 

Август, Гай Октавиан — рим. император (27 г. пр. н. е. — 14 г. от н. е.) 53, 212

 

Адриан — рим. император (117—138 г.) 95, 153

 

Али паша — велик везир, умрял в 1407 г., син на Чандарли Халил Хайредин паша, водил похода срещу България в 1388 г. 115, 129, 207, 386, 461

 

Амурат, вж. Мурад II 147, 165

 

Амфион (мит.) — поет и музикант, син на Зевс и Антиопа, изградил стените на Тива 101

 

Антиопа (мит.) — дъщеря на таванския цар Никтей, любимка на Зевс, майка на Амфион 106

 

Антоний, Марк (83—30 г. пр. н. е.) — римски военачалник и политик, член на втория триумвират 53, 212

 

Апокавк, Алексий — византийски сановник, оглавил една от партиите по време на междуособицата във Византия, избухнала през 1341 г. 455

 

Аполон (мит.) — гръцки бог на светлината и изкуствата 93

 

Аристей (мит.) — син на Аполон и на нимфата Кирене, научил хората на пчеларство 93

 

Ахмед — османски военачалник, завоевател на Бунархисарско през XIV в. 310

 

Ахмед I — тур. султан (1603—1617 г.) 92

 

Ахмед паша — висш сановник при султан Махмуд II 224

 

 

Бакхус, вж. Дионис

 

Балу, дьо — капитан от инженерните части на руската армия в руско-турската война 1828—1829 г. 141, 152

 

Батори, Стефан — трансилвански военачалник през XV в., воювал успешно с турците 493

 

Баязид I — тур. султан (1389— 1402 г.) 153, 283

 

Баязид II — тур. султан (1481— 1512 г.) 154

 

Белогушев, полк- — руски офицер, участник в руско-турската война 1828—1829 г. 160, 161

 

Бошкович, Ружиер Иозеф — хърватски хуманист, пропътувал българските земи в 1762 г. 114, 119, 122

 

Брут, Марк Юний (около 86—42 г. пр- н. е.) — римски претор, заедно с Касий начело на съзаклятието срещу Цезар 53, 212

 

 

Васиф ефенди — османски държавник и летописец, играл роля в преговорите с Русия при сключването на Кючук Кайнарджикския мир (1774 г.) 114, 119

 

Викенел, Огюст — бележит френски геолог и пътешественик, пропътувал през балканските и българските земи в 1836 г. заедно с А. Буе и в 1847 г., и описал впечатленията си в 2 тома 236, 253, 254, 319, 324, 326—330, 344, 395, 400, 402—404, 447

 

Владислав III, Ягело, Варненчик — крал на Полша (1434—1444 г.) и на Унгария под името Лаело V (1440—1444 г) 147, 313

 

Воронцов, граф — руски военачалник в руско-турската война 1828— 1829 г. 146, 147

 

 

Галиб ефенди — османски военачалник, участник в руско-турската война 1806—1812 г. 129

 

Гика — фанариотска фамилия в дунавските княжества 106

 

Головин, ген, — руски военачалник, назначен за ген.-губернатор на Румелия през руско-турската война 1828—1829 г. 151

 

530

 

 

Горчаков, княз Александър (1798— 1883 г.) — руски дипломат и министър на външните работи от 1856 до 1882 г. 179

 

Гривас — един от предводителите на гръцкото въстание 1821—1837 г. 364

 

Григорович, Виктор Иванович (1815—1876 г.) — руски славист и пътешественик, автор на ценни пътеписи за българските и балканските земи 441

 

Гуидо Рени (1575—1642 г.) — италиански художник 195

 

 

Дезарно, А. — френски художник, автор на рисунките от пътуването на С. Сейже през Източна България в 1829 г. 141, 146, 162, 184

 

Деноайе, Жюл — френски геолог, секретар на Френското геологическо дружество в Париж през 30-те години на XIX в. 445

 

Дибич-Забалканоки, Иван Иванович, граф (1785—1831 г.) — руски пълководец, фелдмаршал, главнокомандуващ руската армия през войната 1828—1829 г. 150, 170, 184, 205

 

Диодор Сицилийски (около 80 — около 29 г. пр. н. е.) — гръцки историк 93

 

Дионис (мит.) — гръцки бог на виното и веселието 93, 174, 195

 

Доротей Пролози — гръцки митрополит, убит от фанатизирани турци в Одрин в началото на гръцкото въстание, 1821 г. 156

 

ДОсон, М. — историк на Османската империя от края на XVIII в. 155

 

Душан, Стефан — сръбски крал (1331—1355 г.) 264, 455

 

 

Залони, д-р — лекар на великия везир през руско-турската война 1806—1812 г. 115

 

Зевс (мит.) — гръцки бог 106

 

 

Ибрахим Назир — османски военачалник в руско-турската война 1806—1812 г. 129, 233

 

Иван Александър (1331—1371 г.) — български цар от династията Ши-шмановци 190

 

Иван Владимир — зет на българския цар Самуил, владетел на Зета, Дукля и Требине 441

 

Ипсиланти — фанариотска фами« лия в дунавските княжества 106

 

Исмаил бей — последният от голямата фамилия феодали, владетели на Серската област в края на XVIII в. 45, 322

 

 

Каменский, ген. — главнокомандуващ руската армия от 1810 г. в руско-турската война 1806—1812 г. 115

 

Кампас, дьо — придружавал А. дьо Ламартин при пътешествието му през българските земи в 1833 г. 228

 

Кантакузин, Йоан — византийски император и историк (1341 — 1354 г.) 455

 

Карабин, баща и син — лекари, служили в Турция и в Сърбия при княз Милош 386, 414

 

Караджич, Вук Стефанович (1787— 1864 г.) — сръбски филолог, етнограф и фолклорист, деец от епохата на националноосвободи-телните борби на южнославянските народи през време на османското иго, автор на ценни научни проучвания 448, 450, 492

 

Карл XII — шведски крал (1682— 1718 г.) 159, 165, 195, 214

 

Касий, Гай Лонгин (?—42 г. пр. н. е.) — римски квестор и претор, заедно с Брут начело на съзаклятието срещу Цезар 53, 212

 

Кинежи, П. — трансилвански военачалник през XV в., воювал успешно с турците 493

 

Копитар, Б. (1780—1844 г.) — словенски филолог-славист 450

 

Крали Марко — син на сръбския феодален владетел в Македония Валкашин, загинал в битката при Ровине в 1394 г. 371

 

Кузинери, Еспри-Мари — френски консул в Солун в края на XVIII и началото на XIX в., пропътувал и проучил основно Македония, предал впечатленията и материалите си в двутомен пътепис 53, 390

 

Кумани — руски адмирал, командуващ успешни операции за завоюване на български черноморски градове през руско-турската война 1828—1829 г. 147

 

Кьор Юсуф Паша — велик везир по време на руско-турската война 1806—1812 г. 58, 115

 

531

 

 

Кьосе Михал бей — помюсюлманчен византийски феодал, участвувал в ранните завоевания на Балканите; потомците му, военачалници на акънджиите, са феодали с големи домени (мюлкове) и вакъфи 74

 

 

Ламберг, Йозеф фон, граф — императорски наместник в Крайна, посланик на австрийския император за преговори с Турция през 1580 г. 441

 

Ливий, Тит (59 г. — 19 г. пр. н. е.) — римски историк 94

 

Лубомирски, княз — руски военачалник в руско-турската война 1828—1829 г. 168

 

 

Маврокордато — фанариотска фамилия в дунавските княжества 106

 

Марциана — сестра на римския император Траян; по нейно име е назовано селището Марцианопол (гр. Девня, Варненско) 93

 

Махмуд II — тур. султан (1808— 1839 г.), син на Абдул Хамид I, известен с реформаторската си дейност 10, 98, 106, 196, 218, 245, 491

 

Махмуд паша — везир, управител на Битоля през 30-те години на XIX в. 194

 

Мела, Помпоний — римски географ, I в. 90, 184

 

Мехмед бей — османски феодал от обкръжението на Али паша Янински 386

 

Мехмед II — тур. султан (1451—1481 г.) 98, 170, 337

 

Мехмед Рустан (Рустем) паша — началник ген. щаб в руско-турската война 1828—1829 г. 185

 

Михаил Асен — син на Иван Александър 196

 

Момчил войвода (?—1345 г.) — български самостоятелен владетел в Родопите и Беломорието (център Ксанти), един от първите борци срещу турците 54

 

Монталамбер, Фурну дьо — френски геолог, придружавал А. Буе в пътуването му през българските земи в 1836 г. 236, 445, 447

 

Монтегю, леди Мери — английска пътеописателка, посетила българските земи в началото на XVIII в. 152

 

Монтрезор, ген. — руски пълководец, участвувал в руско-турската война 1828—1829 г. 184

 

Моридес — пловдивски грък, в чиято къща отсяда А. дьо Ламартин в 1833 г. 226, 227, 228

 

Мурад I — тур. султан (1362— 1389 г.) 115, 155, 170, 195

 

Мурад II — тур. султан (1421 — 1451 г.) 167

 

Муртасан бей — аянин през 30-те години на XIX в. 404

 

Мурузи — фанариотска фамилия в дунавските княжества 106

 

Мустафа паша — албански феодал, паша на Шкодра през 20-те— 30-те години на XIX в. 170, 453

 

Мустафа паша Бушатли — албански феодал от края на XVIII и началото на XIX в. 492

 

Мухсин Заде — велик везир по време на руско-турската война 1768—1774 г. 128

 

 

Намук (Намик) паша — османски дипломат и политик при султан Махмуд II 224, 225

 

 

Овидий — Публий Овидий Назон (43 г. пр. н. е. — 17 г. пр. н. е.), римски поет 95, 194

 

Осман паша — османски военачалник, участвувал в руско-турската война 1806—1812 г. 129, 190

 

 

Пахимер, Георги — византийски историк от XIV в. 493

 

Пахлен (Пален), граф Ф., ген. — руски военачалник по време на руско-турската война 1828— 1829 г. 164

 

Петър I Велики — руски цар и император (1682—1725 г,), известен със своите реформи за модернизиране в духа на тогавашната европейска култура и развитие 98, 195

 

Пиколомини, О. — австрийски генерал (1600—1656 г.) 337

 

Плиний — Гай Плиний Секунд (23—79 г.), римски естественик, автор на „Естествена история” в 37 книги 93, 94, 184

 

Пуквил, Франсоа (1770—1838 г.) — френски лекар, учен и пътешественик, проучил Османската империя в края на XVIII и началото на XIX в. 334, 386, 412, 419

 

532

 

 

 

Разуф (Реуф) паша — османски сановник 449, 492

 

Ранке, Леополд фон (1795—1886 г.) — немски историк 448

 

Рот, ген. — руски военачалник, участник в руско-турската война (1828—1829 г.) 190

 

Румянцев, И. П, ген. — бележит руски военачалник, командуващ военните действия в руско-турската война (1768—1774 г.) 115

 

Рустем бей — висш османски сановник при султан Махмуд II 223

 

Рустем паша — велик везир при султан ч Сюлейман Законодател 148, 195

 

 

Самуил (? —1014 г.) — бълг. цар 441

 

Селим II — тур. султан (1566— 1574 г.) 85, 143, 148, 152, 175, 186, 207

 

Семеле (мит.) — дъщеря на таванския цар Кадм 174

 

Серж-Бутовски, полк. — руски артилерийски офицер, участвувал в руско-турската война (1828— 1829 г.) 178

 

Скендербег (Георги Кастриоти) — албански феодал, вожд на противоосманската съпротива на Албания (1443—1468 г.) 461, 493

 

Скот, Уолтър (1771—1832 г.) — шотландски писател 185

 

Спенсър, Едмънд — английски пътешественик от началото на XIX в. 380

 

Страбон (около 58 г. пр. н. е. — около 25 г. н. е.) — гръцки географ 88

 

Сушанет, ген. — руски висш офицер, участвувал в руско-турската война (1828—1829 г.) 160

 

 

Тиман, ген. — руски военачалник, участвувал в руско-турската война (1828—1829 г.) 178

 

Тифон (мит.) — стоглаво чудовище 147

 

Траян, Марк Улпий — римски император (98—117 г.) 93, 212

 

 

Уолш, Робърт — английски пътешественик от XIX в. 115—117, 164, 168

 

 

Фрер — парижки търговец през 30-те години на XIX в. 315, 324, 327—329, 344, 345

 

Фридрихщал — ботаник от Моравия, придружавал А. Буе в пътуването му през българските земи в 1836 г. 445

 

Фулон — руски консул в Одрин през 1829 г. 154

 

 

Хаим бей — владетел на Костур през 30-те години на XIX в., син на Мехмед бей 386

 

Хамид ефенди — осм. улема, жив. в Одрин през 1829 г. 372

 

Хасан ага — турски чифликчия в Шумен 123

 

Хасан паша Джезаирли — османски сановник 124

 

Херман, ген. — руски военачалник, участвувал в руско-турската война (1828—1829 г.) 164, 169

 

Хюсеин паша — осм. военачалник, командувал военните операции в Североизточна България в руско-турската война през 1774 г. 115, 193, 227

 

Хюсрев (Хосреф) паша — висш османски военен сановник през 30-те години на XIX в., участник в реформената дейност на султан Махмуд II 449, 492

 

 

Шваб — зоолог и аптекар от Моравия, придружавал А. Буе в 1836 г. 236, 445

 

 

Юришич, Никола — хърватски благородник, посланик на австрийския император за преговори в Турция в 1580 г. 336, 407, 429

 

Юсуф паша — осм. сановник, предал на русите Варна през войната (1828—1829 г.) и после служил като паша на Белград до 1839 г. 270

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]