Френски пътеписи за Балканите, XIX в.

Съст. и ред. Бистра Цветкова

 

ПОКАЗАЛЦИ

 

Приложени са предметен, именен и географски показалец към уводите, текстовете и коментара на пътеписите.

 

Всички географски имена, посочени по различен начин от различните пътеписци, са събрани към онова име, което се е наложило в нашата по-стара книжнина във връзка с миналото на българския народ (напр. препратките за Одрин не са на съвременното му име Едирне, а на Одрин, за Цариград — не на Истанбул, а на Цариград, за Гюмюрджина — не на Комотини, а на Гюмюрджина, за Воден — не на Едеса, а на Воден и пр.).

 

524

 

 

 

ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

 

__А_    —   __Б_    —   __В_    —   __Г_    —   __Д_    —   __Е_    —   __Ж_    —   __З_    —   __И_    —   __Й_    —   __К_    —   __Л_    —   __М_    —   __Н_    —   __О_    —   __П_    —   __Р_    —   __С_    —   __Т_    —   __У_    —   __Ф_    —   __Х_    —   __Ц_    —   __Ч_    —   __Ш_    —   __Ю_    —   __Я_ 

 

Аги 99, 102, 260

Административно деление 117

Администрация 223—226

Адринополски договор 445

Акведути 42, 47, 210, 335

Акерманска конвенция 150

Албанци 23, 140, 270, 271, 300, 324, 337, 446, 447

Анали (вж. летописи)

Ангарии 474

Арки 212

Арменци 70, 77, 89, 101, 119, 123, 126, 138—140, 145, 157, 158, 171, 233, 264, 322

Арнаути (вж. Албанци) 267, 268, 299, 331

Арсенал (вж. Оръжейници)

Археология 445

Аяни 69, 239, 241, 253, 260, 264, 289, 295, 296, 309, 333, 337

 

Бадеми 288

Базари 33, 77, 85, 98, 189, 219, 222, 223, 251, 255, 308, 321

Бани (вж. Минерални бани) 88, 123, 125

Безистени 125

Бейлербейове 208

Бейове 66, 67, 69, 322

Библиотеки 144, 152, 172, 173

Биволи 23, 242, 248

Бижутерия 223

Битката при Варна 147, 313

Битката при Филипи 211

Болници (вж. и Приюти) 152, 189

Босненци 23, 299, 446

Бостанджии 85

Бостанджибашии 69, 85, 171

Ботаници 488

Бояджийници 173, 284, 323

Бубарство 157, 284, 287, 291

Букурещки договор 150

Бунтове (вж. Въстания)

Българи 23, 39, 144, 244, 354, 357, 465, 477

— Бит 85, 88, 89, 91, 164, 181, 228, 273 296

— Брой 77—79, 85, 91, 112, 116, 119, 121, 126, 127, 164, 171, 180, 188, 191, 227, 229, 239, 245, 252, 255—257, 259—261, 270, 279, 280, 283, 290, 295, 301, 308, 317, 324, 330, 332, 337

— Общонародна характеристика 144, 151, 163, 181, 182, 229, 230, 232, 260, 446

— Изселвания 143, 145, 181, 452

— Помохамеданчване 239, 241, 290, 338

— Фолклор 229

Българи малоазийски 55

Българки 103, 351

Български език 99

 

Вакъфи 121

Валии 126

Везири (вж. Паши)

Вино 101, 119, 132, 150, 162, 165, 166, 177, 182, 189, 209, 292, 298, 323, 350

Високата порта 98, 115, 150

Власи 140, 239, 295, 446, 477

Воденици 112

Водопроводи (вж. Акведути)

Водохранилища 318

Военни бази 118, 347

Военнопленници, турски 148

Войводи 348

Войни, руско-турски 78, 79, 81, 82, 96, 103, 114—117, 122, 127—129, 141, 146, 147, 193, 282, 452

Войска, турска 216, 298

Восък, търговия 205

Вълна 180, 182, 210

Въстания 58, 141, 193, 257, 270, 272, 357, 452, 458

Вътрешна търговия (вж. Търговия)

 

525

 

 

 

Гавази 281, 348

Генуезци 50

Географи 488

Геолози 257, 488

Гори 61, 69, 78, 79, 89, 90, 118, 127, 133, 171, 178, 230, 243, 246, 271, 288, 294

Гостоприемство 226

Градини 122, 253, 288, 313, 315, 322

Градини, зеленчукови 162, 170, 249, 270, 347

Градини, овощни 48, 162, 241, 282

Градове 151, 164, 253

Градове, древни 339

Градски порти 126

Гробища 125, 156, 157, 262, 322, 335

Гробници 165

Грозде 150, 173

Грузинци 232

Грънчарски изделия 64, 119, 336 Вж. и керамика

Гъркини 311

Гърци 37, 43, 45, 47, 52, 70, 77, 99, 100, 101, 119, 140, 164, 171, 188, 191, 227, 233, 250, 252, 264, 287, 289, 295, 301, 308, 309, 311, 317, 446, 447

Гърци

— Бит 323

— Общонародностна характеристика 100, 145, 151, 181, 191

 

Данъци и облагания 97

Двор, султански 223, 224

Дворци (вж. и Сараи) 33, 207, 223, 224

Дервентджии 257

Дервиши 143, 154, 155

Джамии 33, 101, 120, 123, 144, 169, 241, 250, 255, 259, 283, 289, 290, 292, 295, 296, 298, 308, 313, 321, 335

— Ахмедовата 85

— Ески джами 154, 212

— Султан Баязид 153, 154, 207

Джамии

— Султан Мурад II 207

— Султан Селим II 77, 85, 152, 207

Дженги 102

Добитък 116, 132, 180, 205, 292, 293 315

Драгомани 150, 477, 478

Дрехи 119, 293

Духовенство 45, 88, 156, 160, 336

Дъбилни вещества 119

Дървен материал, строителен 166, 191

Дървено масло (вж. Зехтин)

 

Евреи 47, 70, 77, 89, 119, 126, 145, 151, 165, 171, 180, 233, 264, 295, 322, 338

Елени 306

Емиграция 317

Еничери 58, 87, 121, 225, 232, 253, 445

Есенции 223 Вж. и Розово масло

Ечемик 162, 169

 

Желязо 182

Жени, обществено положение 151, 243

Жито 52, 116, 132, 160, 162, 169, 242, 253, 254, 268, 276, 291, 301, 340, 349, 351, 355

— Вършитба 312

— Търговия 210, 336

Жътва 332, 335

 

Закони, турски 234

Занаяти 119, 176, 180—182, 338, 445

Затвори 98, 161, 287

Зеленчуци 23, 176, 181, 191

Земетресения 183

Зехтин 323

Златарство 173

Злато 166

Зърнени храни 49, 101, 164, 209

 

Икони 160

 

Йерюци (вж. Юруци)

 

Казаци 177, 192

Каменна сол 182

Карантина 144, 188, 204

Караулни постове 48, 133, 246, 257, 261, 267, 277, 278, 315, 332, 345

Католици 23, 140, 239, 240 Вж. и Религии

Кафенета 251, 254

Кварц 166

Квартали на Шумен 120, 121

Керамика 77, 162

Кервани 102, 446

Кервансараи 154, 202, 250

Килимарство 173, 180, 356

Килими, търговия 47, 182, 223

Кинкалерия 119

Кираджии 241, 348, 466, 468

Кладенци 125

Книгоиздаване 172

Князе, сърби 232, 270

Кожи и кожени изделия 162, 173, 180

— Търговия 182, 211, 223

Кози 343

Кола 173

 

526

 

 

Комуникации 109, 110, 133, 242, 243 256

Конаци 241, 247, 274, 336

Коне 248, 252, 261, 466, 477, 484, 485

Коноп 55, 268

Конски такъми 223

Коприна 173, 323

Корабокрушение 100, 101, 149

Корабоплаване 181

Корабостроене 82, 191

Костенурки, износ 334, 344

Крави 248, 332

Крепостта на седемте кули 98, 212

Крепости и крепостни стени 31, 37, 44, 47, 50, 51, 68, 71, 78, 80, 82, 94, 108, 109, 114, 115, 117, 122, 128, 149, 155, 159, 167, 168, 190, 203—205, 209, 211, 239, 241, 255, 256, 259, 267, 282, 283, 287, 290, 295, 299, 302, 3U, 322, 327, 335, 336, 337, 451

Кърджалии 278

 

Лебеди 188

Леблебии 316

Лекари 337

Лекарства 482

Лен 409

Летописи 114, 445

Лечебни води (вж. Минерални извори и бани)

Леярни 119

Лозарство 181, 188, 191

Лозя 49, 68, 95, 122, 150, 160, 162, 163, 165, 178, 209, 241—243, 248, 250, 253, 255, 266, 267, 239—271, 287, 291, 292, 296, 298, 308, 309, 317, 322, 327, 334, 346, 349, 356

Лой 180, 182

Луди 153, 162

Лук 170

Лули 173, 223, 253

 

Мавзолей 167

Малисори (вж. Албанци)

Манастири 167, 178, 241, 244, 290, 322, 341, 356

— Бачковски 265, 328

— Рилски 348

Манифактура 158, 162

Маслинови насаждения 52

Масло 361

Мед (бакър) 205, 327

Медали 141, 156, 159, 162, 165, 170, 180, 184, 188, 192

Медицинска помощ (вж. Лекари)

Медникари 119

Мелници 80, 126, 319

Мерки и теглилки 36, 118, 134, 199

Месо, сушено 165

Минерални извори и бани 52, 167, 186, 248, 253, 268, 315, 318, 319, 323, 334

Минерални богатства, експлоатация 166, 182, 183

Мини 48, 68, 69, 133, 166, 279

Мирни договори 150, 177, 194, 203, 204

Мляко, кобилско 88

Могили 209, 247, 277, 349, 350

Молдавци 140

Молли 274

Монети, антични 141

Монети, турски 98

Мостове 30—34, 36, 42, 43, 51, 68— 70, 75—81, 88, 112, 113, 151, 171, 208, 241, 245, 248, 250, 251, 254, 255, 277, 301, 317, 331, 337

Мрамор 150, 162, 166

Мюзеини 203

Мюселими 253, 260, 321, 351

Мюсюлмани 112, 140, 161, 165, 169, 171, 180, 186, 242, 244, 255, 257, 261, 298, 313, 315, 330, 338

 

Надписи 147, 156, 165, 190, 245

Народност, българска 232, 284

Население, по националност вж. при съответната нация

Население, обща статистика 68, 94, 119, 139, 140, 171, 180, 199, 207, 241, 249, 253, 283, 290, 295, 296, 317 323

Необработени земи 37, 46, 282, 318

Ниви 49, 242, 247, 248

Низам-и Джедид 33

Носии 55

Нрави и обичаи 292, 296, 445, 447, 488

 

Образование 88, 144

Овес 162

Овцевъдство 127

Овчари 63

Олово 166

Оциум 98

Орехи 149, 242, 282, 288, 315, 334

Ориз 34, 132, 164, 180, 262, 321, 341

Орография 240

Оръжейници 49, 158, 181

Оръжие 173, 181, 184

Отбранителни линии и пунктове 108—110, 450

 

Павликяни 183

Пазари (вж. и Базари) 33, 152, 207

Паланки 239, 255, 296

Паметници, древни 68, 141, 144

Памук 45, 47, 49, 160, 163, 173, 182, 210, 211, 288, 321, 323, 337, 341

 

527

 

 

Панаири 181, 226, 386

Пари 199, 206

Пасища 253

Пастърма 180, 186

Пашалъци 117, 251, 290

Паши 30, 185, 224, 290, 310, 321, 336

Пеонци 61

Печатници 173

Пещери 127

Пияници 228, 271, 321, 337, 344, 351

Плавателни реки (вж. Пътища, водни)

Платове (вж. и Тъкани) 162, 173

Плодове 336

Погребения 157

Подправки 223

Пожари 103, 323

Посланици 98, 323

Почва 253, 257, 259, 265, 266, 268, 274, 276, 282, 288, 297, 306—308, 317, 331, 338, 340, 343, 488

Поща 149, 207

Пощенски станции 31, 35, 200, 206, 242, 247, 250, 254, 286, 298, 309, 319

Празненства 174

Предачници 119

Предразсъдъци 445, 488

Прежда 284

Пристанища 99, 204, 205, 211, 216, 290, 322

Приюти 153

Прозелитизъм 232

Промишленост 119, 158

Просо 169

Просеци 299, 335

Проходи, планински 261, 348

Птици 101, 150

Пшеница (вж. жито)

Пещи 149, 170, 173

Пътища 33, 34, 36, 39, 42, 44—48, 51, 60—65, 70, 71, 75—81, 94, 108, 109, 112, 113, 131, 133, 135, 138, 150, 163, 178, 180, 184, 211, 217, 226, 239, 243, 246—248, 271, 277, 278, 286, 288, 291, 294, 300, 304, 305, 313, 314, 320—322, 324, 327, 329, 339, 342, 350, 353

Пътища, водни 50, 82, 132

Пътища, военни 21, 23, 27, 28, 36, 116, 131—135, 139, 149, 216, 241, 242, 255, 256, 258, 267, 275, 294, 330, 350, 356

Пътища, стари 133

 

Разбойници 29, 277, 295, 309, 321, 331, 332, 344, 444, 468

Рапица 268

Растителност 289, 345

Рая 103, 119, 122, 176

Редути (вж. Крепости, крепостни стени и укрепления)

Религии 37, 39, 55, 140, 175, 463

Реформи 140, 175, 177

Рибници 290

Риболов 189, 191, 205

Римокатолици (вж. Католици)

Роби, търговия 219—222

Розови градини 63, 247, 249

Розово масло 63, 89, 116, 136, 180, 182, 207, 247, 248

Ротонди 212

Ръж 169

Ръкописи 173

 

Санджаци 117

Сапун 173

Сараи 77, 87, 126, 170, 211

Сарафи 158, 159, 264

Села 176, 329

Селитра, производство 312, 342

Сирене 101

Складове 132, 204, 312

Скотовъдство (вж. и Добитък) 117, 186

Славяни 140, 300

Славянски език 55

Сладкарски изделия 223

Солници 48, 189, 320

Спахии 273, 274

Сребро 166 Стада 49, 50, 346

Стипца 320

Старини 42, 49, 50, 75, 93, 153, 157, 160, 161, 168, 188, 190, 192, 193, 210, 322

Стоки 223

Странноприемници (вж. и Керван-сарай, вж. и Ханища) 246, 249, 331, 333, 340, 345—347, 349, 351, 355, 356, 486

Строителство 176

Субаши 288

Сукно 162, 173, 182, 293

Султани 224, 225, 232, 233, 245, 246

Сърби 29, 37, 230, 256, 269, 270, 299, 324, 332, 337, 446, 465, 477

 

Татари (водачи) 200, 206, 228, 244, 248, 254, 308, 317, 333, 470—476, 482

Татари (народ) 62, 63, 88, 290

Текета 124

Тенекеджии 119

Тепавици 293

Тескере 200

Тимариоти (вж. Спахии)

Траки 88, 89

 

528

 

 

Транспорт, воден (вж. пътища, водни)

Траянова врата 261

Туристи 323

Турци 63, 94, 175, 302, 332

— Бит 226, 227, 297, 346, 488

— Брой 37, 45—47, 77, 80, 81, 89, 101, 119, 127, 133, 138—140, 167, 168, 180, 227, 231, 241, 252, 270, 283, 289—292, 295, 308, 322, 348

— Национална характеристика 37, 103, 144, 151, 168, 176, 319, 488

— Отношение към раята 176, 260, 319

Тухли, производство 44, 316

Тъкани 116, 207

Търговия 45, 158, 173, 176, 181, 191, 203, 204, 208, 210, 224, 264, 323, 338, 445

Тютюн 45, 47, 49, 160, 161, 162, 173, 210, 211, 266, 286, 288

 

Укрепления (вж. Крепости и крепостни стени)

Урагани 170

Училища 144, 152, 337

 

Фабрики и работилници (вж. и оръжейници) 119, 124, 207, 259, 279, 321, 323

Фанатизъм 143, 153, 175

Фауна 334

Фесове 173

Фермани 469

Финанси, турски 97

Флота, турска 149

Франки 33, 47, 323

 

Хайвер 205

Хайдути 167, 272, 273, 467

Хамбари (вж. складове)

Ханища 44, 45, 77, 91, 202, 207, 241, 245, 250, 255, 272, 294, 298, 317, 342, 344

Хареми 170, 171, 254

Херцеговци 446

Хигиена 298

Храмове, древни 211

Хранителни стоки 223

Християни 140, 169, 338, 462

 

Царе, български 90, 190, 225, 245, 336

Царевица 242, 266, 286, 334, 336, 340, 341, 346, 347, 349, 351, 355

Цеви, пушечни 116

Цени 101

Цигани 119, 123, 145, 151, 171, 185, 244, 250

Цинцари 249, 324, 337, 338

 

Чаршии 152, 172, 247, 249, 250, 255, 259, 322

Часовници и часовникови кули 159, 241, 245, 255, 270, 293, 295

Череши 282, 331

Черкви 48, 101, 155, 169, 188, 208, 249, 255, 259, 262, 292, 293, 337

Черници 160, 288, 341

Черногорци 299, 462, 467

Чешми 52, 81, 85, 123, 125, 149, 163, 164, 246, 322

Чифилци 44, 45, 287, 316, 351

Чума 46, 144, 172, 185—187, 189, 223, 288, 317, 346, 478

 

Шкипетари (вж. Албанци)

 

Юруци 49, 50, 133

 

Ябълки 354

Яйца 101

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]