Френски пътеписи за Балканите, XIX в.

Съст. и ред. Бистра Цветкова

 

Облечка, корица и заглавни страници

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Back]