Френски пътеписи за Балканите, XIX в.

Съст. и ред. Бистра Цветкова

 

СПИСЪК НА МАРШРУТНИТЕ КАРТИ

(Автор: Петър Ст. Коледаров)

 

  1. Маршрут на Жозеф-Клод-Маргерит, граф Шарбонел в 1801 г., капитан Делашас Вериниьи в 1806 г. и Луи дьо Заманя в 1807 г.

  2. Анонимен пътеписец (1807 г.)

  3. Маршрут на Адриан-Луи Кошле в 1809 г.

  4. Маршрут на граф Антоан-Франсоа Андреоси в 1812 г.

  5. Маршрут на Франсоа-Даниел Томасен в 1814 г.

  6. Маршрут на Мари-Лун-Жан-Андре-Шарл Марселюс в 1816—1820 г.

  7. Маршрут на Жак-Жан Жермен, барон Пьоле в 1826 г., ген. лейтенант Арман-Шарл Гийемино в 1826 г.

  8. Маршрут на Жак-Жан-Мари-Франсоа Буден, граф дьо Тромлен в 1828 г.

  9. Маршрут на С. Сейже в 1829 г.

10. Маршрут на Ж. Б. Ришар (Жан-Маро Венсан Оден) между 1828 и 1851 г.

. 

1. Маршрут на Жозеф-Клод-Маргерит, граф Шарбонел в 1801 г., капитан Делашас Вериниьи в 1806 г. и Луи дьо Заманя в 1807 г.

1. Маршрут на Жозеф-Клод-Маргерит, граф Шарбонел в 1801 г., капитан Делашас Вериниьи в 1806 г. и Луи дьо Заманя в 1807 г.

 


 

.

2. Анонимен пътеписец (1807 г.)

2. Анонимен пътеписец (1807 г.)

 


 

.

3. Маршрут на Адриан-Луи Кошле в 1809 г.

3. Маршрут на Адриан-Луи Кошле в 1809 г.

 


 

.

4. Маршрут на граф Антоан-Франсоа Андреоси в 1812 г.

4. Маршрут на граф Антоан-Франсоа Андреоси в 1812 г.

 


 

.

5. Маршрут на Франсоа-Даниел Томасен в 1814 г.

5. Маршрут на Франсоа-Даниел Томасен в 1814 г.

 


 

. 

6. Маршрут на Мари-Лун-Жан-Андре-Шарл Марселюс в 1816—1820 г.

6. Маршрут на Мари-Лун-Жан-Андре-Шарл Марселюс в 1816—1820 г.

 


. 

7. Маршрут на Жак-Жан Жермен, барон Пьоле в 1826 г., ген. лейтенант Арман-Шарл Гийемино в 1826 г.

7. Маршрут на Жак-Жан Жермен, барон Пьоле в 1826 г., ген. лейтенант Арман-Шарл Гийемино в 1826 г.

 


 

. 

8. Маршрут на Жак-Жан-Мари-Франсоа Буден, граф дьо Тромлен в 1828 г.

8. Маршрут на Жак-Жан-Мари-Франсоа Буден, граф дьо Тромлен в 1828 г.

 


 

.

9. Маршрут на С. Сейже в 1829 г.

9. Маршрут на С. Сейже в 1829 г.

 


 

.

10. Маршрут на Ж. Б. Ришар (Жан-Маро Венсан Оден) между 1828 и 1851 г.

10. Маршрут на Ж. Б. Ришар (Жан-Маро Венсан Оден) между 1828 и 1851 г.

 

[Back]