Френски пътеписи за Балканите, XIX в.

Съст. и ред. Бистра Цветкова

 

АЛБУМ

 

Всички скици, освен № 8, са от Албума на Сейже  и Дезарно

(V. Sayger, C. et A. Desarnod. Album dun voyage en Turquie fait par ordre de sa Majesté LEmpereur Nicolas 1er en 1829 et 1830. s. a.)

 

  1. Атака на руските войски срещу редута при Созопол, подпомогнати от българските въстаници през 1829 г.

  2. Бой и завладяване на Сливен от руските войски — 31. VIII. 1829 г.

  3. Изглед от Бургас

  4. Островът в Бургаския залив (дн. о-в Болшевик)

  5. Развалини от старата катедрала в Месемврия (Несебър)

  6. Развалини от Месемврийската черква „Христос Пантократор”

  7. Развалини от черквата „Св. Михаил” в Месемврия

  8. Рисунка на Созопол от фламандския художник Ян Петерс — 1653 г. (сн. Б. Димитров)

  9. Гробът на принцеса Мария Кантакузин Палеолог в старата катедрала в Месемврия (Несебър)

10. Развалини от острова Св. Иван при Созопол

11. Развалини до Хаскьой (Хасково)

12. Изглед от гр. Адрианопол (Одрин)

13. Главната квартира на руските войски начело с ген. Дибич Забалкански в Адрианопол

14. Молебен по случай сключването на Адрианополския мир — 1829 г. в долината на Ески Хисар в Адрианопол

15. Размяна на ратификации между руското и турското главно командуване в главната квартира в Ески Сарай — Адрианопол

16. Развалини от стара черква в Сливен

17. Чешма в Къркклисе (Лозенград)

18. Край Димотика

19. Развалини при Бунархисар

20. Джамията в Бунархисар

21. Гръцки гроб в Димотика

22. Завземането на Димотика от руските войски — 1829 г.

23. Аянската къща в Бунархисар

24. Турски мавзолей край Бунархисар

25. Развалини от дома, в който живял по време на изгнанието си в Турция шведският кррал Карл XII

26. Кулата на Велизарий при Виза

27. Два барелефа от Навлохос (Обзор) и Месемврия (Несебър)

28. Мраморни отломки, намерени в Месемврия и Ахиол (Поморие)

29. Антични надписи от южното българско черноморско крайбрежие

30. Мраморни отломки, намерени в Ахиол (Поморие)

31. Мраморни отломки, намерени в Навлохос (Обзор), Месемврия (Несебър) и Ахиол (Поморие)

32. Барелефи от Димотика

 

1. Атака на руските войски срещу редута при Созопол, подпомогнати от българските въстаници през 1829 г.

1. Атака на руските войски срещу редута при Созопол, подпомогнати от българските въстаници през 1829 г. 

 

 

2. Бой и завладяване на Сливен от руските войски — 31. VIII. 1829 г.

2. Бой и завладяване на Сливен от руските войски — 31. VIII. 1829 г.

 

 

3. Изглед от Бургас

3. Изглед от Бургас

 

 

4. Островът в Бургаския залив (дн. о-в Болшевик)

4. Островът в Бургаския залив (дн. о-в Болшевик)

 

 

5. Развалини от старата катедрала в Месемврия (Несебър)

5. Развалини от старата катедрала в Месемврия (Несебър)

 

 

6. Развалини от Месемврийската черква „Христос Пантократор”

6. Развалини от Месемврийската черква „Христос Пантократор”

 

 

7. Развалини от черквата „Св. Михаил” в Месемврия

7. Развалини от черквата „Св. Михаил” в Месемврия

 

 

8. Рисунка на Созопол от фламандския художник Ян Петерс — 1653 г. (сн. Б. Димитров)

8. Рисунка на Созопол от фламандския художник Ян Петерс — 1653 г. (сн. Б. Димитров)

 

 

9. Гробът на принцеса Мария Кантакузин Палеолог в старата катедрала в Месемврия (Несебър)

9. Гробът на принцеса Мария Кантакузин Палеолог в старата катедрала в Месемврия (Несебър)

 

 

10. Развалини от острова Св. Иван при Созопол

10. Развалини от острова Св. Иван при Созопол

 

 

11. Развалини до Хаскьой (Хасково)

11. Развалини до Хаскьой (Хасково)

 

 

12. Изглед от гр. Адрианопол (Одрин)

12. Изглед от гр. Адрианопол (Одрин)

 

 

13. Главната квартира на руските войски начело с ген. Дибич Забалкански в Адрианопол

13. Главната квартира на руските войски начело с ген. Дибич Забалкански в Адрианопол

 

 

14. Молебен по случай сключването на Адрианополския мир — 1829 г. в долината на Ески Хисар в Адрианопол

14. Молебен по случай сключването на Адрианополския мир — 1829 г. в долината на Ески Хисар в Адрианопол

 

 

15. Размяна на ратификации между руското и турското главно командуване в главната квартира в Ески Сарай — Адрианопол

15. Размяна на ратификации между руското и турското главно командуване в главната квартира в Ески Сарай — Адрианопол

 

 

16. Развалини от стара черква в Сливен

16. Развалини от стара черква в Сливен

 

 

17. Чешма в Къркклисе (Лозенград)

17. Чешма в Къркклисе (Лозенград)

 

 

18. Край Димотика

18. Край Димотика

 

 

19. Развалини при Бунархисар

19. Развалини при Бунархисар

 

 

20. Джамията в Бунархисар

20. Джамията в Бунархисар

 

 

21. Гръцки гроб в Димотика

21. Гръцки гроб в Димотика

 

 

22. Завземането на Димотика от руските войски — 1829 г.

22. Завземането на Димотика от руските войски — 1829 г.

 

 

23. Аянската къща в Бунархисар

23. Аянската къща в Бунархисар

 

 

24. Турски мавзолей край Бунархисар

24. Турски мавзолей край Бунархисар

 

 

25. Развалини от дома, в който живял по време на изгнанието си в Турция шведският крал Карл XII

25 Развалини от дома, в който живял по време на изгнанието си в Турция шведският крал Карл XII

 

 

26. Кулата на Велизарий при Виза

26. Кулата на Велизарий при Виза

 

 

27. а и б. Два барелефа от Навлохос (Обзор) и Месемврия (Несебър)

27. а и б. Два барелефа от Навлохос (Обзор) и Месемврия (Несебър)

 

 

28. а и б. Мраморни отломки, намерени в Месемврия и Ахиол (Поморие)

28. а и б. Мраморни отломки, намерени в Месемврия и Ахиол (Поморие)

 

 

29. а, б. Антични надписи от южното българско черноморско крайбрежие

29. а, б. Антични надписи от южното българско черноморско крайбрежие

 

 

30. а, б. Мраморни отломки, намерени в Ахиол (Поморие)

30. а, б. Мраморни отломки, намерени в Ахиол (Поморие)

 

 

31. а, б Мраморни отломки, намерени в Навлохос (Обзор), Месемврия (Несебър) и Ахиол (Поморие)

31 а, б Мраморни отломки, намерени в Навлохос (Обзор), Месемврия (Несебър) и Ахиол (Поморие)

 

 

32. а, б. Барелефи от Димотика

32. а, б. Барелефи от Димотика

 

 

[Back]