Френски пътеписи за Балканите, XIX в.

Съст. и ред. Бистра Цветкова

 

6. АДРИАН — ЛУИ КОШЛЕ /1809/

(Adrien-Louis Cochelet)

 

[COCHELET. Itinéraire de Raguse à Constantinople. (Communiqué par M. Cochelet). — Bulletin de la Société de géographie. 3. série. T. 1. 1844. p. 238—243.]

 

 

Роден е в Шарлевил (Ардените) през 1788 г. в семейството на участник в Учредителното събрание. По време на Консулството той влиза в администрацията и достига до редица отговорни служби и постове. След идването на Бурбоните той е отстранен. Втората реставрация го лишава от административната му кариера. Той се заема с търговия и обикаля източната и северната част на Европа.

 

Около 1825 г. е консул в Бразилия и Мексико. След Юлската революция — 1830 г., става шарже дафер в Мексико. В 1834 г. е генерален консул е Молдавия и Влахия (1834), в Египет (1837). Напуснал дипломатическата кариера, той става член на Държавния съвет през 1841 г., а по-късно, в 1857 г. — на Сената.

 

Представеният тук маршрут е изработен по данни, които Кошле е събрал, когато изпълнявал интендантска служба в провинцията Илирия през 1869 г. Този маршрут трябвало да улесни френските куриери, които били затруднени да се придвижат на Балканите поради обстоятелството, че по това време и по суша, и по море имало военни действия — войната с Русия, която започнала през 1806 г., военните операции на Англия в 1809 г. за овладяване на Йонийските острови и пр. [1]

 

 

МАРШРУТ ОТ РАГУЗА ДО КОНСТАНТИНОПОЛ

 

Френски левги

 

1-ви преход — От Рагуза до Кастелново, в Далмация. 6

 

2-ри „ — От Кастелново до Катаро, в Далмация. 6

 

3-и „ — От Катаро до Антивари, в Горна Албания; доста хубав път, малък град. 6

 

4-и „ — От Антивари до Дулчиньо, в Горна Албания; градът е разположен на малка река. 4

 

60

 

 

3. Маршрут на Адриан-Луи Кошле в 1809 г.

3. Маршрут на Адриан-Луи Кошле в 1809 г. (стр. 56-57)

 

60

 

 

Френски левги

 

5-и „ — От Дулчиньо до Скутари или Скудра, в Горна Албания; голям град, укрепен и добре населен. Пътят от Дулчиньо до Скутари е труден. Трябва да се преминават планини и реката Баянка. 8

 

6-и „ — От Скутари до Алесио. Пътят е още по-труден; трябва да се преминават планини и реката Дрин, обикновено наричана Дримбихи, до устието на която е разположен градът. 8

 

7-ми „ — От Алесио до Албанополи. Пътят е планински и доста труден. Градът, който обикновено наричат Кроя, е бил някога столица на Албания; разположен е на Дрин. 16

 

8-ми „ — От Албанополи до Акрида или Ахрида [2], в Македония; голям, добре населен град; родно място на император Юстиниан, чието име е носил някога. [3] 18

 

9-и „ — От Акрида до Москополи, в Македония; труден планински път; приятен търговски град. 4

 

10-и „ — От Москополи до Петоля [4] (произнася се Бетоля) или Монастир, в Македония; доста труден път. Трябва да се преминават много планини и гори. Голям, укрепен, добре населен град, някогашна столица на царството на пеонците; разположен е на извънредно богато с риба езеро, името на което обикновено носи (Бетоля). 8

 

11-и „ — От Петоля или Монастир до Прилипо, в Македония; планински път. Градът, който обикновено наричат Перлепе, е разположен на малка река. 8

 

12-и „ — От Прилипо до Кюпрюли [5], в Македония; пътят е труден. Трябва да се преминават много планини и гори и реката Вардари. Градът е разположен на реката Псиня [6]; той е малък. 12

 

61

 

 

Френски левги

 

13-и „ — От Кюпрюли до Истиб, в Македония; пътят е много трудещ поради високите планини и реките, които трябва да се преминават. Градът е разположен на реката Мармари; той е малък. 10

 

14-и „ — От Истиб до Стацаица [7], в Македония; пътят е доста хубав. Местността е открита. Градът е разположен на река Мармари; той е малък. 5

 

15-и „ — От Стацаица до Паланка [8], в Македония; страната е планинска, пътят безводен. Градът е разположен на река Ескер. 8

 

16-и „ — От Паланка до Гюстендил (произнася се Кюстендил), в Македония; доста хубав път; открита местност. Градът е голям и укрепен, разположен на река Ескер. 6

 

17-и „ — От Гюстендил до Дусница [9] (или Бусница), в Тракия; доста хубав път; открита местност; градът е малък. 5

 

18-и „ — От Дусница (или Бусница) до Бани [10], в Тракия; труден път. Градът е разположен в равнина край малка река; но за да се достигне до него, трябва да се преминават планини. 8

 

19-и „ — От Бани до Късдере [11], в Тракия; пътят е доста хубав; местността е открита; трябва да се премине само една малка река, на която е разположен. Малък град, населен предимно с татари, които са се установили тук. 4

 

20-и „ — От Късдере до Базанцик [12], в Тракия; наричат го обикновено

 

62

 

 

Френски левги

 

Татар-Базанцик поради многото татарски ханове, заточавани тук, и за да се различава от множеството други градове със същото име. Доста хубав път; богато и приятно поле. Малък град, населен предимно от татари и турци, почти всичките овчари. 6

 

21-ви „ — От Базанцик до Филипополи, в Тракия; хубав път; богато и красиво поле. Градът е един от най-големите в османската империя; той е много стар, богат и търговски. Разположен е на река Марица, която минава през Адрианопол и се влива в Егейско море. 6

 

22-ри „ — От Филипополи до Папазли, в Тракия; пътят е хубав; преминава през прелестни градини. Има някои, изцяло потънали в рози, от които правят прочутото масло. Градът е малък, приятен, разположен на малка река, която се влива в Марица. 6

 

23-и „ — От Папазли до Кюяли [13], в Тракия; пътят е хубав; полето прекрасно. Градът е малък, но приятен; разположен е на малка река, която се влива в Марица. 5

 

24-и „ — От Кюяли до Узунзова, в Тракия; хубав, път; богато и приятно поле. Градът е голям, богат и търговски; разположен е на река, която се влива в Марица. 6

 

25-и „ — От Узунзова до Мустафа-Паша Кьопрюсю, или Моста на Мустафа Паша, в Тракия; пътят е хубав, полето красиво и богато. Разположението е много благоприятно: по този мост се преминава Марица, за да се отиде в Адрианопол. До моста е градът, който носи името на оня, който го е построил; той е малък и добре разположен. 10

 

63

 

 

Френски левги

 

26-и „ — От Мустафа-Паша Кьопрюсю или Моста на Мустафа-Паша до Адрианопол, в Тракия; пътят е хубав; полето богато и приятно. Градът е старата столица на османската империя, много дълго преди превземането на Константинопол; той е укрепен, красив и богат; разположен е на мястото, на което се събират три реки, които се вливат в Марица. 6

 

27-ми „ — От Адрианопол до Апса (произнася се Хапсиа), в Тракия; малък град, разположен в полето край пътя. 5

 

28-ми „ — От Апса до Ескибаба, в Тракия; пътят е хубав, местността открита, полето е красиво. Малък, но приятен град. 5

 

29-и „ — От Ескибаба до Бургас, в Тракия; голям, населен и богат град, известен с работилниците си за грънчарски изделия, направени от червена и черна пръст, която се копае в околностите на града. 4

 

30-и „ — От Бургас до Чорлу, в Тракия; хубав път, който може да се премине за един ден. Градът е построен от дърво и е мизерен; той е на 6 левги от морето. 10

 

31-ви „ — От Чорлу до Силиврие, в Тракия; доста хубав път, който може да се мине за един ден. Градът е хубав, голям и добре населен. 10

 

32-ри [14] „ — От Силиврие до Понте-Гранде (на местния език се казва Бююк-Чекмедже), в Тракия; хубав път. Градът е голям, населен и търговски. Мостът е прекрасен на височина и ширина. 6

 

64

 

 

Френски левги

 

33-ти преход — От Понте-Гранде до Понте-Пиколо (или Кючюк-Чекмедже), в Тракия; хубав град. Градът е среден. 3

 

34-ти — От Понте-Пиколо до Константинопол, в Тракия; пътят е павиран по цялата си дължина до вратите на Константинопол, в който се влиза през Адрианополската врата, наричана от турците Едирна-Капуси. [15]

 

 

Увод: Б. Цветкова

Превод: Ст. Кайнаров

Коментар: П. Коледаров

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]


 

1. Животописните данни за автора черпим от GDU.

 

2. Изопачено от Охрид, СР Македония, СФРЮ.

 

3. Родното място на имп. Юстиниан I (527—565) не е установено с положителност. Вж. Фр. Баришић, Досадашнњ покушај и убификациј Града Iustiniana Prima. Сб. Филозофског факултета, кнь. VII—1, Београд, 1963, с. 127—142 и пос. там литература. П. Коледаров, Към въпроса за развитието на селищната мрежа и нейните елементи в средищната и източната част на Балканите от VII до XVIII в., ИПИ, т. 18, 1967, с. 117, го локализира в дн. Таор, Скопско. В случая Кошле погрешно приема, че Охрид е родното място на византийския император, имайки пред вид титлата на архиепископа, чието седалище е в този град. Той се титулувал „Архиепископ на цяла България и Първа Юстиниана”. Вж. Ив. Снегаров, Охридската архиепископия-патриаршия от основаването до унищожението н (1019—1795 г.), С., 1928.

 

4. Изопачено от Битоля, СР Македония, СФРЮ.

 

5. Изопачено от Кюпрюлю, тур. форма на името на гр. Велес, СР Македония, СФРЮ.

 

6. Изопачено от р. Пчиня.

 

7. Изопачено от Страцин, град в СР Македония, СФРЮ.

 

8. Кошле греши, Крива Паланка е на Крива река, а не на Искъра. Същата грешка прави и за Кюстендил.

 

9. Изопачено от Дупница, дн. гр. Станке Димитров. Кошле погрешно го поставя в Тракия.

 

10. Тогава с. Долна баня, дн. град в Софийски окръг.

 

11. Момин проход, Софийски окръг, дн. квартал от гр. Костенец.

 

12. Изопачено от Пазарджик.

 

13. Изопачено от Каяджик, дн. квартал в гр. Димитровград.

 

14. Погрешно е повторен тук № 31.

 

15. Преводът е направен по изданието със заглавие под № 117 в библиографията към настоящия том.