Френски пътеписи за Балканите, XIX в.

Съст. и ред. Бистра Цветкова

 

2. КАПИТАН ДЕЛАШАС ВЕРИНЬИ /1806/

(Capitaine Delachasse Verigny)

 

[Archives de larmée de terre MR, 1617, 69—70: Constantinople (route de Sébénico à) en 33 jours avec une lettre denvoi.]

 

Биографични данни за него не се намериха засега. От придружителното писмо към обнародвания тук маршрут може да се заключи, че и този френски офицер е бил натоварен със същата разузнавателна мисия, каквато са извършвали и други от авторите на поместените тук маршрути и пътеписи. И Вериньи ще да е събирал сведения с оглед големите стратегически и политически планове на Наполеон в балканските провинции, в това число и в българските земи.

 

 

ПЪТЯТ ОТ СЕБЕНИКО ДО КОНСТАНТИНОПОЛ, В 33 ДНИ С ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО

 

22 май 1806 г.

 

От капитан Делашас Вериньи, адютант в главния щаб

СЕБЕНИКО, 22 май 1806

 

 13

генерал Кларк, секретар на императорския кабинет

 

Господин генерал,

 

Бързам да Ви изпратя приложен тук маршрута с надежда, че би могъл да бъде полезен в момента, в който, изглежда, ще установят съобщенията с една област, станала гранична в новите владения на Френската империя. [1] Получих маршрута от един жител на Себенико, който придружавал генерал Обер Дюбайе до Константинопол и който пропътувал този път на кон. Необходимо е впрочем да намалим тези дни за една войскова част, акв се сметне за необходимо.

 

Този път е най-кратък, но не навсякъде е използваем. Той може да стане такъв с малко работа. Според сведенията, които събрах, ще трябва само да се отрежат няколко дървета, които препречват пътя. Най-големите спънки са в почвата, когато дъждовете размекнат пръстта.

 

Имам чест да остана с дълбоко уважение

Ваш, на господин генерала, предан слуга:

 

Делашас Вериньи

 

27

 

 

МАРШРУТЪТ ОТ СЕБЕНИКО ДО КОНСТАНТИНОПОЛ В 33 ДНИ

 

. . . . 18. От Прищина за 10 часа в малкото село Качаник.

 

19. От Качаник се стига за 6 часа в Скопия. Пътят минава под един свод от 36 стъпки дължина, изсечен в този кът.

 

20. От Скопия се отива в Куманова.

 

21. От Куманова се стига за 12 часа до Агрипаланка.

 

22. От Агрипаланка [2] се прехвърля планина и за 5 часа се стига до Гюстендил — голям град.

 

23. От Гюстендил се отива за 6 часа до Дубница.

 

24. От Дубница за 7 часа — в Самоков.

 

25. От Самоков — в Бана за 4 часа.

 

26. От Бана — в Базаргич за 10 часа.

 

27. От Базаргич за 6 часа във Филипополи, голям и красив град. Седалище на паша с три туга.

 

28. От Филипополи се стига за 8 часа в Йенимала.

 

29. От Йенимала [3] в Асиуш [4] за 10 часа. Път за коли.

 

30. От Асиуш в Ебибзе [5] за 11 часа.

 

31. От Ебибзе се стига за 9 часа в Йедрин или в Андринопол.

 

32. От Андринопол се отива за 6 часа в Чурлу.

 

33. От Чурлу за 6 часа в Константинопол [6].

 

 

Увод и превод: Б. Цветкова

Коментар: П. Коледаров и Б. Цветкова

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]


 

1. Става дума за Йонийските острови под френска власт.

 

2. Изопачено от Егри паланка, тур. име на гр. Крива Паланка, СР Македония, СФРЮ.

 

3. В същност Чешнегирйени махале, да. с. Чешнигирово, Пловдивски окръг.

 

4. Изопачено от Хасково.

 

5. Изопачено от Хебибче, дн. гр. Любимец.

 

6. Преводът е по оригиналния ръкописен текст от Archives de larmée de terre MR, 1617, 69—70: Constantinople (route de Sébénico à) en 33 jours avec une lettre denvoi.