Makedonya'dan Ortaasya'ya. Enver Paşa. I. cilt: 1860-1908

Şevket Süreyya Aydemir

 

 

Şevket Süreyya Aydemir, (1897-1976). Tuna'lı bir göçmen ailesinin oğludur. Babası, hayatı boyunca topraksız bir köylü olarak başkalarının toprağında ve hizmetinde çalışmıştır. Edirne'de doğan Aydemir ilk ve orta öğrenimini orada yaptı. Edirne Öğretmen Okulunu bitirdi. I. Dünya Savaşında yedek subay olarak Kafkas cephesindeki çarpışmalara katıldı. Subay olan ağabeyleri I. Dünya Savaşında şehit oldu. Aydemir de Sarıkamış savaşında yaralandı. Neslinin büyük çoğunluğu gibi o da Turancılık akımının ateşli bir taraftarıydı. Osmanlı İmparatorluğu çöküp Edirne işgal edilince, Turan'a koştu, öğretmenlik yaptı, gönüllü birlikler kurup savaşlara katıldı. Bütün bu savaşlar ve ihtilâller içinde kültür yetersizliğini kavradı. Moskova'ya ekonomi öğrenimine gitti. Türkiye'ye dönünce önce Ankara'da ekonomi öğretmenliği yaptı, sonra da devlet sektöründe yüksek görevler aldı. Atatürk'ün eşsiz takdirlerini kazandı, kendisini devrime adadı.

 

 Akıcı ve güzel Türkçesiyle eserlerinde yakın tarihimize ışık tutan

 

ŞEVKET SÜREYYA AYDEMİR'in

diğer eserleri:

 

ENVER PAŞA

TEK ADAM

İKİNCİ ADAM

MENDERES’İN DRAMI

SUYU ARAYAN ADAM

 

 

ŞEVKET SÜREYYA AYDEMİR

Yakın Tarihimizin Son Yüzyılı Araştırmalarını Tamamladı (1860-1960)

 

1 — Makedonya’dan Orta Asya’ya - Enver Paşa:

I. cilt: 1860-1908 (Yeni Osmanlılardan ikinci meşrutiyete kadar).

II. cilt: 1908-1914 (Hürriyetin ilânından Birinci Dünya Harbine kadar).

III. cilt: 1914-1922 (Birinci Dünya Harbi ve yurt dışında İttihatçılar. Enver Paşanın Pamir’de ölümüne kadar).

 

2 — Tek Adam (Atatürk):

I. cilt: 1881-1919 (Mustafa Kemal'in doğumundan, Birinci Dünya Harbi mütarekesine ve Samsun'a çıkışa kadar).

II. cilt: 19 Mayıs 1919 - 9 Eylül 1922 (İstiklâl Savaşının hikâyesi ve Büyük Millet Meclisi).

III. cilt: 9 Eylül 1922-10 Kasım 1938 (Cumhuriyet ve devrimler).

 

3 — ikinci Adam (İsmet İnönü):

I. cilt: 1884-1938 (İsmet Paşanın doğuşundan, Cumhurreisliğine kadar).

II. cilt: 1938-1930 (İnönü Reisicumhur ve devrinin hikâyesi).

III. cilt: 1930-1960 (Halk Partisi muhalefette ve sonrası).

 

4 — Menderes’in Dramı:

Tek cilt: 1899-1961 (Adnan Menderes’in hayat hikâyesi ve Son’u).

 

Bu 10 ciltlik seride; yakın tarihimizin son 100 yılını, bütün şartları, olayları, havası ve şahsiyetleri ile izleyebilirsiniz. Araştırma, tahlil ve hükümler vesikalara dayanır. Bu 10 ciltte; çok hareketli bir devrin, bütün problemlerini bulacaksınız. (Yeni baskılar, ayrıca gözden geçirilmiştir).

 

 

ŞEVKET SÜREYYA AYDEMİRİN KITABEVIMİZ TARAFINDAN YAYINLANAN DİĞER ESERLERİ

 

1 — Suyu Arayan Adam

 

Biyografik bir mihver etrafında, bir devrin ve bir neslin hikâyesi. Bizde eşi yazılmamış eser. Bu eserde hepimiz, ya hayatımızdan, ya ruhumuzdan, ya idealimizden bir şeyler bulabiliriz. Bu eser; Hintli mistik Rama Krişna’ nın sözleri ile başlar ve eski Yunan filozoflarından Epiktetos’un hikmetleri ile, ama yeni bir hayat hamlesinin heyecanı içinde sona erer...

 

2 — Toprak Uyanırsa (Ekmeksizköy Öğretmeninin Hatıraları)

 

Bu bir romandır. Ama başka türlü bir roman. Bu eserde biz, Ekmeksizköy öğretmeninin hayat hikâyesinde, ülkemizin ve insanımızın, beklediği gerçek bir idealizmin, zaferini buluruz...

 

[Back to Index]