Makedonya'dan Ortaasya'ya. Enver Paşa. I. cilt: 1860-1908

Şevket Süreyya Aydemir

 

(Album)

 

  1. Sultan Aziz (1861-1876)
  2. Namık Kemal
  3. «Muhbir» Gazetesi (Londra). «Hürriyet» Gazetesinin birinci sayfası
  4. Namık Kemal’in yazı yazdığı gazetelerden ikisinin başlığı. «Tasvir-i Efkâr» Gazetesi (İstanbul). «İbret» Gazetesi (İstanbul)
  5. II. Abdülhamit (1876)
  6. Mithat Paşa (Büyük Devlet Adamı ve Büyük Şehit)
  7. Cevdet Paşa
  8. II. Abdülhamit
  9. Ali Şefkatî Bey
10. Ahmet Rıza Bey
11. Prens Sabahattin Bey
12. Enver Paşanın babasının mektubu
13. «Oğlum Enver, başladığın işi bitirmeden dönersen sütümü helâl etmem». Annen Ayşe — 6 Temmuz 1324 (1908)
14. Enver Paşanın nüfus kâğıdı
15. Enver Paşa ve Mustafa Kemal'in Manastırda okudukları mektep: Askerî İdadi
16. Hasan Rami Pașa
17. Serasker Rıza Paşa
18. Mülâzım Enver Bey
19. Enver Bey Makedonya’da çete savaşlarında...
20. Binbaşı Enver Bey
21. Kolağası (Önyüzbaşı) Niyazi Bey
22. Rusya Çan Nikola II. (Reval mülakatında Çar Nikola I.’in hayalini gerçekleştirmek istiyor!)
23. Mülâzim Atıf ve Kolağası Niyazi
(silâhlı) Beyler el ele
24. Kolağası (Önyüzbaşı) Resneli Niyazi Bey Resne dağlarında isyan bayrağını açryor!
25. ENVER BEYİN HALKA İHTİLÂL BEYANNAMESİ
26. Baba ve çocukları. Baba Ahmet Bey, sağında Binbaşı Enver Bey, solunda Öğrenci Nuri (Nuri Paşa)
27. Enver Bey, bürrietin ilânı günlerinde!
28. Osmanlı Terakki ve ittihat Cemiyetinin, Enver Beyi Selânikfe davet telgrafı
29. ENVER PAŞANIN AİLE ŞECERESİ

 

1. Sultan Aziz (1861-1876)

 

 

2. Namık Kemal

 

 

3. «Muhbir» Gazetesi (Londra). «Hürriyet» Gazetesinin birinci sayfası

 

 

4. Namık Kemal’in yazı yazdığı gazetelerden ikisinin başlığı. «Tasvir-i Efkâr» Gazetesi (İstanbul). «İbret» Gazetesi (İstanbul)

 

 

5. II. Abdülhamit (1876)

 

 

6. Mithat Paşa (Büyük Devlet Adamı ve Büyük Şehit)

 

 

7. Cevdet Paşa

 

 

8. II. Abdülhamit

 

 

9. Ali Şefkatî Bey

 

 

10. Ahmet Rıza Bey

 

 

11. Prens Sabahattin Bey

 

 

12. Enver Paşanın babasının mektubu

 

 

13. «Oğlum Enver, başladığın işi bitirmeden dönersen sütümü helâl etmem». Annen Ayşe — 6 Temmuz 1324 (1908)

 

 

14. Enver Paşanın nüfus kâğıdı

 

 

15. Enver Paşa ve Mustafa Kemal'in Manastırda okudukları mektep: Askerî İdadi

 

 

16. Hasan Rami Pașa

 

 

17. Serasker Rıza Paşa

 

 

18. Mülâzım Enver Bey

 

 

19. Enver Bey Makedonya’da çete savaşlarında...

 

 

20. Binbaşı Enver Bey

 

 

21. Kolağası (Önyüzbaşı) Niyazi Bey

 

 

22. Rusya Çan Nikola II. (Reval mülakatında Çar Nikola I.’in hayalini gerçekleştirmek istiyor!)

 

 

23. Mülâzim Atıf ve Kolağası Niyazi (silâhlı) Beyler el ele

 

 

24. Kolağası (Önyüzbaşı) Resneli Niyazi Bey Resne dağlarında isyan bayrağını açryor!

 

 

25. ENVER BEYİN HALKA İHTİLÂL BEYANNAMESİ

 

 

26. Baba ve çocukları. Baba Ahmet Bey, sağında Binbaşı Enver Bey, solunda Öğrenci Nuri (Nuri Paşa)

 

 

27. Enver Bey, bürrietin ilânı günlerinde!

 

 

28. Osmanlı Terakki ve ittihat Cemiyetinin, Enver Beyi Selânikfe davet telgrafı

 

29. ENVER PAŞANIN AİLE ŞECERESİ

 

[Back to Index]