Makedonya'dan Ortaasya'ya. Enver Paşa.

(From Macedonia to Central Asia. Enver Pasha)

 

Birinci cilt: 1860-1908 (Yeni Osmanlılardan ikinci meşru tiyete kadar)

 

Şevket Süreyya Aydemir

 

Remzi Kitabevi, İstanbul

1995

Scans in .pdf format (32.3 Mb)

İçindekiler (Contents)

(Album)

        Önsöz (Preface) 5

 

BİRİNCİ KISIM  (FIRST PART)

I. Yeni Osmanlılardan, Birinci Meşrutiyete (From the New Ottomans, first constitution)

II. Birinci Meşrutiyetten İkinci Meşrutiyete (The first constitutionalist second constitutional court)

III. İkinci Abdülhamit Kimdir? (Who is the second Abdulhamit?)

IV. İkinci Abdülhamit Devrinde İmparatorluğun Görünüşü (The view of the Empire during the second Abdülhamid period)

V. İttihat ve Terakkinin Doğuşu: Dağınık Bir Cephe (The birth of union and territory: a distributed front)

VI. Enver, İlk Adımlarını Atıyor (Enver takes first steps)

VII. Abdülhamit Muamması (Abdülhamit Muammasi)

 

İKİNCİ KISIM  (SECOND PART)

VIII. Lider ve Strateji Yoksunluğu (Leader and strategy poverty)

IX. Hasta Adam (Sick man)

X. Osmanlı İmparatorluğunun Demokrafik ve Etnolojik Durumu (Demographic and ethnological situation of the Ottoman empire)

XI. Balkanlarda Nasyonalist Hareketler (Nationalist movements in the Balkans)

XII. Zamanın Çarkları, Hep Aleyhimize Çalışıyor (The wheels of time, always working alone)

XIII. Burası Makedonya (This is Macedonia)

XIV. Subaylar Uyanıyor (Officers awakening)

XV. Dağa Çıkan Kurt (Wolf in the mountain)

XVI. Reval Mülakatı ve İhtilâle Varan Olaylar (Reval attendance and upcoming events)

XVII. Nihayet isyan ve İhtilâl (Finally the rebellion and revolution)

XVIII. İhtilâl Zafer Çanlarını Çalıyor (Revolt launches victory bells)

 

EKLER  (ATTACHMENTS)

EK : I. Enver Paşanın Aile Şeceresi (Enver Pasha's family heritage)  —  EK: II. Meşrutiyet Kanun-i Esasisi (Law of constitutional monarchy)

 

[Back to Index]