Да не угасват българските огнища извън България

Емил Миланов

 

Да не угасват българските огнища извън България

Емил Миланов

 

Научно дружество на българистите в Република Молдова

 

Да не угасват българските огнища извън България

 

Емил Александров Миланов

 

Кишинев: „Cu drag”, 2016

 

Емил Миланов е роден в София. Заедно с баща си българския поет и преводач Александър Миланов участва в създаването и дейността на Дружеството за подпомагане на бесарабските и таврийските българи „Родолюбец". Работи в Министерството на образованието и науката на Република България, консул е на България в Варшава (Полша) и Торонто (Канада). Проява голяма активност за подпомагане образованието на българите извън България. Публикува научни и публицистични трудове за тези сънародници. С това придуби голямо любов и уважение от бесарабските българи.

 


 

ЕМИЛ МИЛАНОВ

 

ДА НЕ УГАСВАТ БЪЛГАРСКИТЕ ОГНИЩА ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ

 

 

ASOCIAŢIA OBSTEASCĂ

SOCIETATEA STIINŢIDICĂ DE BULGARISTICĂ

DIN REPUBLICA MOLDOVA

 

Автор: Емил Миланов

Редактор: Захари Захариев

Дизайн обложки: Евгений Папенюк

Макетирование: Ольга Чебану

Миланов, Емил.

Да не угасват българските огнища извън България / Емил Миланов; Научно дружество на българистите в Респ. Молдова. – Кишинев: „Сu Drag”, 2016

(F.E.-P. „Tipografia Central”). – 160 p.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 300 ex.

ISBN 978-9975-9577-6-2.

008(=163.2)(478)

M 60

© Емил Миланов, 2016

© S.Ş.B., 2016

 


 

Съдържание

 

Познавач и приятел на бесарабските българи (Н. Червенков) 5

 

1. За да не угаснат българските огнища. За образователна дейност сред българските общности зад границата 9

 

2. Културно-просветното дружество за връзки с бесарабските и таврийските българи „Родолюбец” — неправителствена организация, защитаваща правата на българите зад границата 46

 

3. Първа общосъюзна конференция на българите в СССР 53

 

4. Образователната дейност сред българските общности зад граница. 1990-1998 г. 57

 

5. Просветното дело сред българските общнести зад граница в периода 1990-2002 г. 65

 

6. Двадесет години от приемането на Постановлението за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина № 103/31.05.1993 г. 76

 

7. Регионални и етно-културни български общности зад граница 103

 

8. Не да се вписваш във времето, а да го създадеш! 149

 

9. Тончо Василев - един от дейците на „Родолюбец”, допринесли най-много за изграждане на днешното лице на организацията 151

 

10. Професор Благой Чифлянов - бележит български духовник 153

 

11. Професор Емил Боев — на 70 години 155

 

12. Сами Поликар си остава един от нас (In memoriam) 156

 

13. Владимир Карабойчев 158

 

[Back to Index]