Роден съм българин. Избрани съчинения и документи

Е. Каранов

 

Ефрем Каранов

Роден съм българин. Избрани съчинения и документи.

Издателство на Отечествения Фронт, София 1991

Поредица «Дневници и спомени за българската история» осъществявана с участието на Главното управление на архивите при Министерския съвет

 

Редакционна колегия

    проф. д-р Дойно Дойнов

    Данко Димитров

    к. и. н. Кръстю Гергинов

    Галина Герганова

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Ефрем Каранов — жизнен път и творческо дело . . . . . . . 5

 

СЪБРАНИ ФОЛКЛОРНИ МАТЕРИАЛИ

Публикувани . . . . . . . 41

Непубликувани . . . . . . . 78

 

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Описание на Кратовската каза . . . . . . . 135

Историко-топографически бележки за Урвичкий монастир (в Софийско) . . . . . . . 140

Неколко думи за Кадин мост и за вервания при съгражданието нови здания . . . . . . . 148

Румена войвода. Очерк из Осоговските планини . . . . . . . 153

Материали по етнографията на некои местности в Северна Македония, които са смежни с България и Сърбия . . . . . . . 187

Кюстендилските училища до Освобождението . . . . . . . 232

Деятелността на кюстендилското читалище «Братство» за 42 години от основанието му — 1 Юлий 1869 г., до 1 Юлий 1911 г. . . . . . . . 280

 

ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРБИ И СПОМЕНИ

Богдан юнак, герой от Сръбско-българската война . . . . . . . 293

На българската черква в Цариград преди 60 години (ученически спомени) . . . . . . . 325

 

ДОКУМЕНТИ . . . . . . . 385

 

492

 

Бележки . . . . . . . 432

Библиография за Ефрем Каранов . . . . . . . 450

Речник на някои остарели, диалектни и чужди думи . . . . . . . 454

Именен показалец . . . . . . . 462

Географски показалец . . . . . . . 477

 

[Next]
[Back to Index]