Роден съм българин. Избрани съчинения и документи
Е. Каранов
 
Географски показалец
__А_   —   __Б_   —   __В_   —   __Г_   —   __Д_   —   __Е_   —   __Ж_   —   __З_   —   __И_   —   __Й_   —   __К_   —   __Л_   —   __М_   —   __Н_   —   __О_   —   __П_   —   __Р_   —   __С_   —   __Т_   —   __У_   —   __Ф_   —   __Х_   —   __Ц_   —   __Ч_   —   __Ш_   —   __Щ_   —   __Ю_   —   __Я_


А.
Арабанашко, с. — 139
Арбасанци, с. — 194
Аврет, с. — 202
Австрия — 208, 404
Адриатическо море — 242
Азия — 164
Алгуня, с. — 195
Аленци, с. — 195
Александрия, гр. — 329
Алиходжино, с. — 334
Амзабегово, с. — 194
Анадола — 277, 435
Арджанско езеро — 334
Аткория, местн. — 156
Атмегдан, местн. край Кратово — 332
Атмегдан, местн. кра. Цариград — 366, 378
 

Б.
Бабина долина, местн. — 225
Бабина поляна, връх — 157
Багренци, с. — 151
Байловци, с. — 139, 195
Балат, квартал в Цариград — 346, 356, 358, 367, 371
Балван, с. — 177, 207
Балва, Горни, с. — 194
Балкански полуостров — 154, 193, 208—209, 443
Балван, Долни, с. — 194
Банье, с. — 139, 158
Баня, гр. — вж. Кюстендил
Барбарево, с. — 160, 162, 174, 193, 413
Барбощица, река — 156
Бащино, с. — 214
Бединя, с. — 195
Безиков рид, гори — 158
Бяла вода, преслап — 157
Белград — 15, 100, 162, 213—215, 238, 252, 272, 402—403, 432
Беляковци, с. — 139, 195
Беляни, с. — 50
Белановци, с. — 195
Берово, гр. — 160, 162—163, 264
Беч, гр. — вж. Виена
Биляновци, с. — 195
Биляча, с. — 195
Бистрица, с. в Кюстендилско — 155, 160, 162, 174
Бистрица, с. в Софийско — 140, 144
Бистрица, река — 140, 154—155
Бислим, с. — 195
Битоля, гр. — 27, 174, 207, 358, 442
Битолско — 187
Блатечка река — 156
Близънци, с. — 49, 139
Блобица, с. — 139
Бобошево, с. — 149, 158
Богослов, с. — 156

477

Богословец, с. — 194
Бодово, връх — 157, 182
Бойна падина, местн. — 145
Бойков преслап — 155
Болград — 436
Борово, с. — 195
Босилеград — 448
Босна — 242, 244, 443
Босфора — 337, 358, 361, 376, 378
Бояново, с. — 195
Бояна, сръбска река — 151
Брайково, с. — 194
Браила — 8, 17, 35, 385—388, 390, 446, 448
Бреза, било — 158
Бреза, с. — 195
Брезовач, планини — 158
Брегалница, река — 135, 140, 155—156, 158, 177, 189, 197
Брегалнишка долина — 137
Брешка, с. — 139
Бруса. гр. — 189
Будим град — Будапеща — 100, 205, 208, 213
Будинарци. с. — 415
Буковец, горист връх — 157, 189
Буковляне, с. — 139
Бунеш, с. — 194
Буриловци, с. — 194
Бучище, с. — 140, 193
Бъз, с. — 195
България — 5, 16—17, 23, 27—28, 32, 148, 152—153, 156, 187—188, 202, 210, 217, 232, 241—243, 251, 255, 268, 274, 279, 281, 355, 357, 361, 363—364, 375—376, 378, 392 403—404, 415, 417, 424, 430, 432—433, 436, 440—442, 445
България, Западна — 208, 438—440
България, Източна — 208
България, Югозападна — 27, 35, 441
Бяла река — 334
Бяла Слатина — 413
 

В.
Ваглика, област в Индия — 15
Вайсова воденица, местн. — 366
Ваксево, с. — 155
Вакъв, с. — 139, 194
Вардар, р. — 28, 154, 187—188, 415, 424
Варна — 186
Варненско — 369
Варовище, с. — 195
Варсаково, с. — 207
Ведена, река — 141—144
Велико Търново — 10, 142, 144, 190, 212, 217, 220, 279
Велес — 15, 21, 154, 188, 194, 207, 213, 225, 239, 251, 263 306, 410
Велешко — 171
Вена — вж. Виена
Ветрен, с. — 418
Ветренски връх — 158
Ветуница, с. — 195
Видин — 251
Виена, (Беч. Вена) — 213
Византийска империя — 233
Вильо коло, връх — 157
Винци, с. — 195
Виница, с. — 50, 176
Вит, река — 437
Витлеем, гр. — 376
Витоша — 140, 145
Вищица, с. — 195
Влахи, преслап — 158
Влахерна, квартал в Цариград — 379
Влашко — 284

478

Войник, с. — 139, 195
Враготурци, с. — 139, 195
Вражогрънци, с. — 194
Враня — 157, 183, 191, 193, 196, 210, 410
Вранско — 184, 197
Вран град, местн. — 158
Вратички гори — 156
Врачевци, с. — 139, 195
Върбица, с. — 20, 126, 139, 194
Върбичани, с. — 50
Върблянци, с. — 53
Въртиславци, с. — 155
Върсаково, с. — 194
 

Г.
Габер, с. — 174, 184, 194
Габреш, с. — 195
Габрово — 244, 447
Гайранци, с. — 7, 140, 193
Галата, квартал в Цариград — 337, 343
Галичник, с. — 207
Галиполи — 337
Гари, с. — 207
Гевгели, гр. — 415
Герман, с, — 140, 146—147
Германски манастир — вж. манастири
Гиновци. с. — 195
Глоговска река — 156
Говедарци, с. — 207
Голак, бърдо — 156, 158
Голема ливада, местн. — 212
Големи Лозен, с. — 140
Големо Чалъшево, с. — 194
Голема Църцория, с. — 194
Горна Джумая (Благоевград) — 207
Горни Лозен, с. — 146
Горни Полог, район — 202
Горни Подлъг (Подлъж), с. — 139, 174
Горни Стубол, с. — 139, 193
Горно Трогерци, с — 193
Горно Глогянци, с. — 194
Горно Койнаре, с. — 195
Горно Кратово, с. — 139, 194
Горно Уйно, с. — 432
Горубинци, с. — 194
Горубляне, с. — 140
Гостивар, гр. — 207
Градец, с. — 140, 174, 184, 194—195, 224
Градище, с. — 195
Градище, местн. в Софийско — вж. Щирокодолско кале
Градище, местн. в Кривопаланечко — 156, 225
Градище, гори — вж. Църни връх
Градска река — 156
Градски гори (край Кюстендил) — 156
Граница, с. — 270
Грубче, с. — 195
Гризловци, с. — 49, 139, 193
Гузумелци, с. — 194
Гуйновци, с. — 140, 193
Гулинци, с. — 195
Гърляно, с. — 155, 177
Гърлянски гори — 157
Гюешево, с. — 155, 160, 165, 167—169, 173—174, 177, 182, 185—186
Гюешевска река — 169
Гюрджиново бачиво, местн. — 55
Гюрище, с. — 207
Гюрищенски манастир — вж. манастири
 

Д.
Дардания — 192
Дарданелите — 337

479

Дебър, гр. — 358, 433, 435
Деве багър (баир), месун. — 155, 157, 160, 165, 169, 182
Дейловци, с. — 139, 195
Дел, гори — 158
Делисинци, с. — 194
Дело, местн. — 156
Дермен чифлик, с. — 194
Джедилово, с. — 194
Джумалия, с — 194
Диманци, с. — 194
Длъга, с. — 227
Длъга нива, с. — 195
Добра глава, било — 157
Добрача, с. — 139
Добрево, с. — 49, 139, 194, 222—223
Добрешани, с. — 195
Добрич — 358
Добровница, с. — 194
Довезенци, с. — 195, 207, 217
Долни Подлъг (Подлъж), с. — 139, 174
Долни Полог, район — 202
Долни Стубол, с. — 139, 193
Долно Трогерни, с. — 194
Долно село — 155, 270
Долно Глогянци, с. — 194
Долно Койнаре, с. — 196
Доляни, с. — 207
Доспей, с. — 207
Драгасия, предградие на Кратово — 326
Драгоманци, с. — 139
Драмча, с. — 238
Драч, с. — 139, 194
Древено, с. — 49, 139, 194, 222
Дренък, с. — 139, 194—195
Дренъчка река — 155
Дренък, връх — 155, 157
Дреняк, с. — 140
Друмохар, с. — 149
Дубровник — 189
Дулица, с. — 155
Думановци, с. — 195
Дунав, — 59, 73, 100, 105, 152, 309, 436
Дупница — вж. Станке Димитров
Дупнишко — вж. Станке Димитровско
Дурацо, гр. — 242
Дурачка река — 195
Дурачка река — 154—157, 177
Дълбочица, р. — 140, 194, 227
Дългий дел, местн. — вж. Предел
 

Е.
Европа — 208, 253, 427
Египет — 126, 255
Егри дере, (Паланка), гр. — вж. Крира Паланка
Едеса, гр. — 206, 381
Едирне, гр. — вж. Одрин 5,
Елбасан, гр. — 244
Елена, гр. — 442
Елешница, река — 154—155, 158
Емирица, с. — 155, 194
Еремия, с. — 270
Ерусалим — 326, 376
Еюб, квартал в Цариград — 359, 378
 

Ж.
Жаблянски манастир — вж. манастири
Жгурште, гори — 157
Ждрапаница, връх — 155, 158
Жегянци, с. — 139
Жегняно, с. — 139
Жедилово, с. — 185
Железница, с. в Северна Македония — 49, 139, 194
Железнишка река — 141

480

Желювино, с. — 139, 195
Жераивно, с. — 173
Живалево с. — 139
Живеня, с. — 195
Жиленци, с — 156
Жиленски гори — 156
 

З.
Забел, манастир — вж. манастири
Загреб — 433, 448
Заимица, връх — 158
Заимица, река — 155
Западна България — вж. България, Западна
Заратинци, с. — 140, 193
Засечник (Пересечник), скала, местн. — 141, 147
Зелени град, с. — 139, 175, 194
Златният рог, залив при Цариград — 337—338, 343, 354, 360, 366, 378
Златар, местн. — 157
Злетовска долина — 137, 155
Злетовска река — 48—49, 154—155, 178, 189—190, 212, 223
Злетово, с. — 21, 49, 139, 155, 157, 166, 175, 190, 194, 210, 218—220, 223
Злетдере, район — 194
Зли долина, местн. — 143—144
Злокучна, предградие на Кратово — 136
Зърновска река — 156
Зубовци, с. — 195
 

И.
Ивалковци, с. — 195
Ивков преслап — 158
Изворски, край — 202
Извор, село в Краище — 168, 268, 270
Източна Бълтария — вж. България Източна
Източка Румелия — 32
Илин кръст, гори — 157
Ипекска патриаршия — вж. Печка
Искър, р. — 140—145
Искърско дефиле — 25
Истевник, с. — 175—176
Ишиня, с. — 195
 

Й.
Йерихон, библейски град — 152
Йоаким Осоговски — манастир — вж. манастири
 

К.
Кавала — 336
Каваклия, с. — 140, 194
Каврак, връх — 157
Каврак, с. — 194
Кадикьой, с. — 337
Казанлък — 272—273, 351, 353
Каилкуле, град със затвор в Мала Азия — 184
Калиманци, с. — 155
Калаища, с. — 49, 139, 193
Калин камен, местн. — 154, 156, 167, 172, 185
Калово, с. — 195
Калофер — 274, 358, 381, 394, 437, 448
Каменица (Каменички край) — 150, 160, 165—167, 169—170, 196, 248
Каменица, с. — 155, 161
Каменичка река — 154—155, 158, 161
Каменички планини — 156
Канарово, с. — 139, 195
Капланово, с. — 164

481

Каприно, с. — 195
Карабинци, с. — 194
Карабичино, с. — 195
Карагач, с. — 243
Карадаг, местн. — 154
Кададжалово, с. — 194
Караорман, с. — 194
Каратманово, с. — 194
Карлово — 356, 358
Карпино, с. — 139
Капрински манастир — вж. манастири
Каспийско море — 363
Касъм паша, квартал в Цариград — 343
Картаго (Картаген) — 152
Качаник, с. — 406
Кетеново, с. — 194
Кеят хане, местност край Цариград — 343, 358
Киселица, с — 194
Китка, връх — 155, 158
Клечовци, с. — 195
Клуцохор, квартал в Сливен — 360
Кнеже, с. — 194
Кнежево, с. в Кратовско — 49, 155, 194
Козьи дол, с. — 195
Козяк, гр. — 210
Козячки район, с. — 210
Коинци, с. — 195
Койково, с. — 49, 139, 155, 194
Койковски преслап — 157
Кокаляне, с. — 141, 147
Кокалянски манастир — вж. манастири
Кокино, с. — 195
Кокошиня, с. — 193, 195, 206
Колицко, с. — 195
Колудей, с. — 201
Колуша, с. — 233
Кононица, с. — 140, 195
Константинопол — вж. Цариград
Конюх, с. — 194
Коняво, с. — 283
Копривщица — 263, 277
Кория, с. — 139, 194
Косматец, с. — 195
Косово (Косово поле) — 82— 83, 189, 204, 217
Костадиница, връх — 157
Костур, с. — 177, 195
Костурино, с — 334
Котел — 358
Кочани — 14, 21, 50, 154—155, 159, 172, 175—188, 196, 204, 206, 213, 228, 234, 243, 332— 333, 406—415
Кочанско (Кочанска околия, край) — 48, 72, 159, 175, 196—198, 201
Кочански гори — 158
Кочанска река — 154—155, 158
Кочанско поле — 156, 158— 159, 210
Кочански планини — 156, 158
Кошари, с. — 195
Краище, район — 168, 248, 268—270
Краково (Краков) — 381—382
Кратово — 5—7, 9, 15, 20—21, 34—35, 49, 57, 71, 115, 126, 129, 135—136, 138—139, 154—155. 157, 159, 171, 175, 180, 188—191, 193—194, 196—197, 201, 204, 206—209, 213, 218—219, 224, 226, 228, 234, 243, 250, 268, 277, 330, 333, 339, 341, 344—347, 360, 370, 373—374, 381—382, 395, 403—407, 410, 429, 433, 441

482

Кратовска митрополия — 208
Кратовско (каза, околия, край) — 7, 15, 20—22, 24—25, 36, 48—49, 136, 139, 159, 163—164, 178—179, 189, 193, 203, 206, 226, 25, 385—386, 388, 401, 404, 412, 415, 441, 443
Кратовско бърдо — 157
Кратовска долина — 137, 159
Кратовска река — 139, 154, 157, 190
Кратовски планини — 156
Крива, с. — 194
Крива, връх — 154, 156
Крива река — 135, 139, 154, 156—157, 164—165, 195, 210, 415
Крива (Криворечна) паланка — 154, 156—157, 159, 165, 168—173, 175, 178, 184, 186, 193, 196, 200, 203—206, 224, 231, 234, 251—252, 255—256, 279, 283, 403, 405—406, 413—414
Криви камен, с. — 139, 195
Кривопаланечко (край, каза, околия) — 178, 195, 197, 226, 415
Кривопаланечки планини — 156
Криворечна долина — 137
Крилатица, с. — 194
Крупище, с. — 193
Кръстов дол, с. — 194
Кукавци, с. — 139
Кукен, с. — 222
Куклииа, с. — 194
Куково, с. — 140,194
Куленди, с. — 195
Кулина, с. — 139
Кучевище, манастир — вж. манастири
Куманово — 7, 157, 164, 175, 196—197, 201, 203, 214
Кумановско (каза, край, околия) — 72, 139, 191, 193, 195, 197, 206, 217, 224, 226, 228—230, 441
Кундино, с. — 49, 139, 193
Кутли бег, с. — 195
Кутугерци, с. — 168
Кучкарово, с. — 195
Къдравково, с. — 194
Кърньевци, с. — 193
Кърчево, гр. — 204
Къшани, с. — 195
Къшла, с. — 194
Къркля, с. — 156, 172, 174, 182, 184, 195
Кьоселери, с. — 194
Кюстендил — 5—6, 9—13, 15—16, 19, 25, 29—30, 33, 148—149, 151—156, 158—159, 162, 165, 168, 171, 177, 185—188, 191, 200, 203—205, 221, 228, 231—234, 238—239, 241—242, 244, 249—251, 255—256, 263—274, 276—280, 282—283, 285, 288—289, 348, 395, 397, 404, 411, 413—414, 418—421, 423—424, 427—428, 436, 441—442, 444—447
Кюстендилска епархия — 244, 256, 261, 270, 272
Кюстендилско (край, каза, околия) — 21, 23, 30, 30, 154, 256, 269, 277, 409, 517, 430, 433, 436—437, 439, 441, 444—447 Кюстендилска митрополия —
202, 242, 333
Кюстендилски гори — 156
Кюстендилски окръг — 402, 406

483

Кюстендилски планини — 156
Кюстендилско поле (котловина) — 159
 

Л.
Ладково страние, бърдо — 143—144
Лакинци, с. — 195
Лачка река — 156
Лединци, полуостров — 143
Лесковец — 207
Лепопелци, с. — 193
Лесново, с. — 49, 139, 218, 222
Лесновска обител (манастир) — вж. манастири
Динково, с. — 195
Лисец, връх — 154—155, 157
Лисец, планина — 157, 175, 195, 413
Лозан, с. — 147
Лозанско поле — 146
Лозно, с. — 174, 270
Лозенски рид — (връх) — 140—141, 144
Лопати, с. — 195
Лопино, река — 155
Лопенски връх — 155, 158
Луке, с. — 194
Луково, с. — 49, 194, 218, 222
Луковица, с. — 210
Лулово, с. — 139
Любинци, с. — 139
Любевски хан, местн. — 154
Людинци, с. — 195
 

М.
Македония — 5—6, 11 — 12, 14—16, 24, 27—29, 30, 57, 153, 156, 160, 163—165, 169, 176, 187—189, 197, 202—204, 208, 213, 218, 231, 243, 248, 278—279, 282, 342, 348, 375, 381, 386, 395—396, 400, 403, 405—406, 410—412, 414—419, 424—425, 432—433, 437—439, 441, 443
Македония, Западна — 432
Македония, Източна — 164
Македония, Северна — 6, 14, 20, 23, 27—29, 164, 187—188, 203, 208—209, 323, 253, 256, 325, 385, 400, 402, 404, 406, 438, 440—442, 444
Макрем, с. — 195
Макриш, с. — 139—140
Макрешко поле — 157
Мала Азия — 184, 366
Малешево (Малеш), район — 160, 175, 189, 326, 442
Малеш, бърдо — 158, 415
Малеш, град — 210
Малешевски гори — 158
Малешевски планини (Малеш) — 156, 158
Малино, с. — 195
Малка Църцория, с. — 194
Малки, с. — 139
Малки Лозен, с. — 140Малкотърновско — 438

Манастири
Германски «Св. Иван Рилски » — 140
Порищенски — 226
Жаблянски — 256
Забелски — 226
Кърпински «Св. Богородица» — 29, 139, 210, 213, 217—218, 223
Кокалянски «Собор Арахангел Михаил» — 140—141
Кучевишки — 207

484

Кюстендилски «Св. Мина» — 250
Лесновски «Св. Гаврил Лесновски» — 6, 14, 29, 136, 139. 157, 189—190, 209— 210, 213, 218—219, 221, 341, 402, 406, 410, 429
Осоговски «Св. Йоаким Осоговски» — 29, 156, 209, 213—214, 218, 221, 224, 251—252, 255, 271, 327, 402, 406, 445
Пчински «Св. Прохор Пчински» — 29, 210, 213, 217—218, 221, 223, 402. 406, 410
Пиротски — 223
Рилски «Св. Иван Рилски» — 242, 251, 277, 345
«Св. Палтелеймон», в Кочанско — 158
Старонагориченски — 203, 226
Урвички — 25, 140

Маричино, с. — 49, 139, 193
Мартинина, връх — 157
Мартинци с. — 195
Матеиза, с. — 195
Махмудчиево, с. — 194
Мацари, с. — 207
Мелник, гр. — 101, 440
Метежево, с. — 194
Мечкина дупка, местн. — 156
Мечкуевци, с. — 140, 194
Мизия — 375
Милино, с. — 194
Милотинци, с. — 195
Миратовци, с. — 195
Митгард, гр. — 151
Митрошинци, с. — 415
Младо Нагоричино. с. — 195
Мождивек, с. — 157, 195
Молдованка, квартал в Одеса — 382
Мориово, с. — 187
Моровизд, гр. — 210
Моровиздка епископия — 210
Москва — 165, 442
Московско — вж. Русия
Мостар, гр. — 242
Мраморно море — 337—338, 360
Музоерци, с. — 193
Муставино, с. — 194
Мушково, с. — 49, 194
Мъглинци, с. — 195
 

Н.
Невестино, с. — 25, 148—150, 152
Нежилово, с. — 139, 194
Неманци, с. — 140, 193, 207
Неоказ (Неокази), с. — 49, 139, 193
Нивичани, с. — 50
Николаевка, с. — 369
Никущак, с. — 195
Ниш — 185, 207
Нишко (край) — 170
Нишки санджак — 261
Нишица, с. — 193
Ново село — 204, 207, 341
Новоселяне, с. — 193
Ню Йорк — 361
 

О.
Облавци, с. — 139, 195
Облав връх — 218—219
Облешево, с. — 50, 139
Обловска гора — 219
Овче гюле (Овчеполско), район — 28, 154, 157, 167, 188—189, 193—196, 198, 201, 207
Огут, с. — 194

485

Одеса — 7—9, 17, 35, 380—382, 385—386, 388—389, 392, 430, 447—448
Одрин — 189, 243, 358
Одринско — 11, 424—425
Одрински планини, дял от Осогово — 156
Одриро, с. — 140, 158, 178, 194
Окило, с. — 413
Оное, с. — 195
Опила, с. — 140
Орах, с. — 139, 195
Орашец, с. — 195
Орашец, местн. — 212
Орел (Орла), с. — 194
Орешево, с. — 195
Оризарска река — 154—155, 158
Оризари, с. — 50, 155, 195
Оризарски планини — 156
Ортакьой, с. — 358
Ортакьой, предградие на Цариград — 376, 378
Осиче, с. 139, 194
Осичко поле — вж. Псачко поле
Осмев дол, с. — 225
Осоговски манастир (обител) — вж. манастири
Осогово (Осоговски планини) — 6, 26—27, 153, 155—158, 160, 165, 442
Осойница, река — 156
Острец, връх — 158
Отощица, с. — 195
Отля, с. — 195
Охрид — 432
Охридско (каза, край) — 51, 53
Охридска патриаршия — 209, 233
Очипалье, с. — 184
 

П.
Павлешенци, с. — 195
Пазарджик — 272
Паланка — вж. Крива паланка
Паланечко — вж. Кривопаланечко
Паланечки планини — вж. Кривопаланечки
Палария, река — 142, 145
Панагюрище — 358—359
Панталей, с. — 50
Панчарево, с. — 140—141, 147, 160—161
Париж — 361
Патетино, с. — 194
Пашаджиков връх — 158
Пезово, с. — 195, 207
Пеколница — вж. Преколница
Пеклянска река — 156
Пелагония, област — 187, 193
Пелинци, с — 139, 195, 233
Пелонг, област — 187
Пендаки, с. — 139, 194
Пера, квартал в Цариград — 334, 381
Перпекница, с. — 194
Петербург — 57, 443
Петралица, с. — 195
Петрич — 440
Петършино, с. — 49, 139, 193
Пехчево, гр. — 326
Печеншш, преслап (връх) — 157, 180, 189
Печка патриаршия — 208—209, 233, 444
Пеширово, с. — 194
Приновци, с — 140
Пирин — 120
Пирот — 16, 429
Пиянечки планини — 156
Пиянец, гр. — 210
Пиянец, район — 155, 158, 160, 175, 248, 442

486

Плавица, гора — 137, 157, 192
Плачковица, планина — 156, 158, 174, 176, 210
Плешенци, с. — 49, 139, 193
Пловдив — 9, 165, 207, 234, 239, 248, 263, 441—442
Подвода, връх — 190
Подрум кале, крепост-затвор в Мала Азия — 328
Подържи кон, с. — 194
Полог, район — 193
Поникла, височини — 158
Прабищип — вж. Пробищип
Предел, местн. — 154—156
Преколница, с. — 155, 168, 186, 256, 270
Призренско — 192
Прикован, с. — 49, 139, 194
Прилеп — 90, 210, 433
Причипино, острови — 338
Пробищип, с. — 49, 139, 193
Проевци, с. — 195
Просеник, с. — 432, 436
Псача, с. — 195
Псачко поле — 210, 218
Пузайка, с. — 139
Пуздерци, с. — 140
Пусти Пасарел, с. — 141, 145
Пчиня (Пшиня), река — 139, 154, 195, 203, 210, 228—229, 231, 233
Пчински манастир (обител) — вж. манастири
 

Р.
Рабашко, район — 414
Разлог — 28, 187
Разловци, с. — 160, 277
Раданска река — 156
Радин мост, в Кратово — 138
Радибуш, с. — 139, 195
Радовиш, гр. — 156, 207
Радомир — 243, 272, 278
Радомирско — 256
Райчани, с. — 139, 194
Раково, с. — 155, 238
Рамно, с. — 195
Раненци, с. — 270
Ранковци, с. — 139, 194—195
Ранчинци, с. — 140
Ратавица, с. — 49, 139, 194
Ратковица, с. — 50, 139, 194, 220
Редки буки, гора — 154, 156
Режана, местн. — 145
Ресен — 358—359, 413
Рила, с. — 206, 251—252
Рилски манастир — вж. манастири
Рила (Рилски планини) — 145, 187, 264
Ритавича, с. — 193
Родопи — 430
Родосто, остров — 265, 337
Рональци, с. — 195
Ругинци, с. — 139, 195
Рудери, с. — 50, 194
Руен (Руй), връх — 154—157, 159
Руменин камен, местн. — 155, 137
Румъния — 26, 358, 442
Русия — 32, 171, 190, 255, 276—277, 380, 386, 388, 448
Ръждавица, с. — 263
Ръсово, с. — 270
 

С.
Сажданик, връх — 158
Самоков — 10, 141—142, 145 190, 204, 206—207, 231, 234, 238—239, 242, 244, 279, 355, 393
Самоковско поде — 145
Самоковска митрополия — 208
Саксово — вж. Саса

487

Сака бащица, гора — 157, 165, 169, 171, 182
Сакулица — вж. Секулица
Санкт Петербург — вж. Петербург
Сапарева (Сапаревска) баня, с. — 238
Сараево — 443
Сарай бурун, квартал на Цариград — 360
Саримзалино, с. — 194
Сарандолска река — 225
Саска, река — вж. Каменичка река
Саса, с. — 155, 158, 192, 238
Сача, с. — 140
Света гора — 336, 376
Свети Николе, с. — 140, 194
Свиланово (Свиланци), с. — 139, 195
Свищов — 238—239
Сгурово, с. — 409
Седлари, с. — 195
Секулица (Сакулица), с. — 139, 160, 164, 194, 413
Семери, с. — 194, 197
Сер — 204, 233, 252
Серско — 432, 436, 438
Сива кобила, връх — 158
Скадър, гр. — 151
Скакавица, Каменна, с. — 174, 186
Скакавички баири — 157
Скопие — 5, 7, 15, 162, 164—105, 170, 174, 178, 190, 193, 196—197, 200, 203, 206—207, 213, 403—406
Скопско — 164, 169, 192, 196—197, 203, 214, 403—406
Скопска митрополия, — 208, 243
Скупица, река — 225
Скутари — 337
Сланище, гюле — 195, 210
Славище, гр. — 210
Славищка гора — 225
Сландере, район — 194
Слатино, с. — 195
Сливен — 360
Слокощица, с. — 270
Слокощичка река — 166, 158
Слъбчани, с. — 195, 227
Смоличино, с. — 155
Соволяно, с. — 155, 243, 270 283
Соколарци, с. — 50, 139
Соколова скала, гора — 156
Солун — 78, 80—81, 135, 174, 184—185, 187, 190, 264, 309, 334, 336, 341, 400, 403, 436, 446
Сопот, гр. — 423
Сопот, с. — 194
София — 12, 15, 31, 140. 163, 165, 209, 216, 219, 265—267, 269, 272—273, 277—279, 330, 345, 359, 366, 396, 403, 405—406, 408—409, 411—413, 416, 418—419, 425, 427, 429—430, 434
Софийска губерния — 279
Софийско — 26, 140
Софийски санджак (окръг) — 392
Спанчево, с. — 50
Сребърно коло, местн. — 49, 190
Средец — вж. София
Средна гора — 152
Средно бърдо (Среднобърдие), местн. — 142—144
Средня, бърдо — 158
Средня гора. местн. — 154, 156, 169
Стамбол капия, квартал в Кюстендил — 270

488

Стамбол — вж. Цариград
Станке Димитров — 149, 207, 187—188, 231, 234
Станкедимитровско — 206, 412, 432, 434, 440, 445
Станче, с. — 195
Станци, с. — 156, 195
Стануловци, с. — 194, 207
Стара планина — 375
Старо Нагоричино, с. — 191, 195
Старонагорически манастир — вж. манастири
Старец, с. — 195
Старцин, с. — 139
Степанци, с. — 139
Страхово, с. — 194—195
Страцин, с. — 139, 223, 405
Стрезовци, с. — 139, 195
Стрима, с. — 195
Струга — 435
Струисовци, с. — 140, 160, 163—164, 193
Струма — 25, 149, 155—156, 158, 256
Струмица, гр. — 156, 206—207, 252, 358
Струимънци, с. — 140
Стръмош, с. — 49, 139, 191, 193
Стръновъц, с. — 195
Стряма, река — 152
Стуболска бара, било — 157
Стърчиков камен, местн. — 141, 144
Судик, с. — 194
Сущево, с. — 195
Съгради паланка, с. — 195
Сърбия — 7, 23, 27—28, 32—33, 35, 139, 162, 182, 185, 187, 196, 215, 217—218, 232, 252, 331, 429, 443
Сърчиево, с. — 194
 

Т.
Табановци, с. — 195
Таваличево, с. — 270
Талашманци, с. — 139, 194
Татомир, с. — 195
Теркане, с. 139
Тетово — 27, 191, 193, 196, 205, 406
Тетовско (край) — 187—188, 192—193, 197, 202
Тиквеш, гр. — 189
Тимок — 437
Тирана (Тиран) — 244
Тлъмница (Тлъминци), с. — 194, 227
Тополовик, с. — 194
Тооль, с. — 194
Тракия — 375
Трапезица, местн. — 143, 221
Трекляно, с. — 433
Тресанче, с. — 207
Три кладенци, било — 157
Трипотанци, с. — 194
Трохало, с. — 140, 193, 410
Троян — 413
Трояло — вж. Трохало
Тръстеник, с. — 195
Трънове. с. — 194
Тулча — 330
Туралево, с. — 49, 139, 194
Тураница, гори — 156—158
Тураница, местн. — 154—155
Турско село — вж. Бистрица, Кюстендилско
Турция — 12
Търканье (Теркане), с. — 50
Търница, с. — 195
Търновец. с. — 140, 194
Търново, с. — 52. 174, 186, 195, 228
Търново — вж. Велико Търново
Търсинска река — 156
Търнотарци, с. — 334

489

У.
Узем, с. — 174, 194
Улярци, с. — 139, 193
Урвич, местн. — 140—145, 395
Урвич, с. — 145—147
Урвичка клисура — 141—142
Урвички манастир — вж. манастири
 

Ф.
Фенер, квартал в Цариград — 339, 356, 358, 365, 367, 376
Филибе — вж. Пловдив
Филиповци, с. — 139, 194
Франция — 193
Фролош, с. — 158
 

Х.
Халки, полуостров — 263
Халници, с. — 139
Хасъкьой, квартал в Цариград — 343, 378
Херцеговина — 443
Хисарско, район — 202
Хлебница, река — 225
Хурка, местн. — 334
 

Ц.
Царев връх, в Осогово — 154—155, 157—159
Царево село — 21, 156, 158—159, 243, 277
Царевоселско — 187
Цареви кладенци, местн. — 145
Цариград — 7, 17, 34, 36, 43, 112, 170, 172, 189, 206, 234, 241—243, 248—249, 264, 266, 268—269, 274, 282, 302, 325—331, 333—334, 336—341, 343, 345—347, 351—353, 356, 359—360, 362, 364—366, 370, 373—376, 380, 392, 405, 430, 446—447, 449
Царина, махала в Кратово — 115, 136, 138
Царичина скала, местн. — 143
Царичин връх, в Софийско — 144
Царска пътека, местн. — 142, 144—145
Цветишенци, с. — 139
Цвиланци, с. — 139
Цръвичка река — 156
Цръвник, с. — 161
Црешево, с. — 195
Црън (Църни) връх, гора — 156—157, 164
Църваричка (Церваричка) река — 155, 158
Цървена ябука, местн. — 155—156
Цървени дол, с. — 195
Църковци, с. — 194
Църна, р. — 187
Църна река, с. — 195
Църни връх — 157, 165, 184
Църно море — вж. Черно море
Църцория, с. — 158
 

Ч.
Чанища, с. — 194
Чардакли чифлик, с. — 194
Чакак кале, пристанище — 337
Чатал чешме, преслап — 154—155
Чеканец, връх — 158
Челопек, с. — 195
Черната скала, местн. — 155, 158
Черно море — 380
Чужбин, с. — 139
Чурилняк, с. — 139

490

Ш.
Шалковица — вж. Щалковица
Шахтин таш, скала — 332
Шипочан, с. — 207
Широкодолско кале (Градище), местн. — 145
Широки дол, с. — 142
Шлегово (Шлеговци), с. — 49, 139, 194, 207
Шумен — 186
Шуменско — 230
Шумата, с. — 195
Шупли Камен, с. — 195
 

Щ.
Щалковица, с. — 50, 139, 194
Щип — 6, 9, 21, 155, 157, 175, 177, 180, 187—188, 193—194, 204—205, 207, 222, 226, 228, 234, 243, 250, 256, 264, 271, 276, 332—333, 341, 406, 417—418, 429, 439
Щипско (каза, околия, край) — 7, 14—15, 72, 197, 228, 432, 435, 439
Щипска митрополия — 208
 

Ю.
Югозападна България — вж. България, Югозападна
Югославия — 5
Южна Франция — 193
Юрукана, район — 194
Юручки гробища, местн. — 158
 

Я.
Ябука, с. — 194
Ябълково, с. — 427
Ягуля, река — 141
Ямище, с. — 13, 155, 194
Ямборано, с. — 270
Янтра — 142
Ярлово, с. — 145
Ячинци, с. — 195
Яфа, гр. — 329


[Previous]
[Back to Index]