Роден съм българин. Избрани съчинения и документи

Е. Каранов

 

 

I. Събрани фолклорни материали

 

2. Непубликувани

 

    Д. Детски игри, скоропоговорки, залъгалки и др.

 

61

(Напролет).

 

Кукурица кука, на зелена бука,

дойди лето, лето — да хвъркаме леко

 

 

62

(Кога си хвърлят зъбчето)

 

Врано, врано,

нà ти костен зуб,

дай ми железен зуб.

 

120

 

 

63 

Цукла — брадуняка,

лапла — устата,

шмръкла — носа,

два кладенеца — очите,

две пиевици — вегите,

рамно поле — челото,

чесна гора — главата,

люти дол — шията.

 

 

64 

Дебелият пръст казва: «Айде да ручамо»; затуй е дебел, сво руча. Показалецо: «Що да ручамо?»; он с:о сака да му се покаже, ако сам не знае да покаже. Среднио; «Що е дал господ»; он све е с господа, затуй е най-голем. Онъй, що е мегю среднио и маленкио: «Ат да крадемо»; той е хайдук, лош човек, затуй нищо не може да праве, често бива, крив и си нема име. Онуй, по-малечко, кога чуло дека комшия, му иска да краде, извикало: «Я ке , кажу, я ке кажу.» Оно е малечко, све слуша, що се сборе мегю големите, правото гледа, ама що да му чинеш, кога комшия му е лош човек: све го тепа, све го тепа, затуй е останало по-малечко.

 

 

65 

Елен билин биръба, шити вала енге, виртеплети ороспети далиети, сируния, сирун-коста, ти турин (и много други подобни).

 

 

66 

Скака баба от копен на копен, та си вика, та си кряка: «Сбирайте се, момци, на циглава перца, цигли, мигли: цигава ти кокошчица.»

 

 

67

(На свети Атанас в януари)

 

Атанас диво прасе,

хвърли гуня на раси,

дигни ръни на тръни,

найди дупка, закътай се. . .

 

121

 

 

68

(Кога са бащите по работа)

 

Спи, спи, кокошко,

егли погачко.

Татко ти е на оранье,

майка ти е на копанье.

 

 

69

(На Бъдни вечер)

Бъдни вечер, бъдни коня на пазар,

купи риба, бегай дома,

хвъркни каша, попари се.

 

 

70

(На Коледа)

— Ой Коледе, Коледе,

кой ти майку продаде?

— Попчето, попчето,

да му се не виде гробчето.

 

[Previous] [Next]
[Back to Index]