Евлия Челеби

Пътепис

  

Превод от османотурски, съставителство и редакция на Страшимир Димитров

 

 

Институт за балканистика при БАН

Издателство на Отечествения фронт, София — 1972 г.

Сканове в .pdf файл (4.6 Мб)

 

       Съдържание   –   Евлия Челеби и неговият пътепис  (Страшимир Димитров)

 

1. Пътуване през Северна Македония, София, Чирпан и Елхово за Одрин и Цариград

Щип, Царево село, Джумая, Бобошево, Сапарево, Самоков, София, Чирпан, Казълагач ениджеси, Кючюк Искюб, Виза, Инехисар, Бунархисар

 

2. Пътуване от Цариград за Унгария през 1662 г.

Мидия, Инеада, Василикоз бургас, Созопол, Канаклий, Каръшдиран, Причината за похода срещу Янък, Узунджово, Стара Загора, Казанлък, Шипка, сражение с хайдути в Шипченския проход, Габрово, Ловеч, Плевен, Враца, Видин

 

3. Пътуване от Унгария покрай Дунава за Крим

Видин, Рахова, Чул, Никопол

 

4. Пътуване от Крим през Добруджа за Одрин и Цариград

Тулча, Бабадаг, Хаджиоглу, Нови пазар, Ямбол, Хасково, Хавса, Одрин

 

5. Пътуване от Цариград, през Одрин и Солун за Крит

Виза, Карък клисе, текето Кадемли баба султан, Одрин, село Едже Султан, Димотика, Фереджик, Кара гюверджинлик, Шабчилар, Текето Нефес султан, Марила, Макри, село Муса Челеби, Гюмюрджина, Орфано, Кючюк Бешик, Голям Бешик, Йени пазар, Сидерокапса, Света гора, Лангаза, Аврет хисар, Доксан-боз, Дойран, Месне хисар, Бори, Кара су Иенидже, Ахмедабад, Саръ Шабан, Кавала, Вашлак, Правище, Берекетлу, Филибеджик, Доксад-баг, Драма, Зъхна, Серес, Демирхисар, Яйджилар, Солун, Иенидже Вардар, Воден, Авосдос, Караферия, текето Меми баба султан, Серфидже

 

6. Пътуване от Крит и Гърция през Охридския санджак, Струмица, Неврокоп, Асеновград и Одрин за Цариград

Село Баня, Чора, Струга, Охридското езеро, Охрид, летовището Исток, Ресена, Подградец, Старова, Преспа, Битоля, Щип, Радовиш, Тиквеш, Валандово, Струмица, панаирът Долян, Петрич, Мелник, Ветрен, Авджи-юрду, Станимака, рудникът за стипца, текето Осман баба, село Али баба текеси, Чирмен

 

    Речник на срещаните турски думи и термини

 

[Back to Main Page]