Пътепис

Евлия Челеби

 

Пътепис

 

Евлия Челеби

 

Превод от османотурски, съставителство и редакция на Страшимир Димитров

 

Институт за балканистика при БАН

 

Издателство на Отечествения фронт София — 1972 г.

 

Evliya Celebi

Seyahatnamesi

t. VI, VII, VIII

Istanbul, 1900—1928

 


 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

1. Евлия Челеби и неговият пътепис . . . . . . . 5

 

2. Пътуване през Северна Македония, София, Чирпан и Елхово за Одрин и Цариград . . . . . . . 21

Щип (21), Царево село (27), Джумая (28), Бобошево (28), Сапарево (29), Самоков (30), София (34), Чирпан (35), Казълагач ениджеси (35), Кючюк Искюб (36), Виза (37), Инехисар (38), Бунархисар (38).

 

3. Пътуване от Цариград за Унгария през 1662 г. . . . . . . . 40

Мидия (40), Инеада (41), Василикоз бургас (41), Созопол (41), Канаклий (43), Каръшдиран (44), Причината за похода срещу Янък (45), Узунджово (48), Стара Загора (48), Казанлък (49), Шипка (50), сражение с хайдути в Шипченския проход (50), Габрово (52), Ловеч (54), Плевен (57), Враца (59), Видин (59), Баня (66).

 

4. Пътуване от Унгария покрай Дунава за Крим . . . . . . . 71

Видин (71), Рахова (71), Чул (73), Никопол (74)

 

5. Пътуване от Крим през Добруджа за Одрин и Цариград . . . . . . . 75

Тулча (75), Бабадаг (75), Хаджиоглу (76), Нови пазар (77), Ямбол (78), Хасково (82), Хавса (83), Одрин (84)

 

6. Пътуване от Цариград, през Одрин и Солун за Крит . . . . . . . 89

Виза (89), Карък клисе (89), текето Кадемли баба султан (90), Одрин (91), село Едже Султан (94), Димотика (94), Фереджик (100), Кара гюверджинлик (101), Шабчилар (102), Текето Нефес султан (103), Марила (105), Макри (106), село Муса Челеби (108), Гюмюрджина (109), Орфано (116),

 

317

 

 

Кючюк Бешик (117), Голям Бешик (118), Йени пазар (119), Сидерокапса (120), Света гора (123), Лангаза (125), Аврет хисар (127), Доксан-боз (128), Допран (128), Месне хисар (133), Бори (134), Кара су Иенидже (135), Ахмедабад (137), Саръ Шабан (138), Кавала (138), Вашлак (141), Правище (145), Берекетлу (145), Филибеджик (146), Доксад-баг (147), Драма (147), Зъхна (152), Серес (154), Демирхисар (170), Яйджилар (172) Солун (172), Иенидже Вардар (206), Воден (214), Авосдос (219), Караферия (219), текето Меми баба султан (227), Серфидже (228).

 

7. Пътуване от Крит и Гърция през Охридския санджак, Струмица, Неврокоп, Асеновград и Одрин за Цариград . . . . . . . 243

Село Баня (244), Чора (244), Струга (244), Охридското езеро (246), Охрид (249), летовището Исток (260), Ресена (261), Подградец (262), Старова (263), Преспа (265) Битоля (266), Щип (266), Радовиш (266), Тиквеш (267), Валандово (268) Струмица (271), панаирът Долян (277), Петрич (280), Мелник (282), Ветрен (283), Авджи-юрду (285), Станимака (285), рудникът за стипца (287), текето Осман баба (289), село Али баба текеси (297), Чирмен (298).

 

Речник на срещаните турски думи и термини . . . . . . . 303

 

 


 

ПЪТЕПИС

Евлия Челеби

 

Първо издание

 

Редактор на издателството Б. Чолпанов

Худ. редактор П. Добрев

Художник Ал. Сертев

Технически редактор Н. Панайотов

Коректор К. Панайотова

 

Дадена за набор на 19. VI. 1972 г.

Подписана за печат на 25. IX. 1972

Излязла от печат на 20. XI. 1972 г.

Формат 1/32 от 84/108

Печатни коли 20 Издателски коли 15,20

Литературна група IV

Тираж 13 100

Тематичен № 1900

Поръчка № 1034

Цена 1,30 лв.

 

Издателство на Отечествения фронт — бул. „Дондуков" 32

Печатница на Отечествения фронт — ул. „Бенковски" № 14

 

[Back to Index]