ДИМИТЪР И КОНСТАНТИН МИЛАДИНОВИ
Документален разказ за братя Миладинови и тяхната епоха

(Димитър Райков, Партиздат, София, 1986)


 
 1. История и съвременност
 2. Кукуш, 12 юли 1859
 3. Димитър Миладинов
 4. Константин Миладинов
 5. Истина и предания
 6. Съюзът между Патриаршията и Високата порта
 7. Българската народна песен
 8. Македонските славяни
 9. "Започна българската младеж да сучи от 
гърдите на истинската ни майка"
10. Виктор Григорович в Охрид и Струга
11. Историческите свидетелства:  част 1  -  част 2
12. Време на солидарност, време на задружна борба
13. Йосиф-Юрай Щросмайер
14. Научна висота и политическа потребност
15. История и историческа истина

  • Струга, домът на Миладинови  (галерия на Баш Бугараш)
  • ФОНДАЦИЯ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ"
  • ДЕЛОТО НА БРАТЯ МИЛАДИНОВИ В ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА ФОЛКЛОРИСТИКА

  • Уводът, към първото фототипно издание на сборника "Български народни песни", написан от Петър Динеков
  • ЕПОХА, ЗЕМЯ И ХОРА

  • Из българското минало - по издадени и неиздадени ръкописи на Царевна Миладинова-Алексиева
  • ТВОРЧЕСТВОТО НА КОНСТАНТИН МИЛАДИНОВ

  • [Начало]