ИСТОРИЯ на възстанието въ Батакъ 1876 год.

Йорданъ Венедиковъ

 

ПОМЕНИКЪ

на известнитѣ мѫченически загинали въ Батакъ

 

6. Странни лица

 

                                                 год.

1 Георги Мангъра 35

2 Митрушъ Георгиевъ 40

3 Теоф. Мирковъ Берберя 45

4 Христо Мутафчията 30

5 Стефанъ Бояджията 30

6 Ангелъ Майстора 50

7 Даскалъ Ник. Ганчевъ 55

8 Костадинъ Спасовъ 50

9 Иванъ Кафеджиевъ 22

10 Петъръ Кафеджиевъ 40

11 Георги Делиевъ Терзия 30

12 Гаврето Грънчаря 35

13 Благо Бакърджията 50

14 Никола Благовъ 16

15 Тодоръ (чиракъть на Христо Мутафчията) 20

16 Славе Божинъ 40

17 Ив. Тонджоровъ, учитель 50

18 Георги Ат. Матеевъ 35

19 Иванъ Ангеловъ 30

20 Тошо Г. Тончовъ 40

21 Никола Т. Петаковъ 30

22 Димитъръ П. Мавревъ 32

23 Георги Тасовъ Бамбовъ 30

24 Мистю Кр. Ташковъ 30

25 Щерю Кр. Ташковъ 25

26 Ристодоръ Димитровъ 20

 

[Previous]

[Back to Index]