Получаване Самарското знаме въ Плоещъ

 

Българското опълчение въ Освободителната война 1877–1878 години

 

Книжка 1-а отъ Българска Военно-историческа библиотека

 

(Министерство на войната. Щабъ на Армията — Военно-историческа комисия. София, Държавна печатница, 1935)

Смъртьта на подполковникъ Калитинъ

[[ Книгата като .pdf файл ]]

Съдържание

Галерия

Корица..

 

I. БЪЛГАРСКОТО ОПЪЛЧЕНИЕ ВЪ РУСИЯ

    Опити за създаване българска въорѫжена сила   —   Формиране на Българското опълчение   —   Самарското знаме

 

II. ОПЪЛЧЕНИЕТО ВЪ ПРЕДНИЯ ОТРЯДЪ НА ГЕНЕРАЛЪ ГУРКО

    Преминаването презъ р. Дунавъ   —   Походътъ къмъ Балкана   —   Преминаването презъ Стара планина

 

III. БОЯТЪ ПРИ СТАРА ЗАГОРА

 

IV. ШИПКА

    Изникването на Шипка   —   Боятъ на 9-и августъ   —   Бойоветѣ на 10-и и 11-и августъ   —   Атакитѣ на 12-и августъ

 

V. ВТОРОТО МИНАВАНЕ ПРЕЗЪ СТАРА ПЛАНИНА

 

VI. ШЕЙНОВО

 

VII. БЪЛГАРСКАТА ЗЕМСКА ВОЙСКА

 

[Back to Main Page]


   Любезно предоставено от Димитър Бойчев