ЕПОХА, ЗЕМЯ  И  ХОРА, Царевна Миладинова-Алексиева

СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ В МАКЕДОНИЯ  И ГРИЖИТЕ ЗА СОЛУНСКИТЕ УЧИЛИЩА

(Поместено в: Македония, 6, No 1669, 14 май 1932 г., с. 4)

Ст. Чилингиров [1] в брой 1666 на в. "Македония" дава твърде интересна бележка за Стоян Михайловски и неговото първо учителствуване. Както съм писала вече, Михайловски срещнах през лятото на 1874 в Цариград – Ортакъой. След завършването на Лицея, като не можа да замине за Европа, биде посъветван от секретаря на Екзархията Георги Тишев да приеме учителско място в Македония. Знаех от самия Тишев, че желае да изпрати Михайловски за Щип, който град още по онова време се славеше с родолюбивите си и просветени граждани.

Скоро след това мене изпратиха да уреждам девическото класно училище в Шумен. Твърде е възможно Михайловски, като е стигнал в Македония, да са го убедили и спазарили добри българи за учител във Воден, както твърди Чилингиров, или в Дойран, както твърди Тома Васильов.

Тогава ние, учителите, бяхме редки и ни търсеха отвсякъде, и като че ли съдбата. ни бе по-добра от тази на сегашните учители.

Казвам за Михайловски това, което зная от Цариград. Нека по-младите си направят труда да изследват в архивите на Екзархията, где е бил Михайловски "заседнал." като учител. Той бе малко своеобразен и твърде е възможно по пътя да се е отклонил от първото си намерение, толкова повече, че тогава, както и отсетне, нашите, македонски общини се поддържаха материално почти изключително сами.

Във всеки случай благодарна съм на Ст. Чилингиров, че се е постарал да даде осветление върху повдигнати въпроси от епохата на Възраждането.

Тука му е мястото да кажа още, че не е съвсем прав и господин д-р К. М. Сарафов, който недавна, по повод пак на мои бележки, бе оспорил правото на покойния Ат. Шопов да е съдействувал за откупуването на зданието за девическа гимназия в Солун към годините на гръцко-турската война. За съжаление не си спомням точно дали малко преди, или след тази война. През цялото това време Ат. Шопов бе официален представител на България в Солун и не е могъл да не съдействува за купуването на зданието на покойния отличен общественик Евлогий Георгиев.

Нещо повече, Ат. Шопов малко по-късно убеди, този път други големи дарители освен Евл. Георгиева, да отпуснат щедри суми, за да бъдат откупени зданието за Образцовото първоначално училище заедно с друго едно училище в македонската столица Солун.

[Previous] [Next]
[Back to Index]


1. Стилиян Хаджидобрев (Добрев) Чилингиров (1881 - Шумен; 1962 - София) - културен и обществен деец, писател. Учителствува в плевенското село Мечка, в София и др. Поддиректор (1916-1919) и директор (1919-1922) на Народната библиотека в София, а през 1923 г. - директор на Народния етнографски музей.