1908


АНГЛО-РУСКИЯТ ПРОЕКТ ЗА РЕФОРМИ
(ОТ НАШИЯ КОРЕСПОНДЕНТ)

САНКТ ПЕТЕРБУРГ, 10 юли

Англо-руският план за реформи в Македония е залегнал в проект, който, както вече бе съобщено, ще бъде представен от Русия на Великите сили и ще бъде обсъден от посланиците на конференция в Константинопол. Във британското военно министерство е било обяснено, че няма нужда да се бърза, тъй като посланиците няма да се върнат на постовете си преди есента. Може да се направи заключението, че г-н Изволски ще обсъди въпроса с другите министри на външните работи, преди предложението да бъде официално представено на съответните правителства.
В-к „Новое время" излиза с уводна статия днес, в която настоява да не се губи време, тъй като протакането ще позволи на Портата да излезе с аргументи срещу предложените реформи. Един от тези аргументи се изразява във възлагането на задача на двама турски генерали да спрат дейността на противниковите чети, които досега Турция е търпяла.
Същата статия претендира за пълно изложение на главните точки на англо-руския проект. Това включва организирането на военни летящи отряди за разгрома на противниковите чети; назначаване на генерал-губернатор за срок от 7 години с разширена власт, в това число и правото да избира подчинените си; първоначално разпределение на македонския бюджет за местни нужди. Тази версия по същество е идентична с  нформацията, изпратена  до „Таймс", и потвърждава съобщението, че най-важните точки от предложението на сър Едуард Грей ще намерят място в окончателния проект. Според „Новое время" Турция вече е формулирала своите възражения срещу всяка една от тези точки и подчертава своята опозиция с различни военни приготовления на Босфора и в Мала Азия под ръководството на генерал фон дер Голц, за когото се твърди, че бил специално призован от Берлин.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ПОЛИТИКА
(ОТ НАШИЯ КОРЕСПОНДЕНТ)

СОФИЯ, 12 юли

Вчера преди края на дебатите върху тронното слово в Народното събрание министърът на външните работи ген. Паприков се изказа по въпроса за външната политика на България. Той заяви, че отношенията с Румъния са отлични, а отношенията с Турция са по-добри отколкото в момента, когато правителството е дошло на власт, и България ще направи всичко, за да ги подобри още повече. Но това ще бъде много трудно, ако Турция продължи сегашното си отношение към българите в Македония, смятайки България за враг на империята. България не е проявявала враждебност към Турция, а в непредвидени случаи би могла да бъде изключително необходима за оказване помощ на Турция, ако последната съдействува за подобряване на отношенията. Правителството е твърдо решено да попречи на образуването на революционни чети, считайки ги вредни за българските интереси. Без да има териториални претенции, то ще положи всички усилия да помогне на Великите сили да разрешат по мирен начин Македонския въпрос, който то счита за български въпрос. То се надява, че усилията на Европа да проведе реформи ще бъдат успешни, но ако бъдещите обстоятелства опровергаят тези надежди, то правителството, подкрепяно от народа, ще знае как да защити националните интереси.
Премиерът, който се изказа след това, заяви, че малка България е винаги готова на отстъпки, но има една отстъпка срещу която тя ще се бори с всичките си сили, а именно — разделението на Македония.

МАКЕДОНИЯ БЪЛГАРИ, УБИТИ ОТ ГЪРЦИ
(ОТ НАШИЯ КОРЕСПОНДЕНТ)

СОФИЯ, 14 юли

На 1 юли една гръцка чета нападна близо до село Смолари, Петричка каза, семейството на един български свещеник, като уби четири души от семейството, включително и съпругата му. На местопроизшествието пристигнали войници, но се въздържали да проследят четата.
Новини от засегнатите области на Македония говорят, че военните безредици на младотурците, постепенно се разпрострели от Битоля до Скопския и Солунския вилаети.

БРИТАНСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
(ОТ НАШИЯ КОРЕСПОНДЕНТ)

ВИЕНА, 14 юли

Вестник „Нойес винер тагеблат" е получил и утре ще публикува информацията, че Австро-Унгария ще се придържа към британското предложение за разправа с четите в Македония. Като си запазва правото за по-късни предложения за отделни детайли, Австро-Унгария е повече склонна да приеме английското предложение, тъй като то въплъщава идея, първоначално предложена от австро-унгарски среди.
Ако, както може би е всъщност, тази информация има официален характер, това е добър знак за успех на предлр-жението на сър Едуард Грей, което, както той съобщава в своята телеграма от 8 март до британските посланици в европейските столици, очевидно взема под внимание всички препоръки, направени от австро-унгарските офицери в Македония.
Официалните съобщения от Константинопол не споменават нищо за събитията във и около Битоля. Подробности за положението, препечатани тук от „Франкфуртер цайтунг" и „Кориера дела сера", съдържат извода, че младотурското движение е от такъв характер, че причинява загриженост в Константинопол.

МАКЕДОНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА РЕФОРМИ
(ОТ НАШИЯ КОРЕСПОНДЕНТ)

ПАРИЖ, 20 юли

Имам основателни причини да предполагам, че британската нота за Македония и била добре приета в Берлин, където я считат за умерена и практична и където навярно ще я одобрят с малки изменения, с оглед да не бъде засегнат султанът. Нотата е одобрена също така и във Виена. До днес следобед руската нота, която допълва британските предложения с правни и финансови мерки, още не бе пристигнала в Париж, но се очаква всеки момент. Така че, в международен дипломатически аспект, моментът за уреждане на въпроса е благоприятен. Между становищата на великите сили няма очевидна разлика, която да доведе до остър конфликт, но за жалост., на това не съответствува никакво подобрение в положението на Балканския полуостров, което е наистина сериозно. В това отношение всички автентични описания, получени в Париж от другите големи континентални столици, поразително си приличат.

БЪЛГАРСКОТО ОТНОШЕНИЕ
(ОТ НАШИЯ КОРЕСПОНДЕНТ)

СОФИЯ, 27 юли

По отношение на турските дела българското правителство е решило да поддържа неутралитет, като следи за по-нататъшния развой на събитията. Официалните среди се съмняват в успеха на един конституционен режим, ръководен от султана, който се счита твърде надъхан с деспотични идеи за управление на държавата, за да може да промени своята същност и искрено да сътрудничи на реформаторите. Преобладаващото впечатление, особено сред македонските емигранти, наброяващи 200 хиляди човека, е, че той ще се възползува от първата възможност да върне старата система.
Въпреки че е обявена амнистия за политическите престъпници, нищо не се знае за размера й, особено що се отнася до българите, от които над 200 000 са заточени. Великият везир е оповестил вчера, че специална комисия ще бъде назначена да проучи въпроса. Според сведения от Константинопол новият парламент ще заседава през ноември.

ОТНОШЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ
(ОТ НАШИЯ КОРЕСПОНДЕНТ)

СОФИЯ, 5 август

Събитията в Турция тук се следят с най-голям интерес, но и с изключително хладнокръвие. Не се забелязва никакво оживление, а тонът на печата е спокоен и умерен. Сред официалните среди се признава, че ако се вземат някакви предпазни мерки, то те могат да бъдат изтълкувани неправилно; освен това не се правят никакви военни приготовления. Дори напоследък е била обсъждана идеята за намаляване на военния бюджет.
Вътрешната организация е заета с преговори с младо-турските комитети, като се предполага, че ще се постигне пълно споразумение. Турските комитети вече са раздали оръжие в много български села в Македония. Много сръбски войводи са напуснали Македония и са се върнали в Белград, тъй както и много критяни са се отправили към Атина. Голям брой македонски емигранти тук се готвят да се завърнат в родната си страна и сградата на турския комисариат е пълна с просители на паспорти, които се издават свободно. Временната администрация в Одрин е решила да запази целия приход на вилаета за местни нужди и никак ви суми няма да бъдат изпратени в Константинопол.
Според публикувана тук тази вечер телеграма, българският войвода Апостол е окупирал града Енидже Вардар с голяма войска.

ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА МАКЕДОНСКИТЕ РЕФОРМИ СА ОТТЕГЛЕНИ
(ОТ НАШИЯ КОРЕСПОНДЕНТ)

САНКТ ПЕТЕРБУРГ, 7 август

Утре ще бъде публикувано известие, което ще съобщава за официалното изтегляне на англо-руските предложения за реформи в Македония.

ПРИЕМАНЕТО НА НОВОТО ПРАВИТЕЛСТВО
(ОТ НАШИЯ КОРЕСПОНДЕНТ)

КОНСТАНТИНОПОЛ, 7 август

Новият кабинет е добре приет. Вижда се, че доверието в търговските среди се възвръща, тъй като гърците, арменците и евреите досега гледаха на положението със скептизъм и безпокойство.
Саид паша е обект на безпощадна критика. Печатът го обвинява, че е правил доброволни отстъпки на султана, които заплашвали конституцията. Краткото време, през което заемаше поста велик везир, се характеризира с предпазливост, граничеща с боязливост, както и с две погрешно взети решения — освобождаването на престъпниците и издаването на хатихумаюн в ущърб на конституцията; но последната грешка се приписваше на неговата прибързаност да получи подпис от негово величество върху рескрипта в най-близко време.Всички чувствуват голяма увереност, че рескриптът ще бъде поправен по-късно. Във всеки случай не може да се очаква, че един държавник на близо 80 години, ще се разбира с младите вождове на комитетите и с горещите глави, които сега обвиняват Саид, че е искал с предателски удар да унищожи конституцията, но трябва да им бъде напомнено, че той с години се бори срещу дворцовия режим, на който беше една от главните жертви, и че когато избухна революцията, той помогна да се осъществи с лекота пълен обрат в политиката на султана.
Днес селямлъкът беше посетен от много хора. Когато се показа на един от прозорците на двореца, султанът бе приветствуван с възгласи. След приема на дипломатическия порпус негово величество прие г-н Кало, френския финансов министър, който поздрави султана с установяване на конституцията, както и сър Адам Блок, президент на комисията за обществени заеми.

КОНСТАНТИНОПОЛ, 7 август.

По покана на султана всички шефове на дипломатически мисии присъствуваха на селямлъка и бяха съответно приети от негово величество, великия везир и Тефлик паша, министър на външните работи. Като благодари на дипломатите за присъствието им на церемонията, султанът повтори своето твърдо решение да пази цялостта на конституцията, която, каза той, е негово дело.
Италианският посланик маркиз Империали, който засега е и доайен, като отговори от свое име и от името на колегите си, отново поздрави правителството за възстановявенето на конституцията и изрази сърдечни пожелания за здравето и просперитета на прекрасния турски народ.
Вестниците съобщиха за освобождаването от длъжност на турския посланик в Париж.

ЧЕТИ, СЛОЖИЛИ ОРЪЖИЕ

СОЛУН, 6 август

Според съобщенията 54 български, 13 гръцки, 3 сръбски, 321 мюсюлмански чети са се предали. Общият брой на участниците в тези чети е 700.

МИРНАТА ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРИТЕ
(ОТ НАШИЯ КОРЕСПОНДЕНТ)

СОФИЯ, 7 август

С оглед на съобщенията, пуснати в обръщение от европейския печат, желателно е да се очертае точно позицията, която заема тази страна по отношение на променената ситуация в Турция. Голямата отговорност, с която България ще се нагърби, като възприеме агресивна линия на този етап, е напълно разбираема.  Всяка  следваща  стъпка  може да повдигне религиозния и народностен фанатизъм, който в момента е латентен в цялата турска империя, и да доведе до анархия, изискваща европейска военна намеса. Последствията от такава политика са непредвидими и в крайното разрешение европейският Ареопаг няма да бъде благоразположен към великата сила, която го е предизвикала. Тук признават, че всички велики сили предпочитат да предоставят свобода на действие на младотурците и че всяка вмешателство отвън ще бъде осъдено от всички. България няма да се намеси освен в случай на анархия или клане в Македония.
Във връзка с докладите за амбициозните интриги и военни подготовки тук може да се каже, че министър-председателят, външният министър и министърът на вътрешните работи отсъствуват от столицата и се върнаха вчера за съвета на кабинета. Князът е в Бавария. Той няма намерение да се върне скоро. Когато кризата избухна, влиятелните кръгове настояваха за неговото връщане, но сега разбраха, че отсъствието му ще увери външния свят в мирните намерения на България. Всички видни македонци са напуснали и ще напуснат България, за да се върнат по домовете си в Македония. Голям брой от образованите македонци са изгнанници. Тук са на мнение, че те трябва да се завърнат и да заемат мястото на духовни водачи на необразованото селячество. Екзархът е написал телеграма до министър-председателя, в която моли правителството за съдействие в стимулиране на реемиграцията, и по-специално завръщането на учители и свещеници.
Във връзка с докладите за военна подготовка може да се каже, че 20 000 войници са пуснати в домашен отпуск, за да помогнат в прибирането на реколтата. Никой от тях не е бил призован обратно в казармата. Военният съвет в София заседава от няколко седмици; той се занимава с въпросите на военната организация и няма никакво отношение към последните събития. Тези въпроси включват намаляването на военния бюджет в съгласие с възгледите на управляващата демократическа партия и преместването на военни центрове по-близко до железопътни гари. Цялото селско население е заето в прибирането на реколтата и една мобилизация в сегашния момент ще бъде не само непопулярна, но и икономически катастрофална.
Снощи г-н Матов, председател на вътрешната организация, придружен от 10 войводи, отпътува за Солун, където ще бъде посрещнат от младотурския комитет. Няколко комити от четата на войводата Делиманов пристигнаха в Солун във вторник в пълно въоръжение. Те са били посрещнати на гарата от голям брой турски офицери.

БЪЛГАРСКИТЕ БЕЖАНЦИ
(ОТ НАШИЯ КОРЕСПОНДЕНТ)

СОФИЯ, 9 август.

В съответствие с предложението на Екзарх Йосиф българското правителство полага усилия за подпомагане реемиграцията на по-добре образованите македонци, принудени да напуснат домовете си поради терора, който съществуваше досега в Македония. Изходни визи са дадени на много официални лица и функционери. Няма причина да се предполага, че в резултат от последните събития различните национални движения в Македония ще спрат. Младотурците се обявяват в полза на всички националности в империята. Тяхното желание да се побратимяват с всички християнски партии, което се дължи отчасти на принципите за справедливост и равенство, провъзгласени от тях, се приписва също и на техния мъдър опортюнизъм, който ги кара да си осигурят съюзници в средите, враждебни на предишния режим. Те вярват, че само по този начин може да се предотврати разпадането на империята. Екзарх Йосиф винаги е бил против насилствените методи, които в последно време са изместили предишните мирни просветителски идеи, и липсата на обвинения към българските владици за сътрудничество се дължи на неговото влияние. Просветителската пропаганда ще бъде възродена с новата повеля и ще бъдат нужни хора, които да се отдадат на образователното дело. Систематичните гонения срещу по-образованите елементи сред българите са в полза на сърбите и гърците, срещу които такива мерки не са били взети. При едно реформирано правителство за тези емигранти ще се открие широко поле за търговска и промишлена дейност, а България ще спечели от тяхното напускане. Голям брой от държавни и военни постове са били Досега заемани от македонци в тази страна, а в същото време активната политическа пропаганда е била развивана от емигрантите. Влак с екскурзианти ще замине от София за Солун след няколко дена. В отговор на запитванията Ниязи бей е убедил властите тук, че българските офицери ще бъдат добре приети в Македония.   Голям брой офицери в униформа ще участвуват в екскурзията.
За щастие няма по-сериозни последствия от опита за преврат, предприет от българския войвода Апостол, който, както вече в-к „Таймс" съобщи, в началото на тази седмица превзе с многоброен отряд град Енидже Вардар. Това необмислено действие, което можеше да събуди латентните национални конфликти, се обяснява с раздразнението, породило се от приятелското отношение на каймакамина на града към гръцките чети, действуващи в околността. Но българските комитети в Солун изпратиха специален пратеник до Енидже Вардар, който с голяма трудност убеди Апостол, че това ще навреди на преговорите на вътрешната организация с младотурците. Българският воевода изостави своите планове и придружаван от 21 другари, отиде в Солун, където бе посрещнат тържествено. Изглежда, че той е възнамерявал да обяви временно българско правителство в Енидже Вардар.

МАКЕДОНСКИТЕ РЕФОРМИ
АНГЛО-РУСКИЯТ ПРОЕКТ Е ОТЛОЖЕН

САНКТ ПЕТЕРБУРГ, 8 август

Министърът на външните работи е изпратил до руските представители в Берлин, Лондон, Париж и Виена предложенията за македонски реформи, изработени от него и одобрени от британското правителство. Проектът е придружен от циркулярно съобщение до Великите сили, което известява, че проектът се съобщава само за тяхна информация, тъй като по мнението на петербургския кабинет във връзка с последните събития в Турция, те трябва засега да се въздържат от действия, които могат да бъдат преценени като израз на недоверие в желанието на султана и турското правителство да извършат реформата. Съобщението добавя, че Русия ще следи с доброжелателно внимание опитите на Турция да осигури функционирането на новия режим и ще се въздържа от намеса, която може да усложни тази задача.
„От друга страна , завършва съобщението, вярна на своите исторически традиции, Русия ще използува правата си, получени от договорите, и ще счита своята роля и ролята на другите велики сили за изпълнени, ако делото, подето от султана, завърши с подобрение на положението в тази провинция. В противен случай дълг на имперското правителство ще бъде да насочи вниманието на Великите сили към необходимостта да се продължи делото на реформи, което е било прекъснато."
Във връзка с проекта за македонските реформи агенция „Ройтер" узнава, че правителството на негово величество е одобрило същия начин на действие по отношение на английските предложения за образуване на подвижна военна сила в Македония. Причините са сходни тези, изложени в руската циркулярна нота.

(ОТ НАШИЯ КОРЕСПОНДЕНТ)

САНКТ ПЕТЕРБУРГ, 9 август

Печатът единодушно одобрява руската нота за Македония. Вестник „Новое время" вярва, че англо-руският проект ще остане просто един исторически спомен.

САНДАНСКИ И МЛАДОТУРЦИТЕ
(ОТ НАШИЯ КОРЕСПОНДЕНТ)

СОФИЯ, 10 август

Голям брой от членовете на Вътрешната организация са пристигнали в Солун, където преговорите напредват. Но постигането на споразумение се забавя от присъствието на Сандански, който действува сам и представя привържениците на Вътрешната организация като преоблечени привърженици на политиката на анексия.

В-к „Дневник" публикува интересно интервю със Сандански, който заявява, че вярва в искреността на младотурците. Той признава, че по-голямата част от турското население не е прегърнало техните идеи, но вярва в успеха на тяхната пропаганда. Той отказва всякакво сътрудничество с Вътрешната организация, описва екзарха като оръдие на българското правителство и заявява, че училищата в Македония трябва да бъдат освободени ст неговата власт и да бъдат подчинени на турското Министерство на обществено обучение. Но тъй като Вътрешната организация контролира по-голямата част от Македония, докато влиянието на групата на Сандански е ограничено в Серската област, младотурците едва ли ще изоставят своето намерение да стигнат до споразумение с ВО. Едно пълно разбирателство между турците и българите в Македония, които заедно образуват по-голямата част от населението, ще доведе до радикални промени в условията за живот, които досега са съществували в тази нещастна страна. Перспективите за едно постоянно съвместно съжителство едва ли могат да бъдат преценени, докато ентусиазмът на сегашния момент не утихне.
Няколко български села в Кумановска област, които наскоро бяха подложени на въздействието на сръбската пропаганда, са изказали желание да се върнат към екзархията. Новото турско правителство е разрешило да се отворят отново българските църкви и училища в три села, като местните власти са получили инструкции да не се противопоставят на желанието на населението.

ИНЦИДЕНТИ В МАКЕДОНИЯ
(ОТ НАШИЯ КОРЕСПОНДЕНТ)

СОФИЯ, 2 август

Съобщава се, че сред лидерите на сръбската пропаганда в Македония се наблюдава недоволство, което се дължи на решението на младотурците да дадат пълна свобода на селяните от Косовския вилает по църковни въпроси, и отварянето на някои български църкви и училища, които при предишния режим са били затворени. Това недоволство намери израз в нападението на сръбската чета на 3-ти този месец срещу селата Отошница и Олинец, Паланечка каза. Но жителите, които имат разрешение да носят оръжие, лесно ги отблъснали и дори ги преследвали; по този начин те не позволили на нападателите да нанесат сериозни щети на селата. Правилността на мярката да се снабдят селяните с оръжие за самозащита, както се предлага в руските предложения за реформи, е била показана нагледно. Гърците в източната част на Македония се приспособяват към новото положение, но поведението на техните сънародници в западните части е довело до протест от страна на младотурците, които искали чуждите консули да използуват влиянието си върху гръцките владици да се сложи край на провокациите.
Отношението на албанците е все още неясно. Значителна част от техните вождове са спечелени от младотурците, но по-голямата част не знае нищо за конституцията. Вождовете, които свикаха събрание във Ферозович преди революцията и изпратиха телеграма в Константинопол с искане за конституция, успяха да накарат хората си да ги придружат единствено като обявиха, че събранието е свикано, за да изрази протеста им срещу европейското вмешателство в Македония. На срещата небезизвестният Иса Болетинац се противопостави на другите вождове и защити стария режим. След това с него е установил контакт Музафер паша, оглавяващ военната комисия за изготвяне на доклад за жп линията Митоврица-Ужац, с цел организиране на контрареволюция. Получавайки сведения за този заговор, офицери, членове на младотурската партия, пленили Музафер и след като го подложили на най-различни унижения, го изпратили в солунския затвор. Един от най-трудните въпроси, който младотурците трябва да решат в Македония, е как да накарат албанците да престанат да грабят своите християнски съседи.
Преговорите между младотурците и представителите на вътрешната организация и привържениците на Сандански продължават в Солун. Би могло да се стигне до споразумение, ако двете български организации постигнат разбирателство помежду си. Много от въпросите, които се разискват, могат да се решат окончателно само от бъдещия турски парламент. И едва ли някое от споразуменията, които евентуално сега се направят, ще може да се смята за окончателно.
Големи тържества са станали в Охрид, където местната българска чета е била посрещната от турци и българи. Една група от петдесет конници, турци и българи, посрещнали четата, която минала през триумфална арка, преди да влезе в града. Турският военен комендант, каймакаминът и българският владика участвували в тържествата и произнесли речи.
В телеграмата, получена тук от една застрахователна агенция, се казва, че в Скопие бушува опустошителен пожар.

БЪЛГАРИТЕ И МЛАДОТУРЦИТЕ
(ОТ НАШИЯ КОРЕСПОНДЕНТ)

СОФИЯ, 20 август

Относно тревожните слухове, така старателно разпространявани в европейския печат с явната цел да се предизвика разцепление между младотурците и българите и които същевременно създават впечатление, че вълненията в Македония умишлено се разпалват оттук, достатъчно е да се изтъкне, че никой от дипломатическите представители на Великите сили и никой от военните аташета не е успял да открие следи от мнимите военни приготовления в България, нито пък от интриги, замислени да разрушат примирието, постигнато между народностите в Македония.
Що се отнася до положението в Битолски вилает и особено в района на Морихово, информацията, която получавам от един чуждестранен офицер, прекарал последните четири години в тази част на Македония, може да се приеме като достоверна. Той твърди, че в района на Морихово, който през последните 3 години е бил превземан от редица гръцки чети, всички села, някъде около 20 или 30 на брой, са български по език и настроение. Тези села, както и много други райони около Битоля, Лерин и Костур, били „спечелени" от гръцките чети. В някои от тях, гръцки свещеници и учители са били настанени на работа, а в други — черквите и училищата били затворени от турските власти. При сегашния режим на свобода жителите желаят да си възвърнат черквите и училищата, повечето от които са построени със средства на самите селяни и с декрет на турското правителство. Много от тези села са подчинени на Българската екзархия от основаването й през 1870 година. В някои случаи селяните проявиха прекалено нетърпение в усилията си да си възвърнат това, което несъмнено е тяхно, но последвалите безредици не могат да бъдат приписани на някакво организирано движение.
Човекът, от когото получавам информация, заявява, че отношението на младотурците към чуждестранните офицери в Битоля е възможно най-дружеско и че не се намеква за тяхното изтегляне. В отношенията си със съперническите партии младотурците показват справедливост и безпристрастност. В самото начало гърците и българите гледаха на младотурците с недоверие. Гърците, които притежават по-голяма политическа дарба и гъвкавост, отколкото българите, първи осъзнаха ползата от постигане на споразумение с турските революционери. Българите, чиито предишни отношения с турците бяха много по-изострени, и които нямаха способни политически ръководители, продължиха да гледат с подозрение, докато съмненията им не бяха ра-зсеянии от отварянето на битолския затвор, от който бяха освободени 860 български затворници, включително и 40 души със смъртни присъди.
Предвид на сериозните опасности от разединението на българските партии в Македония, тук бе сформиран комитет за помиряване, който се състои от 21 члена и чиято цел е не само да уталожи вътрешните вражди, но и да постигне политическо, икономическо и духовно сближаване между България и конституционна Турция. Враждите между българите в Македония и неспособността да се постигне задоволително споразумение с младотурците относно важния въпрос, засягащ вътрешната автономия и висшето образование, пораждат тук чувство на песимизъм.

МЛАДОТУРЦИТЕ И БЪЛГАРИТЕ
(ОТ НАШИЯ КОРЕСПОНДЕНТ)

КОНСТАНТИНОПОЛ, 24 август

Един от делегатите на Солунския комитет „Единение и прогрес", направи пред мен следното изявление относно схващанията на комитета във връзка с исканията на българската Вътрешна организация, които смятам, че са напълно приложими, mutatis mutandis, към тези на другите македонски народности.
До този момент се налагаше нашият комитет да работи с три български партии. От тези партии върховистите (привърженици на анексирането на българските райони в Македония към Княжеството) като че ли изчезнаха след провъзгласяването на конституцията и ние трябва да се съобразяваме с партията на Сандански, която прие нашата програма в нейната цялост, както и с централната партия. Ние се солидаризираме с някои от стремежите на последната партия, но от нас се искат отстъпки, които ние не можем и няма да направим. Първата от тези е искането за автономия на Македония — ако исканата автономия е като тази на Самос и Ливанската провинция. Ние сме готови да предприемем известна административна автономия, или, ако предпочитате, по-голяма децентрализация, стига, разбира се, да получим съгласието на парламента. Ние отказваме да се съгласим с искането, че Македония трябва Да се ползува със специални привилегии, които някои български водачи предявяват. Да вземем, например, въпроса за създаването на специална войска. Ако парламентът реши, че всяка провинция трябва да има своя собствена войска, то Македония ще ползува същите привилегии, както останалите вилаети.  В  противен случай, ние ще се противопоставим на подобни планове. Ние одобряваме рекрутирането на македонска християнска войска евентуално в отделни батальони, но нека бъде ясно, че те ще бъдат поделения на редовната отоманска армия, а не местна полиция. При наличието на нашите съседи, въоръжени до зъби, ние не бихме могли да постъпим другояче.
Що се отнася до образованието, то ние бихме желали да го направим задължително. Ние считаме, че езиковият въпрос ще бъде най-добре разрешен, ако оставим жителите на всяка област сами да решат кой език ще се използува в началното училище, а може би и в гимназиите, но в същото време изучаването на турски език ще бъде задължително. Ние трябва да имаме един официален език, но нямаме намерение да потъпкваме българския език или който и да е друг език, използуван в Македония. Относно гимназиите, поддържани от различните народности, все още не сме взели окончателно решение, но смятаме, че ще им бъде предоставена независимост, доколкото е възможно, при положение, че се зачита принципа за подчиняване на Министерството на образованието.
Нашите чувства към българите и другите македонски народности са най-приятелски. Ние нямаме желание да фаворизираме една народност за сметка на друга, нито пък ще се опитаме да изпълним неосъществимата задача да обединим чрез прилагане на сила отделните народности. Тези, които настояват за предоставяне на Македония позициите на привилегирована провинция, подобно на Ливан и Самос, не трябва да забравят, че съгласието за автономия и в двата случая бе наложено на турското правителство. В този случай, ние правим някои отстъпки по собствено желание и прeди да бъдат направени и други, ние трябва да се погрижим за интересите на империята като цяло. Съществуват причини, които ни карат да смятаме, че ние не можем да задоволим всички разумни искания и сме готови да обсъдим въпросите с представители на различните македонски общности в приятелски дух.

МАКЕДОНСКИТЕ ПАРТИИ
(ОТ НАШИЯ КОРЕСПОНДЕНТ)

СОФИЯ, 28 август

Големият брой български политически клубове, създадени в цяла Македония, са заети с подготовката на предстоящия конгрес, на който ще се формулира българската изборна програма. На конгреса ще бъдат представени всички партии, тъй като Сандански явно се е съюзил с Вътрешната организация. Сандански, човек малко образован, досега беше обграден от група мечтатели, които изповядваха напредничави анархистични и социалистически възгледи. След като разбра, че техните теории са неприемливи за по-голямата част от населението, той сега изглежда склонен да се откъсне от своите последователи. Горещото желание на Сандански да приеме отначало възгледите на младотурците се дължеше предимно на обстоятелството, че той бе прогоннен от България след убийството на Сарафов и Гарванов и трябваше затова да остане завинаги в Македония.
В новия парламент българите не могат да разчитат на повече от седем представители, а е вероятно да имат само пет. Допускам, че гърците от цялата империя ще бъдат представени от 14 до 16 депутати. В случай че Вътрешната организация не успее да получи задоволителни уверения относно автономните институции в Македония, българската парламентарна група ще се опита да сключи съюз с другите народности, които също толкова силно желаят местно самоуправление, и да издигнат обща програма.
Кореспондентът, който напоследък пътува из Източна и Централна Македония, твърди, че навсякъде турците показват най-добри чувства към Англия и изразяват надеждата, че ще бъде сложено началото на близко приятелство. В Кавала пред къщата на британските офицери се събра тълпа и продължително ги приветствува. Младотурците напълно съзнават, че събитията през последните години са събудили симпатиите на Англия към българите и този факт ги кара да се отнасят към тях с дължимото уважение.   Отношенията   между   комитета    „Единение   и прогрес" и делегатите на Вътрешната организация, винаги са били най-приятелски. Най-голямо задоволство преобладава в Южна Албания, което се дължи на откриването на албански училища. Не само деца, но и възрастни се стичат в новооткритите училища; в скоро време ще бъдат открити още училища. Правото на обучение на родния език практически спечели цялата тоскска народност за младотурската кауза. Открити са албански клубове в Битоля и други градове. Твърде рано е обаче, да се говори за албанско движение.
Положението в Северна Албания остава неясно. В Дяково и Ирек се усещат реакционни настроения, а някои изтъкнати водачи показват желание да продължат предишното положение. Дори тези, които положиха клетва пред конституцията, са склонни да се върнат към предишните си методи и действия. Младотурците приемат с неохота възможността за употреба на сила и все още се надяват да привлекат на своя страна по-влиятелните водачи по пътя на убеждението.

ТУРЦИЯ ЦЕНТРАЛНИЯТ КОМИТЕТ И ПЕЧАТЪТ
(ОТ НАШИЯ КОРЕСПОНДЕНТ)

КОНСТАНТИНОПОЛ, 3 септември

По всичко личи, че разразилите се напоследък спорове в печата, са предизвикали безпокойство у Централния комитет в Солун, който изпрати телеграфически следното известие до всички вестници в столицата:
„Апелираме към вас да не публикувате никакви материали, които биха накърнили чувствата на някоя от националностите в империята или биха представили в невярна светлина Отоманския съюз. Печатът трябва да се въздържа от публикуването на материали, насочени към отделни членове на правителството или третиращи въпроси за автономните области Египет и Босна. Авторите и издателите на подобни материали ще бъдат смятани за изменници. Това е последното ни предупреждение по този въпрос"
Че подобна декларация е оправдана, проличава от изявленията на в-к „Икдам", който със съжаление обръща внимание върху следния факт. Част от гръцкото население в Константинопол демонстрира съвсем недвусмислено своята неприязън към българите и направо ги бойкотира в магазини и хотели. В-к „Йени Асър" смята, че това отношение е резултат от антибългарската кампания в атинския печат. Все пак трябва да се признае, че местните гръцки водачи правят всичко възможно да премахнат тези настроения.

НАЦИОНАЛНОСТИТЕ В МАКЕДОНИЯ

Научавам, че Комитетът „Единение и прогрес" е извършил разследване  на  българските  нападения  срещу  гърци  в Битолския вилает. След като обсъдил наличните факти, комитетът е стигнал до извода, че съобщенията за инцидентите са силно преувеличени. Що се отнася до църковните въпроси, комитетът даде нареждане за запазване на статуквото. От своя страна Фенер е получил известие от митрополита в Пелагония, че в Битоля е била съставена комисия за уреждане на спорните въпроси под председателството на местния валия. Тя се състои от двама гърци, двама мюсюлмани и двама българи. В съответствие със заповедите на митрополита, гръцките представители са уведомили другите членове на комисията, че гърците трябва да се отнасят до митрополита преди всяко гласуване. Българите и  гърците са били еднакво обезпокоени от тази заповед. От своя страна  българите са предложили да се откажат от Екзархията и да се присъединят към Патриаршията при условие, че религиозните служби се извършват на славянски. Гръцките представители са отказали, настоявайки за прилагане на статуквото от 1903 г. По всичко изглежда, че засега не е постигнато компромисно разрешение на тези въпроси.

БЪЛГАРИТЕ И МЛАДОТУРЦИТЕ
(ОТ НАШИЯ СПЕЦИАЛЕН КОРЕСПОНДЕНТ)

СОФИЯ, 2 септември

Разбирам, че българското правителство умишлено стои и ще продължава да стои настрана от преговорите в Солун и отхвърля всякаква отговорност за предложенията от Вътрешната организация. От началото на преговорите досега младотурците и българите значително промениха своите програми и правителството предпочита да поддър; жа резервирано отношение, докато конституцията не се приложи и новото турско правителство не формулира ясно мерките, които смята да предприеме.
Това отношение отговаря на становището на княз Фердинанд, който продължава да отсъствува от страната и очевидно се придържа към политика на „умело бездействие".
В настоящия момент Вътрешната организация може да бъде считана повече или по-малко за представител на българите в Македония. При това трябва да отбележим, че българското население разбира и подкрепя предложенията на Вътрешната организация. Що се отнася до тях, списанието „Ден" представи резюме, което бе вече публикувано, в „Таймс" на 24 август. Тук бяха получени копия от меморандума, връчен на комитета „Единение и прогрес", който се състои от пет точки в допълнение на трите, които вече бяха публикувани. Новите предложения са относно:
4. Реорганизацията и намаляването на числения състав на армията в съответствие с икономическото положение и международната позиция на империята,- а също така намаляване на военната служба.
5. Икономически реформи, като, например, намаляване заплатите на служителите и други.
6. Мерки за повишаване на материалното и културното благосъстояние на населението, създаване на училища, в които обучението ще бъде на езика на съответната област, като същевременно задължително ще се дават основни поз нания по турски език.
7.  Пълна амнистия.
8.  Детрониране на султана.
Показателен е фактът, че в тези предложения няма и следа от искането за автономия, подобна на предоставената на Ливан и Самос. Напротив, уводната част гласи, че планът за подобна автономия е бил отхвърлен от уважение към принципите за целостта на империята, подкрепяна от младотурците, като била предложена само местна или областна автономия. Не се поставя никакво искане за създаването на специална полиция. Такава сила, разпределена на военни единици според вероизповеданието и набирана по области, е елемент от гръцкото, а не от българското предложение. Освен това, както става ясно от точка 6, не е предложено да се изхвърли турски дори в началните училища, а напротив, преподаването на този език е абсолютно задължително.

ИСКАНИЯТА НА ГЪРЦИТЕ

Доколкото може да се предвиди, младотурците ще изпитат по-големи затруднения в постигането на съгласие с гърците, отколкото с българите. Според телеграма от Константинопол Патриаршията настоява за цялостно запазване на всички правилегии, дадени от Мохамед Завоевателя, докато младотурците предлагат да се преразгледат законите, отнасящи се до брака и наследството. Съобщава се, че Патриаршията заплашва да се обърне към Великите сили и да забрани на всички гърци да участвуват в предстоящите избори.

БЪЛГАРИТЕ И МЛАДОТУРЦИТЕ.
(ОТ НАШИЯ КОРЕСПОНДЕНТ)

СОФИЯ, 4 септември

Преговорите в Солун протичат спокойно и у всички страни се усеща нежелание да се заема някаква строго определена позиция или да се дават ултиматуми. В друг документ, наскоро представен на комитета  „Единение и  прогрес", Вътрешната организация отрича неотложността на предложенията си, които, както тя заявява, трябва да бъдат разглеждани като излагане на принципи, чието обсъждане може да бъде отложено за общ конгрес, на който да бъдат представени   всички   отомански   партии.   По-нататък организацията се отказва от предложението си за сваляне на султана от уважение към религиозните отношения в мохамеданския  свят.  Организацията заявява,  че  за да заинтересува населението  в запазването на сегашния режим, желателно ще бъде веднага да се премине към избиране на градски административни съвети според Закона за вилаетите от 1869 г. — нещо, което предишното правител-. ство   не  успя  да  изпълни.   Предвид  на  опасността  от реакционни движения, която може да заплаши новия режим, организацията предлага да бъде сформирана народна национална полиция, която да включва представители на населението,   известни   със   своята   лоялност   към   кон ституцията и с доброто си поведение. Изглежда, че последното предложение е било неправилно изтълкувано от някои младотурци като искане на чисто българска полиция.

ПРИНЦ САБА-ЕД-ДИН

Всички християнски народности в Македония, които се надяват за установяване на повече или по-малко децентрализирано правителство, разчитат много на присъствието на принц Саба-ед-Дин в Константинопол. Съобщава се, че принцът,   който   досега   оглавяваше     фракцията   на младотурската партия, която пропагандира децентрализация, е бил до известна степен спечелен за идеите на комитета „Единение и прогрес"; нищо конкретно не се знае за неговото отношение. Той може евентуално да бъде подтик нат от горещия прием, който му е оказан, да предприеме независим курс и да се противопоставя на схващанията на комитета. Гърците го смятат за техен защитник и вече са положили големи усилия, за да си осигурят неговата подкрепа. Много опитни наблюдатели изказват съмнение, че една политика на строга централизация ще доведе до укрепване на Отоманската империя. Те смятат, че частичната автономия ще изиграе ролята на отдушник и по-скоро ще допринесе за съвместни действия, отколкото за разцепление между различните националности под турско управление.
Правят се приготовления за екскурзионен влак от Константинопол до Пловдив, с който се очаква да пристигнат около 400 турци. Направено е всичко, за да се осигури сърдечното им посрещане в България.

КОНГРЕС В БЪЛГАРИЯ
(ОТ НАШИЯ КОРЕСПОНДЕНТ)

СОФИЯ, 8 септември

Следващата неделя ще се проведат избори под егидата на различни български дружества, неотдавна сформирани в Македония и Одринския вилает, чиито конгрес ще се състои на 30 септември в Солун. Конгресът, на който ще присъствуват около 100 члена, ще изготви бъдещата програма за конституционната българска партия в турската империя. Българската инициатива за основаване на дружества за конституционна дейност е последвана и от други националности.
Въпреки поредицата от стачки, които разстроиха македонските железопътни съобщения, отдавна обявеният екскурзионен влак с около 400 пътници днес отпътува от София за Солун. Влакът беше украсен с гирлянди и ленти, турски и български знамена, а на видно място бе изложен портретът на Мидхат паша. Оркестърът на Софийското военно училище ги изпрати. Голям брой офицери възнамеряваха да се запишат за екскурзията, но Министерството на войната даде разрешение само няколко часа преди отпътуването на влака и повечето от тях не заминаха. На гарата се бе  събрала значителна тълпа; произнесоха се речи, пяха се песни и бяха изпълнени националните химни на България и Турция. На гостите се обещава сърдечно посрещане в Солун, но предвид на неотдавнашните инциденти в Константинопол, има известно опасение, че те може да бъдат подложени на обиди и оскърбления от страна на турците.

СОЛУН, 8 септември

В неделя, турски войски обградиха българската чета на Павлов, близо до Крушево, Битолски вилает, като убиха 5 от членовете на четата, включително и водача.

ТУРСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ ДОБРИТЕ ПОЖЕЛАНИЯ НА БЪЛГАРИТЕ
(ОТ НАШИЯ КОРЕСПОНДЕНТ)

СОФИЯ, 20 септември

Българският печат единодушно приветствува установяването на конституционен режим в Турция. „Ние присъединяваме нашите добри пожелания", пише вестник „Нов век", към тези на целия цивилизован свят, за успеха на турския парламент. Да се надяваме, че той ще оправдае надеждите, които всеки българин му възлага, че ще съдействува за сближаването на двете нации и ще обедини техните усилия за укрепване на цивилизацията и прогреса". Вестник „Ден", като изказва сърдечни пожелания, насочва вниманието към начина, по който бяха проведени изборите в Македония, където българското население в тази страна, макар и горещо да подкрепя новия режим, е почти лишено от парламентарно представителство. Не се изказ ват съжаления за това, че българският шарже-д-афер не е бил поканен на церемонията при откриването, тъй като се признава, че турското правителство не може да отстъпи от позицията, взета по време на инцидента с Гешов, докат между двете страни не се постигне окончателно уреждане на въпросите. Намеците в речта на султана за обявяването на българска независимост обаче, се смятат за нетактични; правителственият вестник „Време", счита, че те целят да попречат на преговорите, които в скоро време ще се състоят между България и Турция.
Много коментарии бяха предизвикани от обстоятелството, че по време на литургията, отслужена вчера в руското представителство, в присъствието на дипломатическия корпус по повод именния ден на царя, името на българския владетел не беше споменато в молитвите. Не е била издадена специална заповед за това, но българската литургия, която досега се използуваше при този случай, бе заменена с руска.

КОНСТАНТИНОПОЛ, 19   септември

Вестниците отпечатват текста на телеграмите, разменени между крал Едуард и султана по случай откриването на турския парламент. В отговора си султанът изразява задоволството си от искрените поздравления и приятелските пожелания и изказва своите искрени благодарности с надеждата, че приятелството с краля ще продължи, а наред с това и приятелските връзки, които обединяват двете правителства. В отговор на сърдечната телеграма от централния комитет „Единение и прогрес" в Солун султанът е заповядал да бъде изпратен приятелски отговор.
Бившият везир Кючук Саид паша е бил, избран за председател на сената.

[back]  [index]  [next]