Солунскиятъ атентатъ и заточеницитѣ въ Фезанъ

По спомени на Павелъ П. Шатевъ

 

Павел Шатев, Марко Бошняков, Милан Арсов  —  образи

 

 

Павел Шатев

Павел Шатев

 

 

Марко Бошняков

Марко Бошняков

 

 

Милан Арсов

Милан Арсов

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]