Николай Генчев


Външната политика на България

(1938-1941)
(Издателство Вектор, София 1998)Три необходими бележки


ПРЕДГОВОР
 
ГЛАВА ПЪРВА
Външно-политическа ориентация на България в навечерието на Втората световна война (септември 1938 - септември 1939)
 
ГЛАВА ВТОРА
Българската външна политика след започването на Втората световна война (октомври 1939 - юни 1940)
 
ГЛАВА ТРЕТА
Уреждане на добруджанския въпрос.
 
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
България на кръстопът
 
ГЛАВА ПЕТА
Присъединяване на България към Тристранния пакт
 
БИБЛИОГРАФИЯ


[Back]


   Kindly provided by Bash Bugarash