Крива паланка


        Към двадесет часа стигнахме в Крива паланка, наречена още Криворечна паланка. Малък град с една дълга, тясна и крива улица. Всички постройки са стари и разкривени. На изток е планината Осогово, по чийто хребет минаваше старата граница. Градът е разположен сред малко поле, което не дава възможност за особено добър поминък. На запад, в разклоненията на Осогово, е манастирът “Св. Яким Осоговски”, основан отЯким, ученик на Св. Иван Рилски, живял през XI-XII век. В Крива паланка е работил книжовникът хаджи Яким Кърчовски от Кичево, който пръв е напечатал книга на новобългарски през 1814 г. Паланчани са предприемчиви и големи родолюбци.


Крива паланка

     Когато влязохме в града, улиците бяха безлюдни. Населението се беше прибрало отдавна по домовете поради полицейския час, установен от германските военни власти. Единствените отворени заведения бяха една бръснарница и една кръчма, в които имаше немски войници. Влязохме в кръчмата. Стопанинът се оказа близък роднина на наш приятел в София. Като ни видя, зарадва се много и настоя да седнем да ни почерпи. През деня се беше черпил с много приятели – за свободата, за немските войски, за цар Борис, - сега искаше да се почерпи и с нас. Той изреди отново всички поводи за черпня, така както ги беше повтарял навярно неведнъж през деня: за свободата, за немската войска, за цар Борис. И в края – една черпня за капак.Посрещане на български кавалерист

        От нашия нов познайник научихме, че малко преди пристигането ни се предал един сръбски генерал с около шестдесет войници. Нещастният генерал загубил всякаква връзка със своята част и решил да влезе в града, за да се осведоми за положението. Много се изненадал от присъствието на немските войници в Крива паланка и от това, че Кюстендил не бил превзет от сръбските войски...

назад  нагоре  напред