БЪЛГАРИЯ
Нашата Родина

(Целокупна България)


София, 1942 г.


/Бележка: Този албум представлява интерес не само заради съдържанието си, но и поради любопитната си съдба. Макар и отпечатан през 1942 г., очевидно е бил използван с учебна цел и след смяната на властта в България. За тази цел се е наложило да бъде "пригоден" към новите разбирания. От текста са премахнати всички откъси, напомнящи за царския режим в страната, както и частите, които биха могли да бъдат приети за враждебни спрямо съседна Югославия./


(От горната част на корицата липсва гербът на Царство България, а задрасканият отдолу текст гласи:  "България следъ провалянето на Ньойския договоръ съ земите, въ които имаме днесъ български власти". Границите в червено са нанесени допълнително  в последствие. Под картата е заличен надписът "Повърхностъ: 152 000 кв. км., население 8 500 000 ж." )Съдържание:


- Витоша и Югозападна България

(София, Банкя, Радомир, Перник, Брезник, Трън, Сливница, Кюстендил, Рила, Самоков, Дупница, Рилския Манастир, Разлог, Банско, Пирин, Неврокоп, Г. Джумая, Мелник, Св. Врач)

- Река Дунав и Дунавската равнина

(Видин, Лом, Оряхово, Никопол, Свищов, Русе, Фердинанд, Бяла Слатина, Луковит, Кнежа, Плевен, Горна Оряховица, Лясковец, Бяла, Разград, Попово, Шумен, Нови Пазар, Провадия, Белоградчик, Берковица + Петрич)

- Стара Планина

(Вършец, Враца, Искърски пролом, Ботевград, Тетевен, Троян, Ловеч, Севлиево, Габрово, Търново, Дряново, Трявна, Елена, Преслав, Търговище, Котел)

- Черно море, Розовата долина и Подбалканските полета

(Варна, Несебър, Поморие, Бургас, Созопол, Златица, Пирдоп, Клисура, Сопот, Карлово, Хисарски бани, Калофер, Казанлък, Шипка, Сливен, Карнобат, Айтос, Ихтиман, Копривщица)

- Средногорие, Тракийска низина, Родопи, Тунджански масив

(Панагюрище, Пазарджик, Пловдив, Борисовград, Чирпан, Стара Загора, Нова Загора, Симеоновград, Харманли, Свиленград, Долна Баня, Костенец, Голямо Белово, Лъджене, Пещера, Асеновград, Бачковския манастир, Хасково, Кърджали, Ямбол, Елхово + Етрополе, Кричим, Драгоман)

- Западни покрайнини и Македония


(Цариброд, Босилеград, Пирот, Куманово, Кратоео, Крива Паланка, Скопие, Велес, Прилеп, Щип, Кочани, Гевгели, Струмица, Крушево, Ресен, Битоля, Охрид, Демир Хисар, Деде Агач, Сяр, Драма, Кавала)

- Беломорска Тракия и Добруджа

(Ксанти, Гюмюрджина, Силистра, Добрич, Балчик, Каварна, Тутракан)

[Back]