Спомени. Дописки, писма
Васил Манчев
 
Съдържание
 

Васил Манчев и неговите мемоари . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

     СПОМЕНИ
Свищовът . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Историята на моя род . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Ученичеството ми . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
По широкия свят . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
В Цариград . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Читалището . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Камбаната . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Пътуване из България . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Отново в Цариград . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
С мисия до Солун и Кукуш . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Учител в Битоля . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
В тъмницата с Миладинова . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
За българско училище и българска черква . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Завръщането ми в Свищов . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Заточението . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

ДОПИСКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
ПИСМА . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

БЕЛЕЖКИ И КОМЕНТАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
РЕЧНИК НА НЕПОЗНАТИ ДУМИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
ЛИТЕРАТУРА ЗА ВАСИЛ МАНЧЕВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176


[Next]
[Back to Index]