Спомени. Дописки, писма
Васил Манчев
 
Литература за Васил Манчев
 

ГРАЖДАНСКИ обзор. Дунавски лебед, Белград, I, бр. 7, 27 окт. 1860, с. 26.

ПЪЛНОМОЩНО писмо. Дунавски лебед, Белград, I, бр. 9, 8 ноем. 1860, с. 35.

ГОСПОДИН Василие Манчевич! У Битоля (Манастир) ... Дунавски лебед, Белград, I, бр. 36, 29 май 1861, с. 150.

МАНАСТИР, 1865, ноември 20. От тоя град ни пишат, че преди няколко време ся било отворило едно народно българско училище. . . Турция, Цариград, бр. 20, 20 ноем. 1865, с. 78.

МАНАСТИР, 1865, ноември 5. Много пъти съм желал да пиша ... Турция, Цариград, бр. 20, 20 ноем. 1865, с. 79.

КАЗУВАТ, че Васил Манчев свищовлия... (Сякакви неща и новини). Турция, Цариград, бр. 43, 30 апр. 1866, с. 172.

КАЗВАТ, че завчера докарали пак 5—6 души, оковани от Дунавский вилает.. Македония, Цариград, бр. 33, 15 юли 1867. с. 4.

ЕНИЧЕРЕВ, Н. Възпоминания и бележки. С., 1906. 357—358..

ШУМКОВ, Ив. Патриотически и насърчителни разкази, избрани из автобиографията на известния: труженик, апостол, заточеник и бивш учител при Петро-Павловската духовна семинария: Ив. Б. Шумков или събуждането на българите в Македония и учебното дело от 1858—1878 год. С., 1907. 388—407.

АРХИВ на Н. Геров. Т. I. С., 1911, с. 587.

ГАНЧЕВ, Ст. Свищов. Принос за историята му. Свищов, 1929. 117—120.

ЙОРДАНОВ, В. История на Народната библиотека в София по случай 50-годишнината й. С., 1930. 56, 57, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 92, 93, 100, 116, 117, 122, 126, 316, 319, 320.

ЧИЛИНГИРОВ, Ст. Български читалища преди Освобождението. Принос към историята на Българското възраждане. С., 1930. 409, 414, 417, 420, 421, 434.

176

ХРИСТОВ, Г. Свищов в миналото. 86 — 1877. Свищов, 1937. 256—258, 263.

АРХИВ на Г. С. Раковски. Т. I С., 1952. 53, 54, 72, 73, 98—100, 171, 205—207.

АРХИВ на Г. С. Раковски. Т. II. С., 1957. 130, 131, 133, 134, 137, 153, 158, 183, 254, 255, 327, 359, 448.

АПРИЛСКО въстание. Сборник от документи. Т. II. С., 1954. с. 238.

СТО години народно читалище Свищов. Юбилеен сборник. 1856—1956. С., 1958. 1—53.

КИРИЛ, патриарх български. Католическата пропаганда сред българите през втората половина на XIX век. Т. I. (1859—1865). С., 1962. 96—97, 135, 138, 139, 212.

ШИШМАНОВ, Ив. Избрани съчинения. Т. I. С., 1965. 369— 370

ГУНЕВ, Ив. Свищов като книжовно средище през Възраждането. Библиотекар, 1978, № 78, 45—49.


[Previous]
[Back to Index]