Спомени. Дописки, писма
Васил Манчев
 
Галерия
 


Факсимиле от ръкописа на Манчев
 


Христаки Павлович
 


Царственикът на Христаки павлович
 


Изглед от Цариград
 


Георги Раковски
 


Тодор Хрулев със сина си
 


Браила - общ изглед
 


Галац
 


Къщата на Димитър Начович, в която е основано Свищовското училище
 


Филип Сакеларевич
 


Григор Начевич
 


Д-р Георги Атанасович
 


Драган Цанков
 


Николай Станчев
 


Солун
 


Кукуш
 


 
 


Константин Миладинов
 


Димитър Миладинов
 


Нако Станишев
 


(Методический Букваръ на Французскiй языкъ на Васил Манчев)
 


Писмо на диарбекирски заточеници до В. Манчев (факсим.)
 


Писмо на диарбекирски заточеници до В. Манчев (факсим.)
 

[Back]