.
Спомени. Дописки, писма
.
Васил Манчев  (Библиотека "Спомени", Издателство на Отечествения Фронт, София 1982)
Съставителство, бележки и коментар — Цветана Нанова и Юлия Николова
 
Съдържание

Васил Манчев и неговите мемоари  (Дочо Леков)

СПОМЕНИ

   1. Свищовът
   2. Историята на моя род
   3. Ученичеството ми
   4. По широкия свят
   5. В Цариград
   6. Читалището
   7. Камбаната
   8. Пътуване из България
   9. Отново в Цариград
  10. С мисия до Солун и Кукуш
  11. Учител в Битоля
  12. В тъмницата с Миладинова
  13. За българско училище и българска черква
  14. Завръщането ми в Свищов
  15. Заточението

ДОПИСКИ
(„Србски дневник”, бр. 5 от 17 януари 1857;  „Цариградский вестник”, № 318, 2 март 1857;  „Македония”, бр. 37, 28 март 1870;  „Македония”, бр. 52, 23 май 1870)

ПИСМА

до Марко Балабанов, София, 17-й септемврий 1879
от Пантелий Кисимов, Търново, 23 септемврий 1857
от Пантелий Кисимов, Търново, 12-й ноемврий 1857
от Тодор Бурмов, Габрово, 4 декемврий 1857
от Пантелий Кисимов, Търново, 18 февруарий 1858
от Драган Цанков, Цариград, марта 2, 1858 
от Пантелий Кисимов, Търново, 9 май 1858
от Пантелий Кисимов, Търново, 11 октомврий 1858
от Пантелий Кисимов, Търново, 15 ноемврий 1858
от Тодор Бурмов, Габрово, 27 мая 1859
от Георги Экономов, Битоля 1866, септември 9-ий
от Драган Цанков, Русе, 1867, априлия 8
от Григор Д. Начович, Виена, 9 април 1867
от 24 заточеници, Диярбекир, 12-ий септемврий 1869
 
от Георги Бошнаков, Диярбекир, 1870 март 13-ий
от Коста Нунов, учител в Брайчино, Битоля, 21/9 август 1873
от Мил. Манчев и К. Шапкарев, Битоля, 21 априлия 1874
от Кузман Шапкарев, Битоля, 28 априлия 1874
от Иван Каранджулов, Битоля, 1-ий август 1874
от Кузман Шапкарев, Битоля, 25 септемврий 1874
от Стати Димчов, Кютахия, 1875, майя 8
от М. Радославов, Кютахия, 1875, юлия 9
от Драган Цанков, Ортакьой, 1875, юлия 16
от 8 заточеници, Кютахия, 1875, юлия 30
от Иваница Данчов, Цариград (темницата), 1876, октомврия 24
от Найден Геров, Свищов, 16 септемврий 1877
от Марко Балабанов, София, 22 септемврий 1879
от Пандели Кисимов, София, 9 октомврий 1897
 
Бележки и коментар
Речник на непознати думи   —    Литература за Васил Манчев


[Back to Main Page]