Дневник 1901-1903 г.

Васил Чекаларов

 

1902 година

 

ФЕВРУАРИ

 ( Смърдеш - Гърция )

 

 

На първи. Хванаха Малигано, взеха му коня, часовника, 520 гроша пари, деветдесет и четири царвули, седем кожи свински, 8 кожи кози, една гуна, две мутафчета, две торби конски, едни дисаги и една възглавница. Вечерта Молигано го изпратиха към Костур, а те со коня дойдоха в Смърдеш и се прибрахме у Лазо Макрия. През деня изпратихме Илия Стериовски во Въмбел да купи мъската от Лазо Пандов за 7 лири и 1/2 наполеон.

 

На втори. Писах за горната случка на Москов. Съобщих че Лазо Поптрайков се освободи и замина за Дъмбени. Чрез един кономладчанец ни изпрати Лазо Москов 13 лири: 3 лири от Габреш, 8 лири и 2 наполеона от Въмбел, 10 лири от Косинец.

 

На трети. Изпратих в Брезница Герго Ковач да купи коня на Лазо Пановски, но не го даде. Вечерта поискахме мъската на Лабровци.

 

 

[До 19 април включително е бил в Гърция и дневник за престояването си в Атина не е оставил.] [*]

 

 

*. Бележката е от дешифровчиците.

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]