Васил Чекаларов

ВАСИЛ ЧЕКАЛАРОВ

ДНЕВНИК 1901-1903 г.

 

Съставителство Ива Бурилкова, Цочо Билярски

(ИК „Синева” София, 2001)

Библиотека „Българска памет

 

     

Съдържание

 

Корица..

   Предговор

 

1901 ГОДИНА

 

1902 ГОДИНА

 

1903 ГОДИНА

 

Писма:

 


 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Германос Каравангелис - МАКЕДОНСКАТА БОРБА

  ПРЕДГОВОР

  ВЪВЕДЕНИЕ

  Първите години

  Епископ на Пера

  Костур

  Бележки на преводача

 

[Back to Main Page]