Германос Каравангелис

 

 

МАКЕДОНСКАТА БОРБА (СПОМЕНИ)

 

Германос Каравангелис

Превод от гръцки: Илия Корбец

 

ПРИЛОЖЕНИЕ към:

 

ВАСИЛ ЧЕКАЛАРОВ, ДНЕВНИК 1901-1903 г.

Съставителство Ива Бурилкова, Цочо Билярски

(ИК „Синева” София, 2001)

 

     

Съдържание

 

Корица..

     Предговор

   ВАСИЛ ЧЕКАЛАРОВ, ДНЕВНИК 1901-1903 г.: 

         1901 ГОДИНА   —   1902 ГОДИНА   —   1903 ГОДИНА

         Писма

 


 

ПРИЛОЖЕНИЕ  (стр. 311-382):

МАКЕДОНСКАТА БОРБА (СПОМЕНИ)

Германос Каравангелис

 

      Предговор  ( Стилпос П. Кириакидис, Април 1959 г. )

      Въведение  ( Д. Цуркас )

 

  I. ПЪРВИТЕ ГОДИНИ

 

 II. ЕПИСКОП НА ПЕРА

 

III. КОСТУР

   А.  „Ще станеш епископ на Костур” (1900)  —  Българският комитет  —  В консулството на Манастири  —  „Да откъсна някакъв българогласен войвода”: Коте от Руля  —  Голямо посещение на всичките българогласни села в Корещата (1901)  —  Много изложения до правителството чрез консула на Битоля. „Да хванем Чекаларов в Атина”

 

   Б.  Войводата Гелев. Първият удар на отмъщение на гърците — Българите зачестяваха своите действия — „Полека-лека започна да се събужда интереса и на общественото мнение в Гърция” — „Комитетът реши убийството ми”. Лукас — Се убиха първите войводи на Българския комитет, Петров в Шестово и Марков - в Патели

 

   В.  Критяните пристигнаха  —  Двадесет и пет години не беше стъпил патриаршески архиерей в Желеничево  —  Обиколка из Леринските села  —  „Костурският каймакамин ми беше приятел”  —  Започна Българското въстание. „Моят приятел Хюсеин Хюсни Паша ... изгори селата и се върна победител”  —  Българската гимназия в Костур под ръководството на архикомитаджията Лазо Поптрайков. Трима желевци му отрязаха главата

 

   Г.  Балканският комитет в Лондон. „Съумях да наблюдавам всичките им постъпки”. Сарафов в Костур  —  Европейски съветници и международна жандармерия в Македонија. „Италианци, французи и англичани ... всички бяха на страната на българите, никой с нас”  —  Българският митрополит на Битоля в Костур. Решихме да го изгоним  —  Четирима офицери от Атина (Мелас, Папула, Колокотронис и Кондули) да направят едно подробно предложение  —  Двубой между Мелас и Колокотранис. Геройският младеж, славяногласен в езика, но грък в душата, Вангел от Сребрено, истинско страшилище за българите (1904)  —  Пръв официален вожд на гръцкото правителство в Костурско  —  Павло Велас. Тялото на Мелас

 

   Д.  Котехакис (Рувас)  —  Георгиос Цонтос - генерален вожд на комитета в Западна Македония  —  Държавата и изпрати консули (в Солун, Битоля, Серес, Кавала, Дедеагач)  —  Страшният комитаджия Костандов в Костурско  —  Генерал Хюсеин Хюсни паша в Митрополията  —  Клане в Загоричане  —  Изпращане на Вардас от Костур  —  Гръцките чети все повече се размножаваха  —  „В цяла Македония бяха убити от Българския комитет почти всичките велики гръцки патриоти”  —  „Андартите възвърнаха гръцкото население в ентусиазма и православието”  —  Захариас (Фуфас) - един от най-смелите подофицери на гръцката войска  —  Леонидас Цорис от Тесалия  —  Закас и Гермас и четите им  —  Четата на Каломенапулос  —  Павлос Киру, грък, славяногласен от Желево  —  Далитис, славяногласен. Критянинът Воланис, капитан Макрис  —  Йоанис Булакас, също критянин  —  Константинос Манос  —  Критянинът бай Андреас  —  Каудис и една българска сватба в Зеленичево (1905)

 

   Е.  Поп Константинос от Самос  —  Василиос Балкос от Превеза  —  Писмо на известния злосторник и главатар Митре Влаха от Кономлади (1906)  —  Убити и главатарят Кузо, някогашен български учител в Черешница, Кършаков - в Косинец, Колес - в Добролище и др.  —  В С най-тесни, тайни връзки с турците от Жервени (в Корещята)  —  Двама братя - бегове, Дервиш бей и Селим бей  —  Много опасно пътуване до Битоля през 1903 г.  —  От Битоля до Корча през 1904 г.  —  Как деспота минава през толкова български села, без да се усъмнят кой е и да излезнат да го гонят?  —  Посещение на Нестрам, седалище на фанатични българи (1906)  —  Посещение на албаногласните села в Северен Ипир  —  Фотиос убит  —  Отидох си от Костур (1907)

 

   Бележки на преводача  (Илия Корбец)

 

[Back to Main Page]