Оданост Срба Нишављана вери и традицији

Борислава Лилић

 

Оданост Срба Нишављана вери и традицији

 

Др Борислава Лилић

 

Епархија Нишка

 

Ниш 1998.

 

 

САДРЖАЈ

 

ПРЕДГОВОР - АКАДЕМИК ВЛАДИМИР СТОЈАНЧЕВИЋ. У СЛАВУ СТАРОДРЕВНОГ ХИЛАНДАРА 7

 

ПРИЛОГ БИОГРАФИЈИ КИРИЛА ЖИВКОВИЋА, ПАКРАЧКОГ ВЛАДИКЕ 9

 

МЕТОСИ НИШАВСКЕ ЕПАРХИЈЕ 23

 

МЕТОСИ НИШКЕ ЕПАРХИЈЕ 43

 

ПИСМО ИЗ ХИЛАНДАРА ПРОИГУМАНА ЕВТИМИЈА ИЗ 1842. ГОДИНЕ ЗНАЧАЈНО ЗА ПОЛИТИЧКЕ И ПРОСВЕТНЕ ПРИЛИКЕ ПИРОЋАНАЦА 63

 

ОДАНОСТ СРБА НИШАВЉАНА ВЕРИ И ТРАДИЦИЈИ 75

 

КУЛТ СВЕТОГА САВЕ 79

 

ПИТОМЦИ НИШАВСКЕ И НИШКЕ ЕПАРХИЈЕ НА ШКОЛОВАЊУ У ПРИЗРЕНСКОЈ БОГОСЛОВИЈИ У ВРЕМЕ ПЕТРА КОСТИЋА 95

 

АКТИВНОСТ МИТРОПОЛИТА МИХАИЛА НА СРЕЂИВАЊУ ПРИЛИКА У НИШАВСКОЈ ЕПАРХИЈИ ПОСЛЕ ОСЛОБОЂЕЊА ОД ТУРАКА 1877 100

 

КУЛТ ЧУДОТВОРНИХ СВЕТОГОРСКИХ ИКОНА НИШАВСКЕ-ПИРОТСКЕ ЕПАРХИЈЕ 108

 


 

Др Борислава Лилић

 

ОДАНОСТ СРБА НИШАВЉАЊА ВЕРИ И ТРАДИЦИЈИ

 

Издавач:

ЕПАРХИЈА НИШКА-НИШ

НИП ХЕМИКАЛС-ПИРОТ

 

Рецензенти:

Проф. др Димитрије Калезић. Декан Богословског факултета у Београду

Академик Владимир Стојанчевић

 

Штампа: ПИКОМ - Пирот

 

Тираж: 300

 

ЦИП -Каталогизација у публикацији

Народна библиотека Србије, Београд

 

281.961 (=861)

ЛИЛИЋ Борислава

Оданост Срба Нишављана вери и традицији /

Борислава Лилић. -Ниш: Епархија Нишка 1998.

(Пирот: Пиком). -150 стр.: илустр.: 24 цм -

 

Тираж 300. -стр. 7-12: У славу стародревног Хиландара –

Владимир Стојанчевић. -Белешке уз текст. -

 

а) Православље – Срби

ИД = 69272076

 

[Back to Index]