Оданост Срба Нишављна вери и традицији

Борислава Лилић

 

Борислава Антић-Лилић

 

Борислава Антић-Лилић рођена је 1946. године у Пироту. Основну школу и гимназију завршила је у месту рођења, а студије историје на Филозофском факултету у Београду, где је 1994. године одбранила докторску дисертацију „Пирот 1804-1918”.

 

Борислава Лилић бави се историјом српског народа у XIX и XX веку. Њена библиографија броји око 200 библиографских јединица. Поред бројних признања, за свој истраживачки рад добила је 1989. године Септембарску плакету, највише општинско признање које додељује Скупштина Општине Пирот, а поводом Дана ослобођења, за изузетне резултате на пољу науке. Њена биографија и библиографија објављена је у првој Енциклопедији српске историографије (1997). Свети Архијерејски Синод Српске православне цркве, у знак признања за велики труд уложен на проучавању значајних догађаја српског народа и Српске православне цркве, одликовао је Бориславу Лилић високим одликовањем Ордена Светога Саве другог степена, децембра 1997. године поводом 120. годишњице ослобођења од Турака.

 

Објавила је већи број расправа и прилога у Пиротском Зборнику, Врањском Гласнику, Лесковачком Зборнику, Нишком Зборнику, Зборницима САНУ (Глас САНУ, Balcanica, Вардарски Зборник, Косовско-Метохијски Зборник, Зборницима Историјског Института), Зборнику Војноисторијског Института, Института за савремену историју и Савеза удружења ратника ослободилачких ратова Србије 1912-1920. године, Светосавском Зборнику Српске православне цркве, часопису Браство, Друштва Светог Саве, Гласнику СПЦ, International Journal for Urban Ecology, Etudes Balkaniques BAN-Sofia, Исторически преглед, БАН Софин, Balkan Studies (Thessaloniki), Балканистичен форум при Историческия факултет на Ю3У "Неофит Рилски"Благоевград, Часопис История, Софийски Универзитет "Свети Климент Охридски”, Journal Serbian Studies, Washington USA. Одлуком Министарства за науку и технологију Републике Србије, 1995, добија звање Научни сарадник, а 1998. звање Виши научни сарадник.

 

 

Посебна издања су:

·       Пироћанци у ратовима 1912-1918, Београд 1989, 1-223;

·       Косовски бој и Пирот у турским историјским изворима, Пирот 1989, 1-44;

·       Светосавље и светосавске прославе у Пироту, Пирот 1994,1-83;

·       The Methoch in Pirot, Pirot 1994, (са текстом и на српском језику), 1-78;

·       The Greek Soldiers Cemetery in Pirot, the long way there is a short way home, Pirot 1994, (са текстом и на српском језику), 1-83;

·       Пирот и околина у списима савременика од XV до почетка XX века, Пирот 1994, 1-243;

·       Историја Пирота и околине I (1804-1878), Пирот 1994, 1-240;

·       Историја Пирота и околине II (1878-1918), Пирот 1994, 241-620;

·       Из прошлости Пирота, Пирот, 1995, 1-228;

·       Из прошлости Југоисточне Србије, Пирот 1997, 1-269;

·       Метоси Нишавске епархије, Пирот 1996, 1-62;

·       Метоси Нишавске и Нишке епархије, Пирот 1996, 1-70;

·       The Chosen Works, Пирот 1998, 1-200;

·       Ниш 1998, 1-146;

·       Из прошлости српско-бугарских односа, Београд 1999, 180;

·       Прошлост Старе Србије, књ. 1, Београд 1999, 1-240;

·       Прошлост Старе Србије, књ. 2, Београд 1999, 1-236;

·       Југоисточна Србија у периоду српске националне револуције I (1804-1878), II (1878-1918). Пројекат САНУ у припреми.

 

Приредила је за штампу, написала предговор и напомене за:

·       Светислав Петровић, Историја Града Пирота, Пирот 1996, 1-84;

·       Тодор Поповић, Бледе успомене мог живота, Пирот 1996, 1-146;

·       Тодор Станковић, Успомене, Пирот 1996, 1-235;

·       Фотије Станојевић, Пирот и Пиротске прилике, Пирот 1996, 1-60;

·       Радосав П. Марковић, Побуна Срба против Турака у Нишком Поморављу 1841. године, Пирот, 1996, 1-52;

·       Светозар Николић Гаричка, Дневник, Пирот 1996, 1-43;

·       Виден Тошић, Успомене, Пирот 1996, 1-58;

·       Станимир Лилић, Пироћанци у ратним причама, Пирот 1996, 1-70;

·       Други српско-турски рат 1877/78, и ослобођење крајева Југоисточне Србије. Историјска грађа поводом 120. годишњице 1877/1997, Пирот 1998, 1-460;

·       Пирот и околина у сећањима савременика за време Другог српског-рата 1877/78. поводом 120. година ослобођења од Турака, Пирот, 1998, 1-204;

·       Мемоари српских ратника, Београд 1998, 1-104.

 

[Back to Index]