Юли

Латинското название юлиус" определя месеца на Юлий Цезар (101-44 г. пр. Хр.) Този и следващият месец са посветени на исторически личности. До такава чест са се домогвали напразно много императори, като Нерон например, но не са успели. Старите българи зоват месеца горещник".

 

 

 

 

 

1 Юли СВЕТИ ВРАЧ

Денят на християнските светии Козма и Дамян се смята за тежък" празник и на него не трябва да се работи, за да не болеят хората. Почитат в този ден народните лечители - врачки, баячки и чекръкчии. Колят курбани за Здраве, а болните посещават лечебни извори, като непременно нишан от своите дрехи оставят на близкото гиздило", за да остане там завинаги болестта. А хората и предание раз-правят, че когато много, много от-давна боговете ходели по земята наред с човеците, по нашите земи течала голяма река. Тя разделяла полето от балкана и пазела хората от Злите сили оттатък планината. А на баира, зад завоя на реката, под едно вековно дърва в малка къщичка живеел белобрад старей със своята дъщеря. Топ можел да говори с птиците и животни-те, знаел тайните на всички билки и умеел да лекува. Затова хората го обичали и почитали като бог. Не минавал ден без някой да прекрачи прага му и да занесе дарове, плодове и храна. всички в този край били здрави, весели, живеели щастливо и дълголетно.

Но стопанинът на подземното царство, който държал заключени душите на мъртвите,се

разсърдил, че изпращаната от него на Земята старица Смърт често се връщала с празни ръце. Беловласият старей и неговата дъщеря лекували хората и те вече не умирали толкова често. Царят изпратил вестоносци, които занесли богати дарове на стареца, за да спре да лекува хората, иначе зле ще си изпатиш!" - предупредили вестоносците. Но старецът не преклонил глава, върнал щедрите царски дарове и твърдо зая-вил, че се е обрекъл да помага на хората. Разгневил се страшно господарят на подземното царство и изпратил зла магьосница да накаже добрия лечител. Духнали силни ветрове, лумнали страшни огньове. извила се люта вихрушка край реката, която изпепелила къщичката на хълма. в пламъците на огнената стихия старецът-лечител с бащина обич обвил с ръце любимата си дъщеря, За да я предпази от злите сили. Но магьосницата го превърнала в змия, а дъщеря му - в чудна чаша. Така прегърнати баща и дъщеря били вкаменени за вечни времена. Така останали и до днес, пре-върнати от Бог в символ на неизпепелената сила на медицината.

7 юли. Имен ден на Недялко, Недялка. Според легендите седмият ден - неделя, е под знака на Слънцето, което е окото на Бог" - благославящо и даряващо здраве и плодородие на хората.

8 юли ПРОКО ПЧЕЛАР

този ден всяка жена прави тръвнена пита" (обреден хляб с изображение на кошер). Знайно е, че кошерът събира пчелния род, затова тази пита се раздава само на роднини за здраве и дълголетие, и още - сред кошери вода се не хвърля, особено нощна вода".

Разказват, че едно време една жена, като се върнала от нивата, турила нощвите и омесила хляб. Сложила го в подницата и го хвърлила в пещта. Докато приготви и вечерята - мръкнало. Та взела, че хвърлила водата от нощвите от сайван'та - на двора сред тръвните. Легнали да спят и до сутринта ръ-цете й се зачервили, подули се и излезли бели мехури. Завели я при един баяч и , топ казал, че е хвърлила нощната вода" връз самодиви и ще изсъхнат , ръцете й.

Оттогава се знае, че използвана т вода нощно време не се изхвърля на двора. Пускат се в нея три въгленчета и се оставя в къщи до сутринта

 Имен ден на владимир, владимира, името произлиза от старинното велик владетел".

 16 юли. Празник за тези, които носят име Юлиян, Юлия (по името на месеца и на император Га Юли Цезар).

 17 юли. Имен ден за Марин, Марина. (Означава твърд, постоянен.)

15-17 Юли ГОРЕЩНЩИ

Радина мама, Ради думаше: Мъри, Раде, милна дъще, настали са злите денови Злите денови - горещници ... Народна песен

седмицата след летни Св. Атанас жътваря, идат трите черни дни, на които народът казва Горещници".

Първият - 15 юли е Чурута, вторият - на 16 юли е Пърлига, а третият на 17 юли е Марина Огнена. Хората вярват, че ако през Горещницитене се спазватопределените забрани: да не се работи ни в полето, ни в градината или дома, от небето ще падне огън и ще изгори нивите и къщата. Най-страшнибилиЧурута и Марина Огнена.

На Чурута угасвали огъня във всички къщи и чак на третия ден, на Марина Огнена насред хорището двама близнаци го палели чрез триене на липови колци с лесково вретено. Нов огън" му думали, жив" огън, от който палели всяко огнище и който лекувал всички болести на света.

Българите вярват, че Св. Марина Огнена държи под ключ всички живи твари и който я почита, пуща му малки гадини да не сторят пакост на човека. Светицата била и лечителка. На деня й в Пиринския край има обичай болните да се къпят в топли извори или с топли билкови отвари. А после на плодно дръвче край извора нишан връзвал болният: я конец, я парцалче от дрехата, за да се върже" и болестта.

Този ден е празник и за занаятчиите, що боравят с огън - ковачи, железари, калайджии, медникари и грънчари. Стопанките им правят пити, мажат ги с мед и ги раздават по комшии, за да им е спорна работата на мъжете през годината и на късмет.

Позабравили сме тези отколешни празници, но са останали спомените за тях като старинни култове, свързани с почитането на слънцето и огъня негов Земен еквивалент.

20 Юли ИЛИНДЕН

Празникът е свързан с почитания от славянитебогна гръмотевицитеи светкавиците - Перун.

Народната традиция повелява в чест на Илия Гърмовник да се коли най-старият петел подмладяватсепетлитевдома. Подмладяват се петлите" и в селището - на тоя ден се извършва и опасването на новите ергени. Това става на хорището пред стари и млади. Когато някой момък се ергенее и реши, че вече може къща да гледа и дом да създаде, вечерта на хорото най-старият все още неженен ( мъжвселотопоемаот майката на момъка или от/ негова сродница нов чер-вен пояс и ритуално опасва момъка. Като държи единиякрай, момъкътхваща другия, поставя го под гивися" (гърдите) и Започва да се завива в посока надясно, приближавапки другия край. А в това време старият ерген благославя: "Е-хей! Както са усуква поясът, тъй да са сучат момите край него "Амин!" - добавят другите и започва въртяното хоро". Старият ерген вкарва момъка в хорото и топ добива статус на ерген и вече може да задява момите, без да виква присмеха на другите ергени.

После ходят на оброчището и пра-вят обща трапеза.

Момите в тоя ден не се мият, че Змей Горянин ще залюби тая, що се е умила.

Освен носещите името на светеца (Илия, Илиана, Илиян, Илко, Илка) този ден почитат кожари, кожухари, самарджии и керемидчии.

27 Юли ПАНТЕЛЕЕВДЕН

Народът нарича Св. Пантелеймон -Пантелей Пътник или воден Пантелей. Пантелеймон от старогръцки значи всемилостив".

Хората го почитат, за да няма по земята силни порои и наводнения. Тоя ден почитат и врачки, баячки и чекръкчии, Защото Св. Пантелеймон бил велик це-рител на всички болести. Българите в селищата около Азовско море вярват, че на Пантелеевден лястовиците и щъркелите се събират, за да си тръгнат към зимовище, или както казват старите: Щъркелите отиват за сняг."

31 юли БОГОРОДИЧНИ ЗАГОВЕЗНИ

Правят трапеза с обредна заговезнишка пита", която се чупи, а не се реже. Ястията са блажни. в някои селища следващите три дни тримирят -гладуват, за да се пречистят телом и духом.

 

 

 

 

<<     >>