¬ечен календар за определяне деня от седмицата по новия стил

Правила за ползване на вечния календар

Ако искаме да определим кой ден от седмицата се пада например датата 21. 111.1953 г., постъпваме по следния начин:

1.в колонката с надпис ДПървите две цифри от годината" намираме реда, показваш първите две цифри на желаната година (в случая 19), а в таблицата с надпис Двторите две цифри от годината" намираме колонката, в която са разположени останалите две цифри от годината (в случая 53). в таблицата с главните букви (средна част) намираме буквата, в която се пресичатхоризонталната с вертикалната редица (в случая в).

2.в колонката ДМесеци" намираме реда, в който сенамира желаният месец (в случая III), а на същия ред в таблицата с главните букви намираме колонката, в която се съдържа вече запомнената буква (в случая в).

3.в най-долната дясна част на таблица ДАни от месеца" намираме реда, в който се съдържа желаният ден (в случая 21). Пресичането на този ред с колонката, получена в т. 2, ни дава в колонката ДАни от седмицата" търсения ден от седмицата (в случая Сб. - събота).

4. високосните години в колонката с вторите две цифри от годината са отбелязани с получер шрифт. Съответно в колонката с месеците трябва да различава-ме януари и февруари за високосните години, които също са маркирани с получер шрифт, за разлика от не-високосните години. Докато по стария стил всички години, завършващи на 00, са високосни, по новия стил са високосни само тези, на който първите две цифри се делят на четири без остатък. в България последният ден от летоброенето по стария стил е 31 март 1916г., като вместо 1 април 1916 г. трябва да смятаме 14 април 1916 г. по новия стил от Григорианския календар.

 

 

<< предишна страница    следваща страница >>