.

„УСТОВО”, АХѪЧЕЛЕБИИСКИЙ ОКРѪГЪ

.

Написалъ и издава Ст. Н. Шишковъ

Въ полза на бѣднитѣ Български Училища въ тоя градецъ

(Пловдивъ, Централна печатница на Ед. Дионне, 1885)

Цѣна 60 стотинки

Общи забѣлѣжки

           .pdf файл  ( 1.8 Мб )

Корица..

1. Мѣстоположение  —  Водачь  —  Пространство  —  Климата  —  Качество на земята  —  Добитъкъ

2. Население  —  Вѣроисповѣдание и религиозни суевѣрия  —  Народность и наречие  —  Народна пѣсень (Синку Никола), Любовна (Момече тьонку високо, Момне ле мари хубава), Хороводна (Калинчице, малка моме, Пукачила ся Тудора, Тропни ми тропни, Филь филджанку)  —  Отличителни чьрти (Характера, нрави и обичаи)

3. Облѣкла мѫжки и женски  —  Медицина и хигиена  —  Образование  —  Поминъкъ (Занаяти, търговия и промишленностъ)  —  Занаятчийски съсловия, подъ названия „Еснафи”  —  Общинско самоуправление

    Имената на родолюбивитѣ спомоществователи въ г. Устово

 

 

Извѣстие.

Отъ сѫщий ся готвятъ за печятание:

   1. „Отчаянии Патриотъ” или сцена отъ животътъ на родопскитѣ Българи.

   2. Сборникъ отъ народни пѣсни, обичаи, гатанки, басни, пословици на родопските Българи.

   3. Животътъ на Българитѣ-православни въ Родопитѣ отъ старо врѣме и до днесь.

 

{Back to Main Page]