Тъмраш

Ангел Вълчев

АНГЕЛ ВЪЛЧЕВ

ТЪМРАШ

 

Издателство на Отечествения фронт

София 1973 год.

 

На баща ми

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Предговор . . . . . . . 7

Вместо увод . . . . . . . 11

 

Историко-географски измерения . . . . . . . 16

Корените . . . . . . . 16

Името . . . . . . . 17

 

Род и произход на тъмрашлии . . . . . . . 22

Какви са по народност тъмрашлии . . . . . . . 22

Кога, как и защо тъмрашлии са приели исляма? . . . . . . . 31

 

Тъмрашлии — управници на Рупчоската нахия . . . . . . . 38

Хасан ага Караходжов . . . . . . . 40

Имането на агите . . . . . . . 46

 

Чифлиците на тъмрашките аги . . . . . . . 51

Първият . . . . . . . 52

Вторият . . . . . . . 54

Чифликът на Бряновщица . . . . . . . 58

Легендата за изгоряното дете . . . . . . . 76

 

Ахмед ага тъмрашлията — управник на Рупчоската нахия . . . . . . . 85

Род и произход на Ахмед ага . . . . . . . 88

Граници и особености на Рупчоската нахия . . . . . . . 96

Крушовицата — богът на реда . . . . . . . 101

Черковният въпрос . . . . . . . 114

Нещо за данъците . . . . . . . 116

 

Априлското въстание и мястото на тъмрашлии . . . . . . . 126

Кой организира и ръководи погрома на въстанието? . . . . . . . 127

Отредът на „тъмрашлии” . . . . . . . 132

Събитията в Бойково и Дедево . . . . . . . 137

Тъмрашлии в погрома на Перущица . . . . . . . 140

В Сотир, Батак и Брацигово . . . . . . . 148

Въстанието, политиката, пропагандата и Ахмед ага . . . . . . . 152

 

357

 

 

Освободителната война . . . . . . . 179

Историческото сражение в полите на Родопите . . . . . . . 179

Бягството на тъмрашлии. Първият пожар. Русите в Тъмраш . . . . . . . 186

Сенклеристкото въстание в Рупчос . . . . . . . 196

 

„Тъмрашката република” . . . . . . . 224

Безвластието в „непредадените” села . . . . . . . 225

Завръщането на тъмрашлии . . . . . . . 233

Борбата против турчина Мехмед бей . . . . . . . 235

Бездействието на румелийското правителство . . . . . . . 241

 

Съединението и присъединяването . . . . . . . 253

Заговорът на Захари Стоянов и Ахмед ага . . . . . . . 253

Присъединяване на „непредадените” . . . . . . . 256

Спорове в Народното събрание и печата . . . . . . . 261

 

От Съединението до Балканската война . . . . . . . 217

Тъмраш — гранично село . . . . . . . 271

Поминъкът се промени . . . . . . . 279

На границата . . . . . . . 287

Смъртта на Ахмед ага. Съдбата на останалите братя . . . . . . . 289

 

Краят на Тъмраш — Балканската война . . . . . . . 294

Родопският отряд настъпва . . . . . . . 294

Тъмрашката яма . . . . . . . 317

Походът към нови земи . . . . . . . 328

Синове и внуци . . . . . . . 333

 

Заключение . . . . . . . 346

 

Списък на приложените илюстрации . . . . . . . 352

Приложения . . . . . . . 339

 

Библиография . . . . . . . 347

 


 

ТЪМРАШ

Ангел Вълчев

 

Първо издание

* * *

Рецензент: ст. н. с. Страшимир Димитров

 

Редактор Борис Чолпанов

Художник Т. Стойчева

Худ. редактор П. Добрев

Технически редактор В. Ставрев

Коректор Г. Атанасова

 

Дадена за набор на 7. VII. 1973 г.

Подписана за печат на 30. VIII. 1973 г.

Излязла от печат на 30. IX. 1973 г.

Печатни коли 22.5+1.5 прилож.

Издателски коли 18,67

 

Формат 1/16 от 59/84

Тираж 13 100

Поръчка № 594

Литературна група IV

Цена — 1,74 лв.

 

Издателство на Отечествения фронт — бул. „Дондуков” № 32

Печатница „Девети септември” кл. 2 — ул. „Бенковски” № 14

 

[Back to Index]