Тъмраш

Ангел Вълчев

 

Приложение № 1

 

СПИСЪК

на убитите и ранените чинове от 2-ра пехотна дружина на 21 Средногорски полк в сраженията за село Тъмраш на 5-ти октомври 1912 година, съгласно Заповед № 14 от 31. X. 1912 г. на командира на полка.

 

I. РАНЕНИ

 

от 6 рота

1. Редник Юрдан Стоянов Ме ... (не се чете) от с. Брестовица

 

от 7 рота

1. Христо Димитров Крънзов     Пловдив

2. Рафаел Рафаелов Петров         Секирово

3. Грую Атанасов Иванов             Добростан

4. Петър Рангелов Славов Перущица

5. Илия Костадинов Златанов    Калековец

6. ефр. Владимир Цветков Кръстев       Перущица

7. редник Рангел Стоянов Кръстев        Перущица

8. Георги Янев Иванов                   Червен

 

339

 

 

9. мл. подофицер Христо Теофилов Крушков          Карагач

10. Георги Петков Трендафилов „

11. Никола Тодоров Танчев „

12. Петър Николов Стоименов               Перущица

13. Атанас Стоянов Наскев „

14. Юрдан Стоянов Мишев „

15. Костадин Рангелов Лакин „

16. Александър Стоянов Маринов „

17. Костадин Стоянов Айвазов „

18. Петър Георгиев Джамбазов              Червен

19. Атанас Ташев                            Перущица

20. Атанас Тодоров Тилев „

21. Димитър Апостолов Ташков „

22. Рангел Димитров Наджев „

23. Танчо Илиев Чолаков             Червен

24. Тодор Петров Македонски    Перущица

25. Георги Колев Василев             Червен

26. Димитър Николов Матошев Перущица

27. Стоян Михайлов Дамбев „

28. Иван Георгиев Минев „

29. Георги Николов Дардев „

30. Иван Анастасов Ивчев „

31. Димитър Павлов Радев „

32. мл. подоф. Къньо Тодоров Кънев „

33. Илия Петров Атанасов           Червен

34. Андон Ангелов Краев „

35. Димитър Иванов Вълчев „

36. Рангел Петров Тинков            Перущица

37. Георги Иванов Георгиев         Червен

38. Запрян Иванов Конов             Брестник

39. ефр. Найден Илиев                 Устина

40. Димитър Тодоров Ковачев „

41. Иван Атанасов                          Скобелево

42. Янко Иванов Мавродиев        Устина

 

от 8 рота

1. Георги Иванов Панайотов       Пранга

2. Стефан Иванов Ганчев              Дедево

3. Юрдан Тодоров Кръстев          Тополово

4. Спас Костадинов Стойчев       Брестник

5. Христо Иванов Стойков           Павелско

 

340

 

 

6. Ангел Димитров Шопаров     Повелско

7. Иван Костадинов Попов          Кадиево

8. Юрдан Павлов Костадинов     Доброста

9. Илия Трифонов Колев             Кадиево

10. мл. подоф. Костадин Петров Мънев           Марково

11. ред. Димитър Костадинов     Доброста

12. Димитър Панайотов Аргиров                      Катуница

13. Димитър Александров Георгиев „

14. Атанас Щерев                           Храбрино

15. Васил Петров Здравков          Новосел

16. Никола Аргиров Панев          Марково

17. Рангел Димитров Недялков                         Белащица

18. Георги Иванов Такев               Катуница

19. Ташо Иванов Панов „

20. Александър Петров Герчев                           Храбрино

 

Забележка В списъка на ранените от 7-ма рота е бил записан и Иван Костадинов Гълъбов от с. Скобелево, но впоследствие неизвестно защо зачертан. С него числото на ранените възлиза на 64.

 

II. УБИТИ

съгласно същата заповед на командира

на полка № 14 от 31. X. 1912 година

 

от 6 рота

1. Павел Георгиев Шишков         Първенец

2. Арпух Гъзев Иванов „

 

от 7 рота

1. Рангел Атанасов Кирилов                   Перущица

2. Христо Трифонов Костадинов            Белащица

3. Васил Георгиев Попов                          Перущица

4. Илия Костадинов Ангелов „

5. Петър Рангелов Кираджиев               Пастуша

 

341

 

 

6. Юрдан Ишчев Джингаров                  Перущица

7. Димитър Дамбев Михайлов „

8. Георги Спасов Тилев „

9. Михал Миланов „

10. Георги Павлов Куртев „

11. Васил Стойков Кунчев                        Червен

12. Георги Костадинов Наджев              Перущица

13. ст. под. Петър Апостолов Милушев „

14. Рангел Георгиев Величков                 Скобелево

 

от 8 рота

1. Александър Тодоров     Марково

2. Атанас Костадинов        Устина

3. Рангел Тодоров Пашов             Храбрино

4. Кръстю Тодоров Гатев Белащица

5. Стойко Николов Шатанов       Лекавле (?), Първомайско

 

Забележка: Някои имена са дадени в обратен ред, а други само с двете имена и затова е възможно да бъде допусната и грешка.

 

ЦВА, — Търново — ф. 345, оп. I, а.е. 58, л. 12, 31 и 32.

 

 


 

Приложение № 2

 

ТАБЛИЦА

за някои статистически данни в „непредадените” села

 

 

[[ ИМЕ ново старо, десятък, къщи, данък, жители

Бедан, м. Катранци Катран чукур, с. Брезе, с. Геоврен, с. Грохотно, с. Кестен Кестежик, м. Водни пад Дюшюк дере, м. Ждребово Айгър дере, с. Лясково, с. Михалково, с. Мугла, м. Чамла, с. Настан, с. Осиково, с. Триград, с. Чуреково, с. Ягодина Балабан

Предадени в 1880 година и после отцепени: с. Брезовица Паласкьой, с. Петвар, с. Тъмраш, с. Черешово

Присъединени от Пещерска околия към „непредадените” села: с. Борино Карабулак, с. Буйново Наипли, м. Кожари Демирджилери, с. Девин Дьовлен, с. Селча, с. Стоманово Чиликли

Забел.: През 1920 година става първото преброяване от български власти.]]

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]