Тъмраш

Ангел Вълчев

 

БИБЛИОГРАФИЯ

(Цитирани източници)

  I. ЛИТЕРАТУРА
 II. СБОРНИЦИ
III. ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ
IV. АРХИВНИ ИЗТОЧНИЦИ
V. СПОМЕНИ — НЕПУБЛИКУВАНИ

 

I. ЛИТЕРАТУРА

 

АНДОНОВ ИВАН — Из спомените ми от турско време, Пд, 1928 г., ч. I и ч. II.

 

АНГЕЛОВ ИВ. — Живи паметници из робския живот... Пд., 1908 т.

 

АЯНОВ Г. Н. — Народностен лик на Зап. Тракия, Бург., 1942 г.

 

БОГДАНОВ ИВ. — Въстаници. Соф., 1969 г.

 

БОЙЧЕВ Т. Н. — Съединението на Южна и Северна България, Соф., 1910 г.

 

БОЙЧО — Въстанието и клането в Батак, Пд., 1892 г.

 

БЪЛГАРО-РУСКИ КАЛЕНДАР, Соф., 1879 г.

 

ВАСИЛЕВ К. — Родопските българи-мохамедани, Пд., 1961 г.

 

ВЕНЕДИКОВ ИВ. — История на въстанието в Батак, Соф., 1929 г.

 

ВИКЕСНЕЛ А. — Пътуване по европейска Турция, Париж, ч. I и II, 1868 г.

 

BPAHЧЕB Н. — Българи-мохамедани, Соф., 1949 г.

 

ВОЙНАТА МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ТУРЦИЯ 1912—1913 г., Соф., 1937 г., т. I. 4, 5, ч. II и т. 6.

 

ГАНДЕВ ХР. — Априлското въстание, Соф., 1956 г.

 

ГОРАНОВА А. — Въстанието в Батак, Соф., 1892 г.

 

ГРЕКОВ М. — В долинах и на висях в Болгарии, Петерб., 1887 г.

 

ГРЯДЯКИН В. — Дневник лейб. гренадера — сб. „В. рассказов”, Пет., т. 4, 1879 г.

 

ГЪЛЪБОВ К. — История на въстанието, Соф., 1940 г.

— Въстанието на героична Перущица, Соф., 1956 г.

 

ДРИНОВ М. — Съчинения, т. II, Соф., 1909 г.

 

ДЕЧЕВ В. — Миналото на Чепеларе, кн. I, 1928 г. и кн. II, 1936 г. Соф.

— Избрани съчинения, Пд., 1968 г.

— Митниците на българо-турската граница, Пд., 1894 г.

— Родопски писма, Соф., 1924 г.

 

ДОЙЧЕВ Л. — Баташката чета, Соф., 1964 г.

 

ДИМИТРОВ Г. — Княжество България, Соф., 1894 г.

 

ДИМИТРОВ П. — Лични спомени по изследване на турските зверства, Соф., 1918 г.

 

ЖЕЧЕВ и — Перущица въстана, Соф., 1963 г.

 

ЗАХАРИЕВ СТ. — Географско-историческо-статистическо описание на Татарпазарджишка кааза, Виена, 1870 г.

 

347

 

 

ИВАНОВ ЗЛ. — Даскал Димо, Пд, 1906 г.

 

ИЗЕТ ФАУД ПАША — Пропуснатите случаи, стратегическо-критически етюд върху Руско-турската война 1878 г., Соф., 1905 г.

 

ИРЕЧЕК К. — Княжество България, Соф., 1894 г., т. II.

 

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ, Соф., т. I, 1954 г. и т. II, 1955 г.

 

КАБЛЕШКОВ Н. — Априлското въстание, Пд., 1926 г.

 

КАРАИВАНОВ Г. — Перущица, гнездо на герои, Соф., 1926 г.

 

КАРАМАНДЖУКОВ ХР. — Западно-тракийските българи, Соф., 1934 г.

 

КАРЦОВ П. П. — Из прошлого, ч. I и ч. II, Пет. 1888 г.

 

К. А. Д. — Из походной воспоминании, сб. „Военннх рассказов”, Пет., т. 4, 1879 г.

 

КАСАПОВ К. — От хаос към творчество, Шумен, 1922 г.

 

КЕПОВ ИВ. — Въстанието в Перущица, Пд, 1930 г.

 

КЕРЕЛОВ А. — Въстанието в Батак, Соф., 1966 г.

 

КЕРЕЛОВ TP. — Батак глава не скланя, Соф., 1966 г.

 

КОНСТАНТИНОВ ХР. П. — Непокорените села, кн. I, Търн., 1887 г. и кн. II, Соф., 1886 г.

— Маронската битка, Варна, 1889 г.

—Страшната пролет на 1876 г., Соф., 1883 г.

 

КРАЧУНОВ — Дипломатическата история на Съединението, Соф., 1914 г.

 

КРЕСТОВСКИ ВСЕВОЛОД — Из боевой и походнии жизнь, Соф., 1903 г.

 

КЪНЧОВ В. — Македония, етнография и статистика, Соф, 1900 г.

 

ЛУГАНИН — Военных рассказов, Пет., 1879 г., т. 4.

 

ЛУКАШ К. — Боевете за освобождението на Пашмаклийско, Соф., 1934 г.

 

МАДЖАРОВ М. — Източна Румелия, Соф., 1925 г.

 

МАКГАХАН Е. — Турските зверства в България, Соф., 1880 г.

 

МИКОВ В. — Произход и значение на имената, Соф, 1943 г.

 

МИХНЕВИЧ — Из похода, сб. „Военных рассказов”, Петерб., 1879 г., т. 4.

 

М. Ч. — Зимний поход, сб. „Военннх рассказов”, Пет. 1879 г., т. 4.

 

МИТЕВ ЙОНО — Въстанници и доброволци, Соф., 1969 г.

 

МИЛЕТИЧ Л. — Разорението на тракийските българи, Соф, 1918 г.

 

МАКСИМОВ Н. — Две войни... 1879 г., Москва.

 

НАТЕВ Г. — Защитата на Перущица, Пд, 1901 г.

 

НЕМИРОВИЧ ДАНЧЕНКО — Скобелев... Сливен, 1885 г.

 

ОПИСАНИЕ РУССКО-ТУРСКОЙ ВОЙНЫ, Петербург, 1913 г., т. 9, ч. II.

 

ОЧЕРК участия 123-го пехотното Козловского полка в кампании 1877—1878 г., Харков, 1886 г.

 

ОВСЯНОГО Н. Р. — Сборник материалов по гражданскому управлению и окупации в Болгарии в 1877—78 г., Пет., 1878 г. вип. 5

 

ПЕТРОВ П. — Асимилаторската политика на турските завоеватели, Соф., 1964 г.

 

ПАПАЗОВ Н., ПАНАЙОТОВ ИВ. — Родопи, Соф, 1965 г.

 

РИНДИН Щ. К. — Описания действия 121-го пехотното Пензенского полка, Харков, 1887 г.

 

СТОЯНОВ З. — Записки по българските въстания, Соф., 1892 г.

— Съчинения, Соф., 1966 г., т. III.

 

СТОЕВ Г. — Цената на златото, Соф., 1967 г.

 

СТРАШИМИРОВ А. — Творчество и живот, Соф., 1931

— Рамадан бегови сараи, Повести и разкази, Соф., 1968 г.

 

ТОДОРОВ Г. — Временното руско управление през 1877—78 г.

 

ХАЙТОВ Н. — Девин, Соф., 1964 г.

— Миналото на Яврово, Соф, 1958 г.

 

348

 

 

ЦВЕТКОВА Б. — Турският феодален ред и българският народ, Соф., 1962 г.

 

ШАХОВСКИ Л. В. — Два похода за Балкани, Москва, 1878 г.

 

ШИШКОВ СТ. — Българо-мохамеданите, Пд, 1936 г.

— Помаците в трите български области — Тракия, Македония и Мизия, Пд, 1914 г.

— Родопските помаци, Пд. 1931 г.

— Избрани произведения, Пд, 1965 г.

 

 

II. СБОРНИЦИ

 

Априлското въстание, Соф., 1954 г., т. I.

Сборник БАН, 1914 г., т. III — Из миналото на българските мохамедани в Родопите, Соф., 1958 г.

Сборник материали по гражданското управление, Петербург, 1888 г.

Сборник материалов по Русско-турецкой войне 1877—78 г., Петербург., 1888 г., том 7, 12, 68, 71, 73.

Родопа — българска твърдина, Соф., 1960 г., т. 1.

Родопски сборник, Соф, 1965 г. т. I.

Широка лъка — просветно огнище в Родопите, Соф., 1947 г.

 

 

III. ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ

 

а) Вестници

 

АРДЕНСКА ДУМА, Кърджали, 1937 г., бр. 341.

БОРБА, Пловдив, 1885 г., бр. 12, 13, 14, 15.

БЯЛО МОРЕ, Кърджали, 1937 г., бр. 38.

ДЕН, Цариград, 1876 г., бр. 23.

ДУНАВ, Pvce, 1876 г., бр. 1148, 1150, 1152.

ДНЕВНИЦИ НА ОБЛАСТНОТО СЪБРАНИЕ — ТРЕТА РЕДОВНА СЕСИЯ, ПД, 1881 г., Соф., 1892 г., стр. 679—684.

ДНЕВНИЦИ НА ЧЕТВЪРТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ — ЧЕТВЪРТА ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ 1886 г., Соф., стр. 40, 45, 47, 48, 50, 65.

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, Соф., 1886 г., бр. 28.

ЗОРНИЦА, Цариград, 1876 г, бр. 35.

ИЗТОЧНО ВРЕМЕ, Цариград. 1874 г., бр. 24.

МАРИЦА, Пловдив, 1878—1885 г.

1878 г., бр. 18, 19, 21, 30, 40, 145.

1879 г., бр. 83, 86.

1880 г., бр. 136, 202.

1881 г., бр. 294, 301.

1882 г., бр. 196, 310, 425.

1885 г., бр. 738, 739 740.

НАРОДНИЙ ГЛАС, Пловдив, 1879 г., бр. 19 и 20.

1880 г., бр. 80.

1881 г., бр. 212.

1882 г., бр. 340.

1883 г., бр. 387, 388.

 

349

 

 

НАПРЕДЪК, Цариград, 1876 г., бр. 95, стр. 374.

НОВИНИ, Соф, 1886 г., бр. 1, 5, 8, 60.

ОТЕЧЕСТВЕН ФРОНТ, Соф., 1969 г., бр. 7727.

ПЛОВДИВСКИ ОБЩИНСКИ ВЕСТНИК, Пд. 1931 г., бр. 19, 95, 125, 127, 1932 г., бр. 125, 126, 127, 128.

РОДОПА Соф., 1926 г., бр. 24.

СЕПТЕМВРИЙСКО ЗНАМЕ, Пазарджик, 1963 г., бр. 85.

СТАРА ПЛАНИНА, Букурещ, 1876 г., бр. 15, 1895 г., бр. 43.

СТРАНДЖА, Бургас, 1897 г., бр. 43.

СЪЕДИНЕНИЕ, Пловдив, 1883 г., бр. 4; 1885 г., бр. 130, 1886 г., бр. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 9.

ТРУД, Соф., 1968 г., броя от 3 април, стр. 2.

ЮЖНА БЪЛГАРИЯ, Пловдив, 1883 г., бр. 29 и 36.

 

б) Списания

 

БЪЛГАРСКИ ПРЕГЛЕД Соф., 1893 г., бр. 3.

БЪЛГАРСКА СБИРКА, Соф., 1899 г., бр. 6.

БЪЛГАРСКИ ТУРИСТ, Соф., 1927 г., бр. 2.

ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД, Соф., 1968 г.. бр. 1 1972 г, бр. 1 и бр. 5.

ЛЕТОСТРУЙ, Пловдив, 1870 г., стр. 70.

МИСЪЛ, Соф., 1894 г., бр. 4, 5. 6.

НАШ ЖИВОТ, Соф., 1902 г., бр. 11, 12.

ПЕРИОДИЧЕСКО СПИСАНИЕ, Соф., 1883 г., бр. 7. 1884 г, бр. 10 и 11; 1885 г., бр. 15. 1886 г.' бр. 21, 22; 1891 г., бр. 36, 37, 38. 1899 г., бр. 59 и 60.

РОДОПИ, Соф., 1966 г., бр. 5; 1967 г., бр. 3. 1968 г., бр. 10; 1972 г, бр. 10, 11.

РОДОПСКИ НАПРЕДЪК, Соф., 1902 г., бр. 3; 1903 г., бр. 2 и 6. 1904 г., бр. 5; 1907 г., бр. 15; 1909 г., бр. 2.

РОДОПСКИ НОВИНИ, Соф., 1895 г., бр 4, 5.

РОДОПСКИ ПРЕГЛЕД, Соф. 1931 г., бр. 4, 8, 9.

СЛАВЕЕВИ ГОРИ, Соф., 1894 г., бр. 1, 2, 4.

 

 

IV. АРХИВНИ ИЗТОЧНИЦИ

 

ААН, Ф. I, оп. 2, гл. 8, л. 1240

Ф I, оп. 2, а. е. 1411, л. 1081

Ф I, оп. 2, инв. № 1411, ч. 7—8, л. 1240 и 1304

АРХИВ „НАЙДЕН ГЕРОВ”, т 11, 1914 г., стр. 47.

АРХИВ БАН, Ф 22, а. е. 565, л.4 и 11.

ВИА — Ф I, оп. 5, а. е. 325, л. 6, 14, 140, 145, 150, 151.

Ф 341, оп. 2, а. е. 3, л. 5; а. е. 1, л. 51.

Ф 345, оп. 5, а. е. 1, л. 11; а. е. 12, л. 14.

ДБИС, 1914 г., т. 1, ч. I; т. 2; т. 3; т. 4. ч. I.

Дневници на Постоянний комитет за 1879—80 г., Соф., 1890 г., бр. 1

ИХБ—БАН, Соф., инв. № 2423, л. 17, 37, 46.

ОФИЦИАЛНА СТАТИСТИКА НА ИЗТОЧНО РУМЕЛИЙСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, ПД, 1880 г., ОДА, Пловдив, Ф 342, К.

 

350

 

 

ЦДИА, Ф 161, оп. 1, а. е. 12, 247, 1108.

оп. 2, 1026, 1030, 4035, 1053

оп. 3, а. е. 935, 1052

ЦВА, Търново, Ф 341, оп. 2, а. е. 3, л. 1, 9.

Ф 345, оп. 1, а. е. 58, л. 13, 18, 25, 31, 32

оп. 5, а. е. 1, л. 7, 8, 10, 26

а. е. 4, л. 142, 143

а. е. 9, л. 12, 16, 17, 22 „

а е 14 л 9; а. е 15, л. 1—8; а. е. 16, л. 5, 6; а. е. 17, л. 6, 10.

 

 

V. СПОМЕНИ — НЕПУБЛИКУВАНИ

 

АРИЗАНОВ АНГЕЛ АНДОНОВ от с. Лилково, Пловдивско

АРИЗАНОВ АНГЕЛ ИЛИЕВ от с. Лилково, Пловдивско

АРИЗАНОВ АТАНАС НИКОЛОВ от с. Лилково, Пловдивско

АРГИРОВ ГРИГОР от с. Дедево, Пловдивско

БОДУРОВ ЮСЕИН от с. Осиково, Смолянско

БОЖИЛОВ АЛЕКСАНДЪР МИХАИЛОВ от с. Лилково, Пловдивско

БРЪМБАРОВ КОСТАДИН ХРИСТОВ от с. Лилково, Пловдивско

БУЛГУРОВ ТРИФОН ДИМИТРОВ от с. Брестовица, Пловдивско

БУЙКОВ АРИФ ЕМИНОВ от гр. Смолян

БУЙКОВА ШАФИКЕ АШИМОВА от гр. Смолян

ВАНГЕЛОВ ДИМИТЪР от с Брезовица, Пловдивско

ВЪЛЧАНОВ ДИМИТЪР от с. Дедево, Пловдивско

ВЪЛЧАНОВА ТИНКА НИКОЛОВА от с. Дедево, Пловдивско

ГАЗЕВ ОСМАН от с. Осиково, Смолянско

ГУГОВА ГИНА КОСТАДИНОВА от с. Лилково, Пловдивско

ГУГОВ ХРИСТОС АНГЕЛОВ от с. Лилково. Пловдивско

ДАУЛОВА АТИДЖЕ от с. Устина, Пловдивско

ДАСКАЛОВ АТАНАС ДИМОВ от с. Дедево, Пловдивско

ДЕВЕНДЖИЕВ ПЕТЪР АТАНАСОВ от с. Лилково, Пловдивско

ДЖЕЛАЛОВА НАЗИФЕ от гр. Смолян, снаха на Смаил ага

ДИМОВСКИ НИКОЛА от с. Върбово, Смолянско

ИДРИЗОВ АБДУЛЛА ЕМИНОВ от с. Петвар, Смолянско

КАЛАФИРОВА НЕВЕНА от с. Дедево, Пловдивско

КАЦАРОВ САВА ВЪЛКОВ от с. Чуреково, Смолянско

КЕХАЙОВ АХМЕД (ЗЕЛЕНОТО) от с. Плочник, Пловдивско

КОИЛОВ ПЕТЪР АТАНАСОВ от с. Брезовица, Пловдивско

МАРЧЕВ РАНГЕЛ СИМЕОНОВ от с. Бойково, Пловдивско

МАЗИ В ХРИСТО от с Бойково, Пловдивско

ПУДЕВ АНГЕЛ МИХАЙЛОВ от с. Лилково, Пловдивско

ПУДЕВ ИВАН МИХАЙЛОВ от с. Лилково, Пловдивско

ПУДЕВ ТОДОР РАЙЧЕВ от с. Лилково, Пловдивско

РАНГЕЛОВ ИВАН ХРИСТОВ от с. Бойково, Пловдивско

СЪБЕВА МАРИЙКА от с. Лилково, Пловдивско

СТАВРЕВ ИВАН АНДОНОВ (АМЕРИКАТА) от с. Михалково, Смолянско

СТАВРЕВ НИКОЛА ИВАНОВ от с. Петвар, Смолянско

ТАЛЕВ АТАНАС ПЕТРОВ от с. Хвойна Смолянско

УЗУНСКИ ГЕОРГИ НИКОЛОВ от с. Широка лъка, Смолянско, спомените в ръкопис се намират в НБ КМ София

ШУМАЛОВ КАЛИН СЛАВОВ от с. Ситово, Пловдивско

 

[Previous]

[Back to Index]