Изъ новата история на българитѣ въ Турция

А. Шоповъ

 

ПРЕДИСЛОВИЕ,

 

 

Книгата, която давамъ въ рѫцѣтѣ на читателя е съставена отъ статии и изслѣдвания, печатани въ „Министерския Сборникъ”, „Периодическото Списание” и „Revue d'orient”. Цѣльта ѝ е да направя по-общедостѫпни тия материали, а при това и да дамъ на българската интелигенция въ Турция полезна книга за четене и аргументи за опровержение невѣрнитѣ изводи на нѣкои сърбски и сърбофилски писатели,

 

Отъ издателя.

 

[Next]

[Back to Index]