БЯГСТВОТО В КАРАВЛАШКО

Чипровското въстание в края на 1688г. не донесло на нашите прадеди радостта да смъкнат от плещите си турското робство, а точно обратното - дошла още по-голяма опасност. Особено католиците били подложени ча гонение, защото турците ги смятали за австрийски шпиони, особено наострени били срещу свещениците им. Чипровчаните, които според търговията им били познати на влашките князе, веднага след погрома на въстанието избягали във Влашко. Там били приети като гости от воеводите които им дали привилегии и много облекчения в търговията. Особено благосклонно били приети от Константин Бранковану, за който епископ Княжевич казва че тоие техен „милостив закрилник". Бежанците се заселват около Камполунг, Търговище, Кральево(сега Крайова), Римник и Брадичени И тук нещастие. През януари 1690г„ едва се установили, когато отново ги стигнала бедата. Татарите нахлуват по тези места, където били нашите прадеди Татарите не ги убивали, нито заробвали, само им обирали всичко, което имали. Епископът, който живеел в манастира в Търговище, пише, че така немилостиво били обрани, че той и другите българи били оставени самo по риза а жените и без ризи бягали през януари към градовете Брашов и Сибиу. Тук отново страдания.Немците лутерани, заради католическата вяра на българите, не ги пускали да пренощуват, ако не платят. „Който ни приеме в своята къща за 6 часа да му платим 40 флорини." Австрийското правителство разбрало, че ако иска да засели опустошените места, трябва да дадена заселниците някакви улеснения. Така българите, останали около Краиова, Гимник и Брадичени получили от крал Карол, бащата на Мария Терезия, привилегии през 1737г. на 1 октомври. Населените в тези места българи не преставали да се надяват, че ще дойде време, когато отново ще могат да се върнат в старото огнище. Напразни били тези надежди - от старото гнездо се появили нови преселници, които описвали тежкия живот така че поканата да се преселят по-навътре в тогавашната унгарска земя в Банат те приели с голяма радост.
Във Влашко сме живели около 40 години и според труда и работата сме придобили много имане. Старите разказвали, че турчинът щял да пусне поробения българин, само ако плати толкова злато и сребро, колкото тежи поробения. Че са дошли с богатство се вижда от това колко е трябвало да платят в Сибиу. До скоро богатите вингани мерили дяла на дъщерята c крина дукати или сребро. За живота на старите във Влашко само можем да предполагаме, че са се трудили и са имали собствени ниви.

ЖИВОТЪТ В КАРАВЛАШКО

Ако искаме да проследим историята на нашите избягали прадеди по-нататък, трябва да ги разделим на два дяла. На западни, или изселени от гр.Чипровец и околните села, и на краидунавските българи, т.е. палкенете. Последните повече ни интересуват, защото и ние сме палкене, а първите като че ли се изгубили, смесили се с други нации.
През това време преселените палкене около гр.Краиова живеели много тежко, като чакали да им се даде някое удобно място, където биха могли да започнат техния земеделски занаят, защото те дошли в Крайова като бежанци с голи ръце. Преди да избягат от старото огнище много им било обещавано от австрийското правителство, но нищо от обещаното не било изпълнено. В Крайова те не получили земя, ливади и лозя, от които най-много имали нужда. Ненужна се оказала дипломата от австрийския крал Карол VI - те нямали от нея никаква полза за земеделския си занаят, а най-вече, че се делили от чипровчаните, които били търговци и занаятчии (майстори), а палкенете до един били земеделци. Палкенете имали свещеници, наричани „патрини", а чипровчаните били свикнали с францисканските калугери. Макар че били една кръв, единезик, чипровчани и палкене никак не могли да се обединят. Но и палкенете помежду си не били обединени. Това се вижда от писмата, изпратени до австрийския царски престол. Тези писма много ни помагат да проследим живота им в Каравлашко. Първото писмо е изпратено през 1731г., в което пишат, че с пот на челото изкарват всекидневния хляб, затова в името на Исуса и под закрилата на Св.Павел представят молбите си в шест точки:
1. Молят да ги приеме царят под негова закрила, тях и техните внуци;
2. Привилегаите, дадени на българския народ, настанен в трите влашки града, да се дадат. и на тях, като на четвърта българска община. Те се изхранват само от земеделие, на което ги принудила съдбата им, но сега под царска закрила могат да бъдат полезни и за хазната само да им се даде някое удобно ненаселено място във Влашко покрай Дунава, а именно Северин, което би било добро не само за хората, но и за общинското благо. Това място се намира на Дунава, между Орщова и границата на Влашко, Сърбия и Банат. Ако биха се населили тук, биха могли да бъдат спокоини от турците и биха могли да служат на Австрия като верни стражи. Биха издигнали набдизо някоя крепост, която би била опора и за царя. Молят да им се даде гр.Северин и биха го кръстили „Каролово" за вечна слава на царя. Да им се отпусне земята между реките Сополница и Водица и земята около тях и да се продаде на цената си, ако тази земя вече има стопанин, те ще я изкупят.
3. Палкенете и под турците били свободни хора, не се смятали за роби на никого и сега по свое желание дошли във Влашко, искат със свои пари да си купят земя, която да обработват и молят царя нито той, нито наследниците му да не ги подаряват на някои спахия, бил тои светски или черковен, те желаят да живеят като свободни хора под царска власт.
4. Молят заради тяхната бедност да не плащат данък три години, а после само по 35 форинта за човек на година.Ако избягат нови братя, те да не плащат данък 5 години.
5. Да им се дале право да ловят риба, като използват по-малките риби, а големите под заплаха от строго наказание да се занасят на отреденете места.
6. Да имат право да плават по Дунава. Тази молба е изпратена от палкенския народ от България, нови преселници.
От другата партия е изпратена молба до коменданта на Влашко, в която се оплакват, че вече пет години от както са се изселили, а не са могли заради властта да орат, нито да сеят, нито да косят, нито да секат дърва, с една дума не са могли нищо да вършат свободно. Добитъкът, докаран или закупен тук, е измрял, защото нямали храна. Едва изкарали с хляба. Затова се молят да им се даде мястото Престол. Има палкене - пишат по-нататък, които по никополския епископ изпратили молба до царския двор, в която молят да им се даде Северин, което те по никой начин не желаят, за да не бъдат така много на едно място и защото не могат да живеят в сговор - и в Турско са живели отделено. Затова искат мястото Престол, че ако доидат нови бежанци да могат да избират. Още молят, докато не се замогнат да не плащат данък. Тази молба е писана в Крайова на 18 юли 1731г., подписана от Себастиян Куков, Иван Манушев, Богдан Магяров, Петьр Бобойчев, Васил Калчов.


[
Начало] [Назад] [Напред]