БОРБАТА НА ДЕДИТЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА РОДИНАТА

Първият опит да се освободи България от турско робство, можем да кажем, че принадлежи на католиците.Начело с видните боляри Парчевич, Княжевич, Пеячевич, Маринов, Богданов, Гьонович народът много говорил за освобождението. Около 1630г. била изпратена делегация от 22 видни българи до австрииския цар Фердинанд III и полския крал да искат помощ. Те много милостиво приели пратениците и им обещали всичко, подарили им 15 сини знамена, за да се вдигнат на бои. Напразно било това обещание. Австрия се оплела в тридесетгодишна воина и не можела да даде помощ. Първият, за когото знаем, че е търсил начин да освободи България, е епископ Петър Богдан. Роден в Чипровци, той първо бил помощник на епископа Илия Маринов и след неговата смърт става софииски епископ.
Друг, който търсел удобен момент за освобождение бил Петър Парчевич, заедно с Марко Бандин. Те тръгнали на 12 октомври 1б44г. от Чипровци при влашкия княз Матей Бесараб в Търговище, където, особено Парчевич, с неговата хубава латинска реч, убедил влашкия княз да се обедини с полския крал и да тръгнат срещу турците. В началото на 1647г., предрешени в турски дрехи, двамата българи отиват във Варшава при полския крал, където със „сълзи и ридание" съобщават желанието на българсКия народ за свобода. Три пъти ходили във Виена да молят за помощ.
Макар че Парчевич навсякъде бил посрещан любезно, отново от никъде не получили помощ.. Той искал да се моли за помощ и на Светия Отец Папата, но като стигнал в Рим се разболял. От умора и старост починал на 23 юли 1674г.


ЧИПРОВСКОТО ВЪСТАНИЕ

Около 1678 г. на един празник се изнършвало обикаляне, на което с байраци и друа осветена църковна утвар извадили от Чипровския манастир и иконата на Света Богородица. При обикалянето забелязали, че иконата проплакала. По лицето и текли сълзи. Мнозинството с очите си могло да види това чудо. Старите смятали чудото за лошо знамение, но по-младите казвали, че Майка Божия плаче, защото е под турско робство.
Когато австрийската войска превзела Виена и започнала да напредва, чипровчани решили, че това е часът да се отърват от мъките. В това въстание, без разлика на вярата, взели участие католиците, както и българи от старата вяра, които можели да носят оръжие. Гюка Парчевич с български момци завзел от турците Оршова. Това накарало цар Леополд да даде помощ на българите. Когато австрийската воиска се приближила, цяла Западна България се вдигнала.
Пеячевич, заедно с Богдан Маринов, двамата братя Станиславови и още осем водачи на българската воиска, заедно с австрииците, водени от генерал Хайслер, а унгарската конница от Ладислав Чаки, се спрели около гр.Кутловица. Турците, под командването на Йеген Осман и беглеца лутеранин Имре Тьокьоли, поради слабостта си отстъпили. Българите занемарили дисциплината и тръгнали без да се пазят и без ред нападнали турците. Тьокьоли, един беглец, точно тогава ги нападнал отзад, когато се връщали, натоварени с плячка и страшно ги разбил. Няколко хиляди българи за един ден били избити, а които успели да се спасят се затворили в гр.Чипровци, който бе пълен с всичко потребно да издържи неприятелска обсада. Напразно ги убеждавал Тьокьоли да се предадат, обещавал им много богатство в Ардела и Влашко. Накрая бил принуден да отстьпи. Българите и сега изоставили дисциплината и не забелязали неочакваното връщане на Тьокьоли, който с голяма сила нападнал Чипровец. Напразно българите се защитавали отчаяно, но не могли да се спасят - нито себе си, нито града от пълно разрушаване. Стотици коли, пълни с богатство, попаднали в неприятелски ръце. Нямало прошка дори за децата, всички били изклани. Само малцина се спасили в планината и горите. между спасените бил и софийския архиепископ Стефан Княжевич, които успял да вземе със себе си и чудодеината икона на Света Богородица с привилегии и до сега запазени във винганското кметство.


[
Начало] [Назад] [Напред]