ПРЕДГОВОР
С тази книжка започваме издаването на поредица от малки книжки, която ще носи името „Нашата история". Книжките ще излизат на две седмици и ще ги разпространяваме из нашия народ по начина, по които се разпространява и вестника „Банатски български гласник". Всеки човек, всяка къща ще могат да ги притежават и трябва да ги притежават, защото един народ живее от миналото - учи се от миналото, за да знае настоящето и бъдещето.
Тази книжка носи номер втори, защото първият брои излезе миналата година под наименованието „Българска история".
В българската история проследихме произхода, създаването и издигането на държавата до голяма сила, управлението на царете и падането под турско иго. Видяхме и нашите деди в общата българска история - те се борили най-активно с турския подтисник. След това се е наложило да избягат от родината си и да се заселят тук. Накратко ще проследим тяхното бягство, пристигане и тукашен живот; накратко, така че всеки да може да запомни главните моменти и всеки да може да разбере какво означава историята на един народ.
Българи сме ние, всички се наричаме така - поради това би трябвало да познаваме и да запомним по-важните моменти от историята на нашата нация. Да знаем имената на големите български царе, да познаваме управлението им, победите им, да знаем причините за падането на България под робство, живота в робство, борбите за освобождение, юнаците, пролели кръвта си за освобождението на нашите братя от турско иго, възраждането на освободената земя с нейните големи водачи и т.н. Цялата българска история ще бъде напечатайа в такива малки книжки, които по-лесно се пазят в скрина.
Като проследим историята на България, ще започнем да издаваме други материали за нашия народ. Ще пишем за моменти от световната история, от историите на други нации отново нещо, което е свързано с нашето минало. След това ще представим стопански теми, литература и българско изкуство, за да можем да доближим душата на банатския българин до душите на мнозинството от българската нация.
Драги читателю! Тези неща ще ги направи българската младеж Онази българска младеж, която се е грижила за твоето бъдеще, давала ти е да четеш на твоя език, ето вече три години всяка седмица. Слушай тези млади хора, уважаваи ги, следвай ги и им прощавай, ако те обидят, защото те се грижат за едно - запазването на българите в Банат. Не би могъл да знаеш каква работа си взеха на плещите! Нито можеш да знаеш колко те обичат - теб и твоите деца, които сигурно не си научил нито „Вярвам в Бога Отец" да молят, нито да пеят: „Хайда да се преберем, българе куя се звем " Ти ако се считаш за българин, трябва да слушаш думите им, да четеш написаното от тях, че то за тебе е писано. Само така ще можем да дочакаме още години с това българско чувство, с нашата вяра, нашите обичаи и нрави.
В името на Бога започваме днес, на Дуввете, издаването на общата българска история за българския народ от Банат. В първата част бяха представени главните моменти от миналото на всички българи. Вторият брой нека покаже главните моменти от нашето минало.
Тимишоара, 5 юни 1938г.
„Банатски български гласник"

[Начало] [Напред]