България при цар Самуил и неговите наследници (976 -1018 г.). Том I

Извори и литература (опит за обобщение)

Антон Съботинов

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

(отрязък) 

 

Фиг. 1. Образ на цар Самуил (анфас) по Николаос Муцопулос [худ. Мариан Маринов]

 

Фиг. 5. Образ (бюст) на цар Самуил - възстановка Йордан Йорданов (Национален исторически музей)

Фиг. 6. Образ (бюст) на цар Самуил - възстановка Йордан Йорданов (Национален исторически музей)

Фиг. 7. Образ на цар Самуил по Йордан Йорданов [худ. Мариан Маринов]

 

Фиг. 10. Буквата „А” със звезда отгоре от нишата „Църквето” в местността „Писан камък”

Фиг. 11. Рисунка на нишата „Училището” от м. „Писан камък” - владетелска фигура в молитвена поза с шестолъчна звезда на главата

Фиг. 12. Рисунка от нишата „Училището” в м. „Писан камък” - напрестолен кръст

Фиг. 13. Фигура от нишата „Училището” (местността „Писан камък”)

Фиг. 14. Фигура от нишата „Училището” (местността „Писан камък”)

Фиг. 15. Фигура от нишата „Училището” с монограм (местността „Писан камък”)

Фиг. 16. Фигура от нишата „Училището” (местността „Писан камък”)

Фиг. 17. Част от монограм над входа на ниша (местността „Писан камък”)

Фиг. 18. Лигатура на думата „цесар” от нишата „Училището” (местността „Писан камък”)

Фиг. 19. Монограм с името Михаил от нишата „Църквето” (местността „Писан камък”)

 

Фиг. 24. Надписът на цар Самуил от с. Герман (Преспанско) от 993 г. (Национален исторически музей)

Фиг. 25. Битолски надпис на цар Иван Владислав от 1015/1016 г. (Национален исторически музей - отливка)

Фиг. 26. Воденски надпис на цар Самуил от 988/989 г. (сн. Йордан Табов)

 

 

Фиг. 1. Образ на цар Самуил (анфас) по Николаос Муцопулос [худ. Мариан Маринов]

 

 

Фиг. 5. Образ (бюст) на цар Самуил - възстановка Йордан Йорданов (Национален исторически музей)

 

 

Фиг. 6. Образ (бюст) на цар Самуил - възстановка Йордан Йорданов (Национален исторически музей)

 

 

Фиг. 7. Образ на цар Самуил по Йордан Йорданов [худ. Мариан Маринов]

 

 

Фиг. 10. Буквата „А” със звезда отгоре от нишата „Църквето” в местността „Писан камък”

 

 

Фиг. 11. Рисунка на нишата „Училището” от м. „Писан камък” - владетелска фигура в молитвена поза с шестолъчна звезда на главата

Фиг. 12. Рисунка от нишата „Училището” в м. „Писан камък” - напрестолен кръст

 

 

Фиг. 13. Фигура от нишата „Училището” (местността „Писан камък”)

Фиг. 14. Фигура от нишата „Училището” (местността „Писан камък”)

Фиг 15. Фигура от нишата „Училището” с монограм (местността „Писан камък”)

 

 

Фиг 16. Фигура от нишата „Училището” (местността „Писан камък”)

Фиг 17. Част от монограм над входа на ниша (местността „Писан камък”)

Фиг 18. Лигатура на думата „цесар” от нишата „Училището” (местността „Писан камък”)

 

 

Фиг 19. Монограм с името Михаил от нишата „Църквето” (местността „Писан камък”)

 

 

Фиг. 24. Надписът на цар Самуил от с. Герман (Преспанско) от 993 г. (Национален исторически музей)

 

 

Фиг. 25. Битолски надпис на цар Иван Владислав от 1015/1016 г. (Национален исторически музей - отливка)

 

 

Фиг. 26. Воденски надпис на цар Самуил от 988/989 г. (сн. Йордан Табов)

 

[Back to Index]