Авантюрите на руския царизъм в България

По документите на царските архиви

 

Сборник документи. Съставител: П. Павлович

 

Преводач Светлана Драганова

 

Издателска къща СТЕНО, Варна

1991

Книгата в .pdf формат (11.3 Мб)

 

Авантюры русского царизма в Болгарии. Сборник документов. Составитель: П. Павлович
Государственное социально-
экономическое издателство, Москва 1935

Оригинальная книга в .pdf формате (9.5 Мб)

            Съдържание

    Предговор  (В. Коларов, 1935 г.)

    Въведениe. Руският царизъм и България през 80-те години на XIX век  (П. Павлович)

 

  1. Свалянето на княз Александър Батенберг от царска Русия

   - (NN 115: А. Кояндер, И. Зиновиев, А. Влангали, П. Богданов, Н. Гирс, И. Игелстром, А. Нелидов, Сахаров, Н. Обручев. 30.I.1885 12.IX.1886)

  2. Мисията на генерал Каулбарс

   - (NN 16–31: А. Неклюдов, Н. Гирс, А. Каулбарс, А. Карцов, А. Нелидов, П. Романенко, Т. Бурмов, М. Балабанов и Д. Цанков, Александър III , И. Зиновиев, Б. Шатохин. 20.IX.1886 13.XI.1886)

  3. Въстанието, организирано от капитана на руска служба Набоков през 1886 г.

   - (NN 3240: Г. Начевич, Панайотов, Емелянов, Н. Гирс, А. Нелидов, Похитонов, А. Путята, И. Зиновиев. 5.XI.1886 18.II.1887; 5.XI.1891)

  4. Въстанието от 19 февруари 1887 г.

   - (NN 4162: Н. Гирс, М. Хитрово, П. Груев, А. Нелидов. 2.II.1886 10.III.1887)

  5. Преговорите с майор Паница

   - (NN 63–73: И. Зиновиев, М. Хитрово, Н. Гирс, Александър III. 22.VIII.1887 13.VII.1890)

  6. Мисията на Хартвиг

   - (NN 74–85: И. Зиновиев, А. Нелидов, Н. Гирс, Н. Хартвиг, М. Хитрово. 15.X.1887 23.II.1888)

  7. Въстанието на Набоков през 1887 г.

   - (NN 86–91: И. Зиновиев, М. Хитрово, А. Нелидов, Н. Гирс, П. Романенко, Аргиропуло. 27.XII.1887 19.I.1888)

  8. Мисията на Новиков

   - (NN 92–102: И. Зиновиев, М. Хитрово, Н. Гирс, Н. Ладиженски. 30.XI.1887 1.IX.1888)

  9. Царското правителство и организирането на опозиционните сили в България

   - (NN 103–108: М. Хитрово, Н. Гирс, Александър III, А. Путята, И. Зиновиев. 22.XII.1889 25.XI.1891)

10. Покушението срещу Мантов

   - (NN 109–111: М. Хитрово, Н. Гирс, Г. Виламов, И. Зиновиев. 2.IV.1887 29.VI.1887)

11. Покушението срещу Начевич

   - (NN 112–114: Н. Ладиженски, И. Зиновиев, А. Путята. 26.X.1888 11.II.1889)

12. Убийството на Белчев

   - (NN 115–125: А. Лисицин, И. Зиновиев, А. Путята, И. Персиани, М. Хитрово, Д. Капнист. 29.III.1891 26.V.1891)

13. Убийството на Вълкович

   - (NN 126–140: А. Путята, Д. Капнист, А. Нелидов, Н. Гирс, П. Зельони, Н. Шебеко, П. Дурново. 28.II.1892 9.IV.1892)

14. Подкупването на български политически дейци от царското правителство

   - (NN 141–161: Богданов, Н. Гирс, Т. Бурмов, А. Нелидов, Лишин, Д. Бракалов, Александър III, М. Хитрово, Г. Виламов, Д. Цанков, A. Кривцов, С. Миларов, Н. Хартвиг, М. Маджаров. 31.VIII.1886 4.VII.1889)

15. Славянският комитет и Министерството на външните работи

   - (NN 162–174: И. Зиновиев, П. Романенко, А. Путята, П. Зельони, А. Кривцов, Н. Хартвиг, А. Ростковски, П. Знаменски, Д. Капнист, А. Юренев, Платков. 28.II.1892 9.IV.1892)

16. Смяна на фронта. Признаването на Фердинанд Български

   - (NN 175–182: Н. Гирс, А. Нелидов, А. Лобанов-Ростовски, Фердинанд Български, Н. Геров, Чариков. 21.IX.1894 20.III.1896)

 

Приложение. Настъплението на царска Русия на Балканите  (А. Попов)

    Бележки

 

[Back to Main Page]